Rasismeomtalen i norske medier vokste kraftig etter George Floyds dødsfall. Ett mediehus skiller seg ut

Det meningsbærende stoff dominerte, viser en ny rapport fra Retriever og Fritt Ord.

Publisert

Rasisme ble nesten ikke omtalt i norske riks- og regionmedier frem til mai, men fikk en kraftig vekst etter det mye omtalte dødsfallet til George Floyd i slutten av måneden.

Det er blant funnene i den nye rapporten «Rasismedebatten i norske medier», som er gjennomført av Retriever, bestilt av Fritt Ord.

Analysen har tatt for seg omtalen av rasisme i kjølvannet av George Floyds død og fremveksten av Black Lives Matter-bevegelsen.

Analysegrunnlaget er mellom 1. mai og 31. august i år.

Rapporten viser videre at 55 prosent av medieomtalen av rasisme dreier seg om forhold i andre land, hovedsakelig fra USA. Her dominerer hendelsesnyheter og løpende rapportering blant sakene.

De øvrige 45 prosentene er innenriksstoff, der rasismeomtalen og debatten blir satt i en norsk kontekst. Her dominerer hverdagsrasisme og debatt.

Det er Aftenposten som har mest omtale av rasisme-tematikken totalt, mens Adresseavisen har den største «andelen artikler der rasisme har høy synlighet».

Det er også disse to avisene, samt VG, som har flest oppslag om personlige skildringer av hverdagsrasisme i denne perioden.

Debattstoff dominerer likevel dekningen: Hele 50 prosent av innenriksstoffet er meningsbærende innhold. Av dette er 35 prosent innsendt stoff, mens 15 prosent er avisenes leder- og kommentatorartikler.

Retriever har også sett på hvem som slipper til orde i dekningen: Totalt var 35 prosent av hovedaktørene i sakene personer med innvandrerbakgrunn.

Det er videre privatpersoner som totalt sett kommer mest til orde. Rundt 30 prosent av innsendte kronikker og debattinnlegg om rasisme er skrevet av personer med innvandrerbakgrunn.

Powered by Labrador CMS