Disse ble felt og disse gikk fri i PFU

To fellelser i onsdagens møte i Pressens Faglige Utvalg.

Publisert Sist oppdatert

I møtet i Pressens Faglige Utvalg 28. mars behandlet utvalget åtte klager som har gjennomgått full behandling.

Blant sakene som ble tatt opp, var to klager på NRK, hvorav den ene er fra Kirkens Bymisjon, etter NRK Brennpunkt sin dokumentar «Massasjesalongene». Begge klagene mot NRK gikk i lukket behandling. I tillegg hadde både Kapital og Dagens Næringsliv to saker hver.

Fem av sakene gikk for åpen behandling, mens tre av sakene for lukket behandling.

246/22 – Christina Ellingsen mot Blikk – Brudd

Blikk har brutt god presseskikk.

Christina Ellingsen klaget inn Blikk, etter de publiserte to meningsinnlegg, ett signert Christine Marie Jentoft, og senere et innlegg av journalist Terje Flisen.

Ellingsen mener publiseringene inneholder sterke beskyldninger hun skulle ha fått imøtegått samtidig. Ellingen mener avisen har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

Blikk mente i sitt tilsvar at Ellingsen ikke fikk samtidig imøtegåelse fordi hennes standspunkt var godt kjent. De mente også at de ønsket å veie opp debatten, fordi den har vært ensidig, og at Jentofts versjon ikke ble hørt.

Utvalget mener at det ene meningsinnlegget bryter Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

Utvalgsmedlem Nina Fjeldheim påpeker at det ikke kan veie opp at andre medier har vært ensidige.

– Det er ikke nødvendigvis riktig når de da prøver å veie opp den andre veien.

262A/22 – Nordic Life Holding mot Kapital – Ikke brudd

Kapital har ikke brutt god presseskikk, konkluderte PFU.

Nordic Life Holding har klaget inn Kapital for flere saker om selskapet, og mulige investeringer. Klagen knytter seg også til Kapital sin klage fra Respondo, da de begge klager på samme publisering.

Selskapet har klaget inn avisen for brudd på blant annet punkt 3.5 om å ikke navngi kilder. De mener også at har brutt punkt 3.2 om opplysningskontroll og punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Kapital avviser i sitt tilsvar at de har brutt god presseskikk. De anfører at klagen «baserer seg gjennomgående på et feil premiss» om hvem som er hovedkilde. De mener også at det er samme aktør som står bak begge klagene.

PFU mener at Kapital ikke har brudd god presseskikk. På punkt 3.5 om å ikke navngi kilder, påpeker PFU at medier må holde løfter om fortrolighet hvis det er gitt, og skriver:

– I dette tilfellet står det ord mot ord mellom partene, og PFU ser ikke at det foreligger dokumentasjon som gir PFU grunnlag for å felle Kapital på dette punktet.

Utvalget påpeker at premisser er utfordrende.

Nina Fjeldheim mener at er en utfordring at PFU får inn mange klager på premisser og bakgrunnssamtaler.

– Dette sier noe om at mediene ikke er gode nok på dette med hva som er bakgrunn. Man kan ikke forvente at folk har det klart for seg.

Ingrid Joys Rosenhoff påpeker at dette kunne vært en «samlet vurdering», som nå ikke lenger er en konklusjon.

– Det lugger litt her og der på flere ting, men vi kan ikke felle rent på noe her.

Ellen Ophaug er enig:

– Det er vanskelig å felle på noe her.

262B/22 – Respondo mot Kapital- Ikke brudd

Kapital har ikke brutt god presseskikk, konkluderer PFU.

Energiselskapet Respondo klaget inn Kapital etter saken «Tidligere Aker Brygge Trading-aktører garanterer gull fra oven». Klagen er en parallelklage til klagen fra Nordic Life Holding.

Klager mener saken bryter flere punkter i Vær varsom-plakaten, blant annet punkt 3.2 om faktakontroll, 3.7 om å bli riktig omtalt, og 4.4 om tittel.

Klager påpeker også at Kapital har brukt anonyme kilder i saken, og mener det er i strid med punkt 3.1.

Kapital avviser brudd på god presseskikk, og skriver blant annet i sitt tilsvar at den anonyme kilden ikke er brukt i saken som er påklaget.

Gunnar Kagge påpeker at det også i denne klagen er utfordrende med ord mot ord.

– Igjen er det påstand mot påstand. Vi vet ikke hva sannheten er, og da kan vi ikke behandle det ordentlig. Jeg har inntrykk av at Kapital har god dekning for de andre påstandene, sier han og legger til:

– Dette er i kjernen for Kapitals virksomhet, å advare mot lokkende muligheter.

Asle Toje mener både tittel og ingress er innafor.

– Kapital er på det sporet Kapital skal være på, og det er ikke vår rolle å kritisere dette.

– De er godt innafor hva som skal aksepteres, sier Nina Fjeldheim.

264/22 – Runar Vatne mot Dagens Næringsliv- Brudd

Dagens Næringsliv har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten.

Finansmann og milliardær Runar Vatne har klaget inn Dagens Næringsliv etter en sak om at Vatne solgte luksusbiler til eget selskap.

Vatne har klaget inn avisen for brudd på Vær Varsom-plakatens punkter 3.2, 4.1, 4.4, og 4.13.

Ifølge klager insinuerer DN i artikkelen at salget av bilene er forsøkt holdt skjult. Klager understreker at dette er galt. Han påpeker også at DN la inn en rettelse dagen etter, men at denne var i form av en notis langt inne i avisen.

Dagens Næringsliv innrømmer at de publiserte feil opplysninger om Runar Vatnes mulige skatteregning. DN opplyser videre at redaksjonen rettet nettversjonen av saken umiddelbart da Vatnes revisor gjorde avisen oppmerksom på feilen.

Gunnar Kagge mener hele saken faller med feilen.

– Overtrampet her er at det er skrevet en sak som har helt feil premisser. Denne saken burde ikke vært publisert.

Nina Fjeldheim mener rettelsen ikke er god nok.

– Dette er hovedoppslaget. Da hjelper det ikke at de beklager, for da var det ikke en sak lenger.

Asle Toje reagerer på saken.

– Dette er dårlig journalistikk. Det sentrale saksforholdet er feil og blir slått stort opp. Og når de insinuerer at han har forsøkt å skjule dette, blir det helt nødvendig å felle dette, sier han og legger til:

– Jeg er overrasket over DN, som vanligvis holder sin sti ren. Den første rettelsen var ikke god nok.

009/23 – Mamad Adar mot Dagens Næringsliv- Ikke brudd

Dagens Næringsliv har ikke brutt god presseskikk.

Lege Mamad Adar klaget inn Dagens Næringsliv, etter at de publiserte flere saker om han og hans familie, og det at hans søsken er tiltalt i USA. Adar er ikke anklaget for å ha vært med på bedrageri.

Han mener saken bryter Vær Varsom-plakatens punkter 3.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 og 4.7.

Klager reagerer på at DN har omtalt han med navn og bilde, og at dette også er gjort på førstesiden, når avisen vet at han ikke er anklaget.

Dagens Næringsliv mener de påklagede artiklene er av «stor allmenn interesse og klart innenfor rammen av Vær Varsom-plakatens [punkt] 1.4». De mener også at det er gode argumenter for å identifisere Adar i sakene.

Kagge mener Dagens Næringsliv er på riktig side.

– DN går uvanlig langt i å påpeke i bildetekster at han ikke er siktet.

Ingrid Rosenhof Joys har forståelse for at klager synes det er ubehagelig.

– Men saken er ubehagelig for klager uansett. Jeg tenker at DN har håndtert dette veldig ordentlig.

PFU-leder Anne Weider-Aasen påpeker at eiendomstransaksjoner ikke er en privatsak.

– Men jeg forstår at det oppleves belastende. Men jeg mener at i denne saken er det legitimt å identifisere. Det er prisverdig av DN at de er så tydelig hele veien.

I tillegg gikk tre saker i lukket behandling:

261/22 – NN mot Harstad Tidende

Harstad Tidende ble Felt i Pressens Faglige Utvalg i en lukket sak. De ble felt for brudd på Vær Varsom-plakatens punkter 3.2 og 4.3.

Avisen publiserte i en sak om en rettssak personlige opplysninger som ikke var relevant for saken, og som påførte mannen unødige belastninger.

Avisen var klaget inn av moren til den omtalte sønnen, som reagerer både på unødvendige og belastende detaljer, i tillegg til at mediehuset skrev i tittel og ingress at sønnen var huseier, noe som ikke stemte.

Harstad Tidende skriver i sitt tilsvar at de endret tittelen da de mottok klage fra PFU. De erkjenner også at detaljnivået i saken var unødvendig.

I sin uttalelse skriver PFU at de reagerer på detaljnivået i artikkelen. Både opplysningene og det avisen brakte videre fra hans forklaring i retten.

– Harstad Tidende burde derfor behandlet opplysningene som ble lagt frem i retten med større varsomhet. De personlige detaljene var ikke nødvendige for publikums oppfatning av saken, skriver de i uttalelsen.

306/22 – Kirkens Bymisjon mot NRK

307/22 ­– NN mot NRK

Powered by Labrador CMS