PFU:

Telemarksavisa felt i PFU på to punkter for artikkel om kristen menighet

TA brøt Vær Varsom-plakatens punkter om kildebruk og vinkling, slår Pressens Faglige Utvalg fast.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Telemarksavisa (TA) ble i onsdagens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU) felt for brudd på god presseskikk for artikkelen «Arbeidstilsynets pålegg ryster BCC: - Det slår beina under dugnadsånden», som ble publisert 15. juni 2019. 

Artikkelen er samme sak som Gjengangeren publiserte noen dager tidligere - og ble felt i PFU for 29. januar.

Utvalget var enige om at avisen hadde brutt Vær Varsom-plakatens brudd 3.2 og 4.4, men ikke punkt 4.14 - slik klageren mente. 

Les sakspapirene hos PFU her!

Artikkelen handlet om dugnadsvirksomhet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Horten, og avisen omtalte at Arbeidstilsynet hadde kommet med anmerkninger og pålegg om dugnadsvirksomheten i menigheten. I artikkelen sto det blant annet at påleggene «ryster BCC» og «slår beina under dugnadsånden».

Klager er trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC)  - som mener det fremstilles som at de er involvert i saken, noe klager oppgir ikke er tilfelle.  De mener at både VVP 3.2 og 4.14 er brutt.

Vær Varsom-plakaten:

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

Kilde: VVP

TA opplyser til PFU at de misforstod og trodde menigheten ikke ville kommentere saken. 

«Da avisa ble klar over at dette var feil, publiserte TA et tilsvar fra forstander i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Horten, som avisa anså som relevant motpart i saken. Tilsvaret ble publisert omtrent tre timer etter at den påklagede artikkelen ble publisert», opplyser PFU.

I PFU-sekretariatets innstilling heter det blant annet:

«Etter utvalgets mening må mediene selvsagt kunne videreformidle hvordan medlemmer i en menighet opplever forholdene. Når kilder frykter represalier ved å stå frem og fortelle, er det også akseptert at mediene anonymiserer. Men som det heter i VVP 3.2, fordrer slik bruk av anonyme kilder en spesiell aktsomhet.

Utvalget registrerer at det opplyses at Gjengangeren har vært i kontakt med flere kilder. Samtidig kan utvalget ikke se at det er synliggjort i tilstrekkelig grad hvordan de publiserte påstandene er kontrollert. Slik utvalget ser det, er klager en sentral kilde som skulle vært kontaktet, både for å kontrollere opplysninger og for å gi saken større kildebredde, jf. VVP 3.2.

Telemarksavisa har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten».

Powered by Labrador CMS