Stadsadvokat Irlin Irgens.

Journalist tiltalt for voldtekt:

Påtalemyndigheten ber om frifinnelse for voldtektstiltalt

– Jeg har ikke den tilstrekkelig overbevisning eller tyngden til å kunne komme med en påstande om dom, sier aktor.

Publisert Sist oppdatert

(BORGARTING): Påtalemyndigheten ber om frifinnelsen av journalist tiltalt for voldtekt av en kollega under ankesaken i Borgarting lagmannsrett fredag.

I tingretten ble han dømt til fire års fengsel. Mannen har hele veien nektet straffskyld.

– Slik saken står i lagmannsretten og etter en grundig vurdering av bevisene, må vi nedlegge påstander om frifinnelse, sier statsadvokat Irlin Irgens i sin prosedyre.

– Grense­overskridende

Irgens sier at det har vært en krevende bevisvurdering i saken.

– Det er bare tiltalte og fornærmede som er til stede på soverommet, og vi har påliteligheten av forklaringene fra de to andre som kan belyse noe av det som skjer rundt før og etter. Vi har også hørt om ruspåvirkning som har vært stort for flere enn fornærmede, sier hun.

Statsadvokaten trekker fram at vitnene som har forklart seg om tidligere situasjoner har vært av betydning for saken.

Hun mener saken må ses i sammenheng med andre varslingssaker.

– Han har vært klart grenseoverskridende, uten deres samtykke, og gjerne i situasjoner med stort inntak av alkohol, sier aktor.

– Tiltalte bærer mye av ansvaret for at vi står her i dag, fortsetter hun.

Irgens fortalte at fornærmede i saken ble satt ut da hun ble informert om at påtalemyndigheten ville gå for frifinnelse.

Samtidig påpeker Irgens at det må bevises utover enhver rimelig og fornuftig tvil.

– Jeg har ikke den tilstrekkelig overbevisning eller tyngden til å kunne komme med en påstande om dom, sier aktor.

Bistandsadvokat mener det er klar sannsynlighetsovervekt på spørsmålet om erstatningskrav, og la ned påstand om erstatning på 237.240 kroner.

– Man kan fint frifinnes for straff og idømme oppreisningskravet uten at det er støtende. Det er ikke relevant element at det vil være en belastning for tiltalte å bli idømt det, sa bistandsadvokat Rjukan.

Ber også om frifinnelse

Forsvarer Mette Yvonne Larsen kom med kritikk mot Oslo tingretts dom i høst, og la ned påstand om frifinnelse.

– Han skal frifinnes både for oppreisningskravet og straffekravet, sa hun.

Forsvareren sa at det er riktig vurdert av aktor å legge ned påstand om frifinnelse, og at det er en modig og tillitsvekkende beslutning.

– Vi lever i en tid hvor justismord har vært på dagsorden en periode. Da er det ryddig at aktor tar den beslutningen, sa hun videre og mente at tiltalte også må frifinnes for erstatningskravet.

Hun sa i sin prosedyre at det må være ekstremt belastende å ha hukommelsestap.

– Det er mange ting som gjør at man får vondt av fornærmede, men retten må aldri la seg påvirke emosjonelt og senke beviskravet, sa hun.

Hun mente at tiltaltes forklaring er den mest sannsynlige.

– I mangel av noe som helst fra fornærmede, så er det eneste forklaring vi har, sa Larsen.

En domsavsigelse er mest sannsynlig ventet mellom 7. juni og 21. juni.

Dømt i tingretten

Det var satt av en uke til behandling av ankesaken der en journalist ble dømt til fire års fengsel i Oslo tingrett i fjor høst for voldtekt av sin daværende kollega.

I tillegg ble han også dømt til å betale 223.000 kroner til den fornærmede.

Mannen var tiltalt etter straffeloven §292 for å ha hatt seksuell omgang med «noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen».

Rettelse: Da saken ble publisert stod det at påtalemyndigheten vil ha frifinnelse for voldtektsdømt journalist. Dommen fra tingretten var ikke rettskraftig og er derfor endret til voldtektstiltalt da han er tiltalt i denne rettsrunden.

Powered by Labrador CMS