Tut & Mediekjør-programleder Svein Tore Bergestuen (fra venstre), First House-rådgiver Hans-Christian Vadseth og Medier24-redaktør Erik Waatland.

Har tipsere kildevern?

«Hvis du tipser VG, NRK eller Medier24, er du da per definisjon en anonym kilde, eller må du regne med at du som tipser kan bli avslørt?», skriver Svein Tore Bergestuen.

Denne artikkelen er over to år gammel.

  • SVEIN TORE BERGESTUEN, fra podkasten Tut & Mediekjør.

I kjølvannet av saken om First House-Vadseth som ble identifisert som Medier24s «tipser» på vegne av BCC, har det oppstått en debatt om forskjellen på en tipser med tips og en kilde med kildevern. 

Medier24-redaktør, Erik Waatland, er trygg på sine presseetiske vurderinger, etter å ha identifisert Hans Christian Vadseth som tipser og PR-rådgiveren til BCC (Smiths venner).

Til mediepodkasten Tut & Mediekjør sier Waatland at de aldri ga noe løfte eller avtale om at samtalen med Vadseth var «off the record». 

– Vi har aldri inngått kildevern med Vadseth. Vi har aldri snakket på bakgrunn. Og premisset ble klart i møtet, om at det kan bli interessant å rette mikrofonen mot First House. 

I Vær varsom-plakatens punkt 3.3, står det «Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter».

Spørsmålet er om premisset for denne samtalen mellom Waatland og Vadseth var klart. Altså premisset om at Vadseth måtte påregne å bli identifisert som tipser eller budbringer for BCCs budskap. 

Gunnar Bodahl Johansen, presseetisk ekspert og tidligere sekretær i PFU, er ikke enig i at premisset fremstår klart i denne situasjonen. 

Johansen har tidligere skrevet uttalelser i lignende saker, der premisset om tipsers status har vært sentralt. Johansen mener det må være krystallklart hvem som har ansvaret for å tydeliggjøre premisset, og selve premisset om hva samtalen kan brukes til, må være tydelig. 

– På bakgrunn av den informasjonen jeg nå har, så vil jeg si at det er den enkelte journalist og redaktør sitt ensidige ansvar å sørge for at premissene er helt tydelig. 

– Og i denne situasjonen, hva ville vært en klargjøring av premissene?

– Hvis man skal bruke den informasjonen som Vadseth kommer med, og man mener at dette ikke kan gjøres uten at man må opplyse om at Vadseth er ansatt i First House og opptrer på vegne av en kunde, så må dette tydelig klargjøres.

– Hvis de sier at det kan bli interessant å se på First Houses rolle i dette også, er det en klargjøring av premisset? 

– Nei, jeg mener det det ikke er klargjøring. Dette må være veldig tydelig. Og det er journalistens ensidige plikt å klargjøre, så det så det ikke er noen tvil.

På direkte spørsmål om hva en tipser kan forvente av anonymitet, mener Waatland at det er et felles ansvar – mellom kilde og redaksjon – å klargjøre premissene. 

– Det er ikke kildens ansvar eller redaksjonens ansvar. Det er vårt ansvar som vi gjør sammen. Og det er min vurdering om jeg ønsker å gi dem kildevern eller ikke. 

Ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro, mener denne saken er mer komplisert enn det flere har gitt uttrykk for.

Flere redaktører har støttet Medier24s vurderinger, men Steiro mener at både Vadseths rolle som en av de mest kjente overløperne fra presse til PR-byrå, kan forstyrre den prinsipielle tenkningen rundt presseetikk, kilder og tipsere. 

– Hans Christian Vadseth er et navn som klinger like godt i enkelte pressekretser som Salmon Rushdie i Teheran. Og det gjør kanskje at det er lett å tenke at her må vi få alt på bordet med en gang, sier Steiro.

– Men vi skal tenke litt på implikasjonene (...). Dette kan være en farlig vei. Det er mange som tar kontakt med oss hver dag, og hvis tipsere må tenke på de kan bli knyttet til alt de forteller til en journalist, tror jeg er skummelt for pressens kildetilfang. Derfor må premissene gjøres klare også for profesjonelle kilder. Og det er vårt ansvar å gjøre premissene klare. Det er ikke tipserens ansvar.

I VVP punkt 3.5 står det: «Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende».

Spørsmålet er om tipsere og redaksjonene er enige om at et tips er fortrolig informasjon. 

Steiro sier at hovedregelen er at en som tipser VG, enten han er PR-rådgiver eller en tilfeldig tipser, ikke risikerer å bli avslørt, uten at det er avtalt. 

– Ringer du til VG med et tips, og vi vil oppgi hva du fortalte oss i denne samtalen, så må det i utgangspunktet være avtalt med deg (...). 

– Må premisset for det som skal skje, avklares i forkant? 

– Ja, det mener jeg. Og ansvaret hviler helt tydelig på redaksjonen og ikke kilden, sier Steiro.

Steiro presiserer at han ikke vet hva som ble sagt i møtet mellom Vadseth og Waatland.

Det er altså uenighet om både hva som bør avklares og når det bør avklares. Det de fleste synes å være enige om, er at dette ikke handler om kildevern, men om tipsere i utgangspunktet må anta at de er anonyme, før eventuelle andre premisser er klargjort, eller andre avtaler er inngått.

Vadseth har varslet at saken kan bli klaget inn til PFU, og vil derfor ikke la seg intervjue om saken.

Til podkasten Tut & Mediekjør sier han følgende: 

– I motsetning til Erik Waatland har jeg ikke noe behov for å forhåndsprosedere en sak som trolig vil ende opp i PFU på et senere tidspunkt.

  • Tut & Mediekjør distribueres i et redaksjonelt samarbeid med Medier24.
Powered by Labrador CMS