På bildet: Tidligere NRK-profil Christian Borch og CEO i Tjuefire, Erik Waatland.
Tidligere NRK-profil Christian Borch og CEO i Tjuefire, Erik Waatland.

MENINGER:

Språkelitisme uten rot i virkeligheten

«Halvparten av landets innbyggere er ikke en del av Østlandet, men det er kanskje ikke så lett å se utenfor bobla», skriver Erik Waatland.

Publisert

Norge er et land med en rik og mangfoldig dialekthistorie. Fra nord til sør, og øst til vest, finner vi et språklig landskap som er like variert som landets geografi. Dette er noe vi som nasjon bør være stolte av og verdsette, ikke noe vi bør forsøke å undertrykke eller kritisere.

NRK-veteranen Christian Borch har nylig fått mye oppmerksomhet for sin kritikk av dialektbruken i NRK Dagsrevyen. Han hevder at journalister bør bruke standard bokmål eller standard nynorsk i nasjonale nyhetssendinger for å sikre klar formidling av nyheter. Men dette synet overser den enorme kulturelle og språklige rikdommen som dialektene representerer.

– Elitistisk holdning

Selvfølgelig er det viktig at nyheter formidles på en måte som er forståelig for alle, men å hevde at dialektbruken er en hindring for dette, er å vise en elitistisk holdning som ikke tar hensyn til virkeligheten. Halvparten av landets innbyggere er ikke en del av Østlandet, men det er kanskje ikke så lett å se utenfor bobla.

Jeg kan til en viss grad forstå argumentet over at dialekt kan gjøre det noe vanskeligere for innvandrere å forstå, men vi må ikke glemme at mange av de som snakker norsk som andrespråk, faktisk blir eksponert for og lærer seg ulike dialekter gjennom dagliglivet i Norge. Å høre dialekter i nyhetssendinger kan derfor bidra til en økt forståelse og aksept for mangfoldet i det norske språket.

– Hør på Norge, Christian Borch

Korrespondent Lars Os, som ble omtalt i den opprinnelige kronikken, snakker en nydelig dialekt som også er en del av Norges kulturarv. Ved å kritisere bruken av dialekt i nyhetssendinger, sender man et signal om at visse deler av landet og deres språk ikke er like viktige eller verdifulle som andre. Dette er en holdning som vi ikke bør akseptere i et land som verdsetter mangfold og inkludering.

Det er også verdt å merke seg at NRK har et ansvar for å representere hele Norge, ikke bare Oslo og Østlandet. Ved å tillate dialektbruk i nyhetssendinger, sørger NRK for å vise respekt for og anerkjennelse av landets rike dialekthistorie.

Debatten om dialektbruk i nyhetssendinger viser en språk-elitisme som ikke hører hjemme i et moderne, mangfoldig Norge. Vi bør heller feire og dyrke det unike språklige landskapet som gjør Norge til et så spesielt sted. Hør på Norge, Christian Borch – norske dialekter er en rikdom, ikke en hindring.

For ordens skyld: Medier24 er en del av Tjuefire-konsernet. Erik Waatland er styreleder i Medier24 AS, og eneeier i Tjuefire.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS