Nord universitet i Bodø tilbyr en journalistutdanning, som de siste årene har vært nedleggingstruet. Den må bevares, mener fylkesordføreren i Nordland.

DEBATT:

Framtidas Nord-Norge trenger gode journalister. Derfor trenger vi journalistutdanningen ved Nord universitet

Faglig dyktighet kommer ikke av seg selv. Nettopp derfor er en god utdanning av journalister av stor betydning, skriver fylkesordfører Sonja A. Steen (Ap) i Nordland.

Denne artikkelen er over to år gammel.

  • SONJA A. STEEN, fylkesordfører i Nordland

God og gjerne kritisk journalistikk er en viktig del av fundamentet i et demokrati. Forutsatt at journalistikken utøves av kompetente og innsiktsfulle mennesker.

Mennesker som har lært seg hvordan demokratiet fungerer og ikke minst pressens etiske normer og regler.

Fylkesordfører Sonja Alice Steen (Ap) i Nordland.

Faglig dyktighet kommer ikke av seg selv. Faget må læres, praktiseres og erfares i redaksjoner opptatt av etikk og kvalitet fremfor overflatisk underholdning.

Nettopp derfor er en god utdanning av journalister av stor betydning – ikke minst at slik utdanning kan tas i en stor og spennende region som vår.

Underholdning og overflatiskhet blir det beklageligvis mere av etter hvert som redaksjonene blir mindre, antallet plattformer å publisere på blir flere og alt skal skje der og da.

Og at mange av oss henter alt for mye tilfeldig informasjon fra sosiale medier. Medier uten redaksjonell forankring i godt journalistisk håndverk.

Vi som utøver politiske verv og har gjort det noen år, ser utviklingen, blir lei oss på demokratiets vegne og gleder oss stort hver gang vi møter en ung og oppriktig interessert journalist.

Vårt ansvar som politikere, i en svært mangfoldig og langstrakt landsdel, er å bidra til et godt samfunn for innbyggerne, å jobbe for at næringslivet vokser og kulturen blomstrer. Det ansvaret tar vi.

Og vi står gjerne til rette og svarer på kritiske spørsmål fra lokale, regionale og nasjonale medier.

Medier som med innsikt møter landsdelens innbyggere, politikere, næringsutøvere, urbefolkning og kulturarbeidere, og skildrer deres liv, framganger og sorger.

Journalister som har skaffet seg solid kunnskap om hvordan samfunnet er skrudd sammen og som evner å se sammenhenger og se utviklingen i samfunnet.

Framtidas Nord-Norge trenger gode journalister. Journalister med kraft nok til å sette dagsorden både lokalt og nasjonalt.

Nasjonale redaksjoner, med unntak av NRK og TV2, har kun hatt medarbeidere i en av byene i nord  og trapper i økende grad ned sin fra før magre tilstedeværelse. Dette bidrar til å svekke landsdelens stemme i den nasjonale debatten.

Det bidrar til at innbyggere, politikere og beslutningstakere nasjonalt skjønner for lite av hva innbyggerne i nord bidrar med og hvilke utfordringer de har. Derfor trenger landsdelen i enda større grad gode og sterke redaksjoner.

Redaksjoner med evne til å fortelle de gode historiene om menneskene her, arbeidslivet her.

Etter mitt syn har norsk presse en god og etisk standard. I stor grad legger redaksjonene arbeid i å sjekke fakta før påstander blir publisert, slik godt håndverk krever.

Samfunnet er avhengig av at det også er slik i framtida og at redaksjonene har tilgang til utdannede journalister.

Derfor trenger Nord-Norge Journalistutdanningen ved Nord universitet.

Landsdelen trenger fagfolk som lever her og kjenner landsdelens styrker og utfordringer og kan bringe faget og kunnskapen videre til nye generasjoner av den 4.statsmakt.

Jeg registrerer at det er en diskusjon om utdanningen i Bodø er god nok, om den har nok innsikt i hva dagens redaksjoner driver med.

Det er en diskusjon jeg har lite forutsetning til å delta i. Det er universitetets ledelse som har ansvaret for at den eneste utdanningen av journalister nord for Dovre kan opprettholdes med god kvalitet.

Universitets ledelse må finne ut av hva som eventuelt er problemet og gjøre noe med dem. Hvis problemet er at noen av de som underviser har vært for lenge borte fra en levende redaksjon, bør det være mulig å få til hospitering.

Det bør være av interesse både for redaksjoner og for utdanningen selv. Og hvis noen kjenner behov for kunnskap om hvordan det regionale demokratiet fungerer er både studenter og lærere velkommen til fylkestinget.

Dere skal bli tatt vel imot i et demokrati som praktiserer stor åpenhet.

Det gleder meg at redaktørforeningen i landsdelen er opptatt av at utdanningen av journalister i nord skal bestå. Da kan vi gjøre felles sak og sørge for at både lærere og studenter får den praksis de eventuelt savner.

Spørsmålet om utdanning av journalister i vår egen landsdel bør også være av interesse for eierne av mediehusene i landsdelen.

Eiernes ansvar er å drive mediehusene slik at unge, samfunnsinteresserte mennesker ser at her kan de finn viktig og spennende arbeid.

Så skal vi som lesere slutte opp om våre lokale medier med så vel ris som ros og abonnement!

Powered by Labrador CMS