Elin Floberghagen (fra venstre), Nina Fjeldheim og Kristin Taraldsrud Hoff i PFU-møtet 29. januar.

PFU:

Gjengangeren felt i PFU på tre punkter i Vær Varsom-plakaten

Avisen felt for kildebruk, vinkling og samtidig imøtegåelse i artikkel om kristen menighet.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Gjengangeren ble felt for brudd på god presseskikk for artikkelen «Arbeidstilsynets pålegg ryster BCC: - Det slår beina under dugnadsånden», som ble publisert 8. juni 2019. 

Det ble klart etter onsdagens PFU-møte. Et samlet utvalg var enige om brudd på punkt 3.2, 4.4 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten, noe som også var innstillingen til sekretariatet.

Les sakspapirene hos PFU her!

Utvalget var tidlig enige om brudd på 3.2, men etter noe diskusjon ble det også flertall om brudd på 4.4 og 4.14.

Artikkelen handlet om dugnadsvirksomhet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Horten, og avisen omtalte at Arbeidstilsynet hadde kommet med anmerkninger og pålegg om dugnadsvirksomheten i menigheten.

I artikkelen sto det blant annet at påleggene «ryster BCC» og «slår beina under dugnadsånden». Det var et anonymt menighetsmedlem som er sitert, noe menigheten reagerte på.

Vær Varsom-plakaten:

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Kilde: VVP

Klager A er trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC), som mener Gjengangeren har brutt god presseskikk på punktene 3.2, 4.4 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Klager B er Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Horten som mener avisen har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i VVP.

BCC mener Gjengangeren gjennom tittel gir et misvisende inntrykk avat BCC har uttalt seg, mens det egentlig er den anonyme kilden.

I PFU-sekretariatets innstilling het det blant annet: 

«Etter utvalgets mening må mediene selvsagt kunne videreformidle hvordan medlemmer i en menighet opplever forholdene. Når kilder frykter represalier ved å stå frem og fortelle, er det også akseptert at mediene anonymiserer. Men som det heter i VVP 3.2, fordrer slik bruk av anonyme kilder en spesiell aktsomhet.

Utvalget registrerer at Gjengangeren opplyser å ha vært i kontakt med flere kilder.

Samtidig kan utvalget ikke se at Gjengangeren har synliggjort i tilstrekkelig grad hvordan de publiserte påstandene er kontrollert. Slik utvalget ser det, er klagerne sentrale kilder som avisa skulle kontaktet, både for å kontrollere opplysninger og for å gi saken større kildebredde, jf. VVP 3.2.

Gjengangeren har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten».

Powered by Labrador CMS