Hvis vi deltar på et foredrag hvor arrangøren har bedt oss holde stilt om opplysningene vi blir til del, inngår vi også stilltiende en off-record-avtale

MENINGER:

Kan ikke journalister holde kjeft?

«Medier24 slår fast at de ikke vil rette seg etter det som redaktøren kaller for referatforbud på journalistkonferanser. Fordi en sal full av journalister ikke kan holde kjeft.», skriver Christian Kråkenes.

Publisert

Beslutningen ble publisert etter at arrangøren av Fortellingens kraft ba om at det ikke måtte refereres fra en seanse hvor David Toska deltok. Han hadde stilt krav om å ikke bli sitert.

Jeg skal ikke mene altfor mye om at arrangøren har godtatt dette premisset, utover å slå fast at beslutningen kanskje framstår noe tynt begrunnet, Toskas offentlige profil tatt i betraktning. Derfor er eksempelet lite egnet til å utlede noe tydelig prinsipp for hvordan man skal forholde seg til slike dilemma.

Dette er en problemstilling jeg tviler på ofte dukker opp i forbindelse med fagtilstelninger i andre bransjer. Men i likhet med rørleggere, hjernekirurger og begravelsesagenter kan også journalister ha nytte og glede av å diskutere sitt fag uten at man må regne med at hvert ord som ytres, skal kunne finne veien til en nyhetsartikkel.

Og jeg antar at også Medier24 vil avfinne seg med at det i rommet mellom sesjoner på det offisielle konferanseprogrammet og nachspielet etterpå må finnes en grense for når det er påregnelig at ting som blir sagt, kan ende opp i en sak. Og den grensen bør trekkes et sted som ikke tvinger oss til å møte Toska på nachspiel. Jeg mener at vi befinner oss godt innenfor et slikt skjæringspunkt når arrangøren av en konferanse for journalister ber deltakerne om å la være å referere fra diskusjonen. Det er ikke noe som skjer ofte, og jeg har ikke inntrykk av at noen arrangører – som tross alt er våre kolleger – tar lett på slike avgjørelser.

For meg er det åpenbart at også mennesker som ikke ønsker å stille opp i mediene, kan sitte på erfaring og innsikt som det er nyttig og kanskje også viktig å dele med journalister.

Et langt bedre eksempel på dette enn kravet til en halvgammel bankraner fant sted på Skup for snart ti år siden. I etterkant av en politisk skandale som involverte en statssekretær og en mindreårig kvinne, ble sistnevnte, som nå var i tjueårene, invitert til Skup for å fortelle om hvordan hun hadde opplevd pressedekningen. Ikke på noe tidspunkt hadde hun stått fram i mediene, og jeg antar det var et premiss for hennes deltakelse at hun ikke kom til å bli sitert eller fotografert. Jeg tror mange i salen synes det var interessant å høre på henne. Så vidt jeg vet, ble ønsket om taushet respektert av alle som var til stede, med unntak av en mer eller mindre ukjent person med sin egen blogg.

Vi er mange journalister som har et velutviklet anarkistisk sinnelag. Det er lett å trekke raske slutninger basert på ryggmargsreflekser når spørsmål dukker opp om friheten til å publisere. Men de fleste journalister tar jevnlig del i off-record-samtaler og får bakgrunnsinformasjon under forutsetning om at det som kommer fram, ikke blir publisert. Så journalister kan faktisk holde kjeft.

Av Medier24s analyse framstår det dog slik at problemet oppstår når journalister opptrer i en gruppe, ja, for da kan de ikke lenger holde kjeft. Jeg tviler på at det stemmer, profesjonelle fagfolk som vi er, men det gjør uansett ingen forskjell for det prinsipielle spørsmålet vi diskuterer nå. En avtale om å behandle informasjon off record er ikke mindre verdt fordi en annen journalist har fått samme informasjon på akkurat samme vis.

Hvis vi deltar på et foredrag hvor arrangøren har bedt oss holde stilt om opplysningene vi blir til del, inngår vi også stilltiende en off-record-avtale. Bryter vi den, underminerer vi bare framtidige muligheter til å få høre betraktninger fra mennesker som, kanskje med god grunn, har holdt seg unna et offentlig søkelys. Hvis Medier24 ikke kan akseptere en slik avtale, er det ryddigst av dem å la være å møte opp. De er uansett i sin fulle rett til å kritisere arrangørens vilkår for å få være tilstede.

Så finnes det vel kanskje heller ikke her noen regel uten unntak. Hadde David Toska avslørt hvor Nokas-pengene ligger begravet, ville det vært litt rart å ikke sitere ham på det.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS