Reagerer på «falsk» 110-melding: – Vi må vite at det nødetatene kommuniserer ikke er tull og tøys

110-sentralen i Agder la ut Twitter-melding om en utbrent ovn de selv hadde plassert der. – Burde vært formulert annerledes, sier avdelingsleder.

Publisert

Onsdag la 110-sentralen i Agder ut en melding på Twitter om en utbrent komfyr i Markens gate i Kristiansand. 

«Brannvesenet har oppbemannet 110-sentralen etter en rekke meldinger om utbrente komfyrer. Denne ble funnet i Markensgate i Kristiansand … Vi undres over denne formen for uteservering», står det i meldingen, sammen med et bilde av en utbrent komfyr på åpen gate.

 

Men komfyren hadde ikke brent der den stod på åpen gate, den var plassert der som et ledd i en kampanje mot komfyrbranner. 

– Livsfarlig

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, forteller at han reagerer på meldingen, og mener at 110-sentralen i Agder her er med på å spre «falske nyheter». 

– Når nødetatene sier at de skal kommunisere med publikum via Twitter, da må vi vite at det de kommuniserer til oss ikke er tull og tøys, sier Jensen til Medier24. 

Twitter-meldingen er en del av en kampanje som brannvesenet kjører, med mål om å rette oppmerksomheten mot nettopp komfyrbranner. Jensen understreker at han forstår formålet med kampanjen, men mener likevel det er uryddig av nødetaten å framstille en konstruert virkelighet som en ekte hendelse. 

– Hvis folk begynner å tro at det som står hos nødetatene er spøk, så er det i ytterste konsekvens livsfarlig, sier Jensen. 

Jensen trekker fram denne typen situasjon som et potensielt eksempel: Si at det er brann i en tunnel, og nødetatene oppfordrer folk til å ikke kjøre gjennom tunnelen fordi det kan være farlig, men publikum har ikke tillit til at informasjonen hos nødetatene er sann eller korrekt. Da kan det oppstå potensielt farlige situasjoner. 

Jensen trekker fram at det også er mulig at redaksjoner sprer informasjonen videre, i troen på at dette er sannhet. Medier24 har de siste månedene rettet oppmerksomheten mot kommunikasjonen mellom nødetatene, og spesielt politiet, og mediene. 

– Vi risikerer at dette blir spredt videre. Hvis det er den informasjonen vi i de redaktørstyrte mediene tilbys, så er faren der for at vi kommer til å spre ting som er faktisk feil, sier Jensen.

– Kunne vært formulert annerledes

Avdelingsleder ved 110-sentralen i Agder, Rune Vårdal Paulsen, sier til Medier24 at han forstår innvendingen til Jensen. 

– Jeg mener det er rett å bruke sosiale medier til å skape blest om en viktig kampanje, men at utspillet kanskje burde vært formulert annerledes er det vanskelig å si noe på, sier han til Medier24. 

Han understreker at målet med kampanjen er å gjøre folk mer oppmerksomme på faren ved komfyrbranner, og å minne folk på at det er viktig å følge nøye med på komfyren mens man lager mat.

– Jeg forstår innspillet. Hensikten her fra vår side er å skape blest om en kampanje, og målet var å sette fokuset på holdninger som medfører tap av liv, sier han og understreker at de vil ta lærdom av innspillene fra Jensen og Norsk Redaktørforening. 

Paulsen understreker at tilbakemeldingene de har fått har vært at folk er nysgjerrige og lurer på hvorfor det er plassert ut utbrente ovner i regionen.

– Vi tror de fleste har skjønt det en form for strategi bak. Men vi ser at det kan virke uheldig og skal ta lærdom av det. Når vi tvitrer om hendelser skal det være reelt og ikke noe vi finner på, sier han. 

Powered by Labrador CMS