NRK brukte skjult kamera under Brennpunkt dokumentarserien: Omsorg bak lukkede dører.

Derfor brukte NRK skjult kamera i avsløringen om eldreomsorg

– Vi skal ha høy terskel for å bruke det, fordi vi ser at det selvfølgelig er svært inngripende for de som blir filmet uten at de er klar over det, sier redaksjonssjefen i NRK Brennpunkt.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag ble første episode i NRK Brennpunkt-serien «Omsorg bak lukkede» dører sendt.

Her får publikum se at 90 år gamle Lilly Andreassen ikke får den hjelpen hun trenger og har krav på fra pleierne som besøker henne, for eksempel når det gjelder mat og medisiner.

Der får publikum et innblikk i gjennom opptak som ble gjennomført med skjult kamera.

Dokumentarserien har skapt sterke reaksjoner. Torsdag ble det kjent at Oslo Høyre krever ekstern gransking av eldreomsorga i Oslo på bakgrunn av avsløringene som har kommet fram.

Redaksjonssjef for dokumentar og samfunn i NRK, Reidar Kristiansen, forteller at skjult kamera er noe de unntaksvis tar i bruk.

Dette fordi det er den eneste måten å skaffe på vei dokumentasjon som er av vesentlig samfunnsmessig betydning.

– Det ligger som en grunnmur i dette. Vi skal ha høy terskel for å bruke det, fordi vi ser at det selvfølgelig er svært inngripende for de som blir filmet uten at de er klar over det, sier Kristiansen til Medier24.

– Men her opplevde vi at kriteriene var oppfylt, legger han til.

– En vanskelig vurdering

Datteren til Andreassen var bekymret over at den 90 år gamle moren ikke fikk den hjelpen hun hadde krav på.

Det tok datteren opp med hjemmetjenesten flere ganger, og opplever at det blir ord mot ord, forteller Kristiansen.

– Det styrker også argumentasjonen vår at hjemmetjenesten i dette tilfellet har blitt gjort oppmerksom på at pleien kanskje ikke var god nok. Det betyr at de har hatt anledning til å gjøre noe med det, og at vi har grunn til å undersøke om oppfølgingen har blitt bedre.

– Den eneste måten å dokumentere at kvinnen får denne hjelpen er gjennom tilstedeværelse.

Andreassen selv og hennes nærmeste pårørende og verge har godkjent at NRK filmet med skjult kamera, opplyser redaksjonssjef.

Redaksjonssjef for dokumentar og samfunn i NRK, Reidar Kristiansen.

Andreassen lider nå - et år etter opptakene - av langtkommen demens.

– Hvilke tanker har dere at hun faktisk forstår hva hun samtykker til?

– Det er en vanskelig vurdering. Men Andreassen var samtykkekompetent da vi først ble kjent med henne. Både vi og datteren, som nå er hennes verge, hadde flere samtaler med henne om dette, og gikk nøye gjennom hva vi ønsket å gjøre. Hun hadde selv egne refleksjoner rundt dette. Vi har opptak av at hun leser høyt avtalen der hun samtykker til filmingen, og reflekterer rundt det.

– I tillegg var det viktig at nærmeste pårørende samtykket til dette. Vi snakket mye med dem både før og etter opptakene, og begge ønsket tydelig at vi skulle gjøre dette, legger han til.

Fire måneder etter at filmingen var ferdig fikk Andreassen plass på aldershjem.

– Da ble hun vurdert til å ikke ha samtykkekompetanse på sin egen helsesituasjon. Så det har vært en utvikling i den perioden. Men vi har gjort det vi kan for å sikre at Lilly vet hva hun er med på og er komfortabel med det, i tillegg til at vi har vært nøye med hvilke klipp vi velger å publisere.

– Ubehagelig

Kristiansen påpeker også at et menneske med demens ikke nødvendigvis er i stand til å gjøre rede for hjelpen de får selv.

– Hvem er det da som skal tale deres sak? Da blir det journalen fra pleierne som blir oppfattet som fakta. Noe av det vi har dokumentert med bruk av skjult kamera, er at det ikke alltid er samsvar mellom det som står i journalen, og det som faktisk skjer.

Han forteller at NRK sørget for å plassere kameraet slik at det ble minst mulig inngripende for Andreassen og alle pleierne som kom på besøk.

– Det har noe å si med hvilke rom i leiligheten som blir filmet, og at pleierne stort sett blir filmet med ryggen til.

NRK har anonymisert pleierne ytterligere før publisering med sladding og forvrengt stemme, og å sørge for at de ikke blir identifisert.

– Det handler ikke om de enkelte pleierne her. Det handler om et system som har store utfordringer.

–Hvordan reagerte pleierne da NRK gjorde dem oppmerksom på at de var blitt filmet med skjulte kamera?

– Det har vært litt blandet. De synes selvfølgelig det er ubehagelig. Men enkelte trekker også frem at de setter pris på at vi gjør denne jobben her. De synes det er så viktig å få belyst den arbeidshverdagen de opplever, og følelsen av å stadig komme til kort i den jobben de skal gjøre, svarer Kristiansen.

Powered by Labrador CMS