Nå reagerer medie­politikerne på uroen rundt journalist­studiet i Bodø. Tage Pettersen tar saken opp med kunnskaps­ministeren

Både Høyre og Senterpartiet ber Nord universitet gjøre det de kan for å bevare studiet i Bodø.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Forrige uke ble det kjent at rektor anbefaler å ikke ta opp nye studenter på journaliststudiet i Bodø i høst. 

Årsaken er at antallet studenter som søkte seg dit er for lavt - målt opp mot kravet. Det har fått både redaktører og studentene selv til å reagere kraftig. 

Tar opp problemstillingen med regjeringen

Tage Pettersen er mediepolitisk talsmann i Høyre. Han frykter at dette kan være et første steg mot en nedleggelse av studiet, noe han er kritisk til.

- Det å rekruttere og utdanne journalister i ulike landsdeler er viktig. Vi snakker ofte om journalistiske blindsoner i forhold til geografi og politiske områder. Ved å legge ned denne utdanningen i nord vil sannsynligheten for blindsoner med tanke på kunnskap om landsdelen øke - og rekruttering til redaksjonene i nord vil trolig rammes, sier han til Medier24.

- I hvilken grad er det viktig eller uviktig å også ha en slik studieretning i nord?

Stortingsrepresentant og mediepolitisk talsmann Tage Pettersen i Høyre.

- Jeg synes både studiemiljøet og det journalistiske miljøet i Norge bør jobbe for å sikre denne tilstedeværelsen.

Tage Pettersen forteller at han har forståelse for at universitetet må se på studietilbudet opp mot søkertallet, men:

- Da er det viktig at dette gjøres med et lengre tidsperspektiv og at man ser på hvordan man markedsfører sine studier.

- Vil du foreta deg noe i saken?

- I første omgang til jeg ta dette opp med kunnskapsministeren, sier Pettersen.

- Nedleggelse vil være et tap for journalistikken

Åslaug Sem-Jacobsen er mediepolitisk talsperson i Senterpartiet. Hun mener at det å ha journalistutdanningene spredt utover i landet har vært en styrke for journalistikken i de regionene hvor utdanningsinstitusjonene har vært lokalisert.

Ikke minst når det gjelder rekrutteringen til medieinstitusjonene i den delen av landet, sier hun.

Åslaug Sem-Jacobsen, mediepolitisk talsperson i Senterpartiet.

- Om hele studiet legges ned i Bodø vil det være et tap for journalistikken i Nord-Norge, og faktisk også bidra til å svekke demokratiet vårt. Resten av Norge trenger nemlig  at denne delen av landet dekkes behørig og godt, noe som naturlig nok gjøres best av lokale medier i første instans.

- Da må vi sørge for at disse har gode kår, med tilgang på dyktige medarbeidere som kan mye om regionen og som vil være opptatt av å fortsette å jobbe der de for eksempel. har hatt praksis - etter endt studium, fortsetter hun. 

Sem-Jacobsen forteller at medieutviklingen har vist at befolkningen blir i større grad eksponert for dårlig journalistikk - og hvor de seriøse mediene er avhengig av å ha høy kvalitet for å kunne konkurrere om befolkningens oppmerksomhet.

- Da bør vi ikke nå sette oss i en situasjon hvor vi faktisk bygger ned utdanningen på feltet.

- Hva bør skje, tenker du?

- Jeg mener det er avgjørende at Nord universitetet nå forstår at det er viktig at nettopp dette studietilbudet finnes utover at det skal oppleves attraktivt for studentene, og jeg forventer derfor at de jobber godt nå med å gjøre det som må til for å beholde studietilbudet, sier hun og fortsetter:

- Som stortingsrepresentant med stort engasjement for journalistikkens kår og mediemangfoldet vårt, så ønsker jeg meg naturlig nok en bekreftelse fra universitetet på at de vil gjøre det. Jeg vil ellers følge saken framover og om nødvendig ta dette opp med statsråden.

Powered by Labrador CMS