Utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
Utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

MENINGER:

Kritikk ute av proporsjoner

«NRKs dekning av Russland er omfattende, og foregår under vanskelig arbeidsbetingelser. Å forstå Russland, vår store nabo i øst, er noe av det aller viktigste vi gjør i utenriksjournalistikken», skriver Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

Publisert Sist oppdatert

I en kommentar om norske medier generelt og NRK spesielt, tar M24s redaktør for seg det hun betegner som NRKs dekning av Russland. 

Ved nærmere lesning av teksten, ser man derimot at det egentlig dreier seg om NRKs bruk av russiske kilder noen steder i vårt nyhetssenter, altså der korte nyhetsmeldinger legges ut. Som oftest kommer disse til oss via internasjonale nyhetsbyråer, men som Kristiansen korrekt påpeker, er publiseringsansvaret vårt, uavhengig av kilden.

Det overordnede temaet Kristiansen tar opp er viktig både for pressen og for demokratier: Hvordan stå imot den koordinerte desinformasjonen som kommer fra russiske og andre autoritære myndigheter.

Det er ikke nytt at autoritære regimer, i dette tilfellet Russland, prøver å plante falsk informasjon. 

Eksemplene fra KGBs dager er mange, mest kjent er hvordan de brukte en liten indisk avis til å spre konspirasjonsteorien om at AIDS var en sykdom utviklet av den amerikanske biologiske våpenindustrien. Ideen festet seg og spredde seg raskt, og dukker opp den dag i dag. 

Med utviklingen av digitale og sosiale medier, har muligheten til å påvirke og forgifte informasjonsløpet i vestlige demokratier økt kraftig. 

Det skjer på mange måter, også – må vi anta – gjennom deres offisielle og statlige nyhetsbyråer. Det finnes ingen pressefrihet i Russland og vi må legge til grunn at informasjon fra disse nyhetsbyråene til en stor grad er styrt av Kreml, direkte eller indirekte. 

Det gjør at vi er svært varsomme med bruken av disse, og i all hovedsak unngår informasjon derfra uten at det er bekreftet fra annet hold. Der vi mener det går an å bruke disse byråene, er på enkle funksjoner som sitater fra pressekonferanser eller offisielle uttalelser o.l. 

Eksemplene Kristiansen trekker fram dreier seg mer i retning hendelser i områder Russland okkuperer. Der skal vi være ekstra varsomme med hva vi publiserer, og vi skal passe på å gi nødvendig kontekst slik at ikke illegitime prosesser framstår som legitime. 

Dette er krevende fordi det er vanskelig å få ut uavhengig informasjon. Noen av disse nyhetsmeldingene burde vi ikke publisert, og det har vi beklaget. Samtidig er det viktig å ha i mente at det er vår plikt å følge med på og rapportere om konsekvensene av krigen for sivile også i de okkuperte områdene. 

De siste årene har vi publisert flere tusen nyhetsmeldinger og nyhetssaker om krigen i Ukraina. Bare emnehistorien «Krigen i Ukraina» i vårt nyhetssenter på nrk.no har over 13.000 meldinger, som gjennom årene denne krigen har pågått har hatt det å oppdatere publikum med presis informasjon om siste nytt om krigen som viktigste oppgave. 

Vi har godt drillede og dyktige nyhetsvakter på vakt døgnet rundt, som går kildekritisk og grundig til verks for å faktasjekke og verifisere det som kommer inn før publisering. Vi har retningslinjer og rutiner, og vi setter like store krav til presisjon i korte nyhetsmeldinger som i all annen journalistikk. 

Likevel har det også forekommet enkelte meldinger i dette sakskomplekset som enten ikke er presise nok eller ikke burde vært publisert med det kildegrunnlaget. Men selv i godt drillede systemer skjer feil. I det store bildet av vår brede dekning er dette heldigvis sjeldne unntak. Når det skjer, går vi opp rutiner, og ser hva vi kan gjøre for å unngå det samme igjen. Vi lever av publikums tillit, og legger listen deretter.

Nyhetsmeldingene er en del av NRKs omfattende dekning av Russland. Vi har nettopp lagt bak oss flere dager med bred dekning av gjenvalget av president Vladimir Putin. Jeg vil bli svært overrasket hvis noen av våre seere, lesere eller lyttere konkluderer, på bakgrunn av vår dekning, med at dette var et fritt og demokratisk valg. 

Det var det naturligvis ikke. Dette foregår i et stadig mer undertrykkende og farlig regime, og valget ble gjennomført med resultater som minner om det vi ser i land veldig langt unna europeiske demokratier. 

Det har vi understreket gang på gang i våre sendinger og nyhetssaker, på samme måte som vi gjennom reportasjer, kildejobbing og tilstedeværelse over tid har vist fram hvordan Putins regime har utviklet seg over de siste tiårene, ofte med betydelig personlig risiko for både journalister og fotografer. 

Bare i det siste har vi har fortalt inngående i korrespondentbrevs form om Russlands imperietenkning, vi har vært i Karelen og snakket med moren til en drept soldat som setter spørsmålstegn ved krigføringen i Ukraina, og vi har vært i Mariupol for å dokumentere den omfattende russifisering av den okkuperte ukrainske byen. 

NRKs dekning av Russland er omfattende, og foregår under vanskelig arbeidsbetingelser. Å forstå Russland, vår store nabo i øst, er noe av det aller viktigste vi gjør i utenriksjournalistikken. Det skal vi fortsette med framover med journalistisk metode og kildekritikk som våre viktigste verktøy, vel vitende om at desinformasjon brukes aktivt av den russiske staten.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS