Kanal skal ha videresendt Radio Metro på FM: – Ulovlig, ifølge Medietilsynet

Medietilsynet varsler sanksjon mot Radio Hurum for brudd på vilkår om sam- og videresending.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Det melder Medietilsynet i en pressemelding. 

– Medietilsynets foreløpige vurdering er at Radio Hurum har videresendt innhold fra Radio Metro, noe som er ulovlig etter vilkårene i konsesjonen, sier Hanne Sekkelsten, direktør i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, ifølge meldingen. 

I pressemeldingen står det at Medietilsynet har varslet Radio Hurum om at det er aktuelt å fatte vedtak om sanksjon i form av gebyr og/eller tvangsmulkt etter kringkastingsloven dersom det rettsstridige forholdet ikke opphører.

Jarle Steiro, styreleder i Radio Hurum, har ingen kommentar til saken, sier han til Medier24. 

Bakgrunnen for forbudet mot sam- og videresending er å hindre omgåelse av regelverket, opplyser Medietilsynet. De skriver videre: 

«I forbindelse med digitaliseringen av radio vedtok Stortinget at nisjekanalene skulle være de eneste aktørene som fikk fortsette på FM i storbyområdene

Forutsetningen er at de ikke samsender eller videresender innhold fra andre aktører.»

– Størrelsen på et slikt eventuelt gebyr blir fastsatt ut fra en skjønnsmessig vurdering, der det blant annet legges vekt på overtredelsens art og grovhet, hva kringkasteren har tjent på regelbruddet og kringkasterens dekningsgrad, sier Sekkelsten, ifølge pressemeldingen. 

Medietilsyner skriver at en eventuell tvangsmulkt gis i form av «dagbøter», som løper fra en bestemt frist og inntil den lovstridige virksomheten er opphørt

– Dersom Medietilsynet vedtar å ilegge en løpende tvangsmulkt, beregnes denne etter en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på bruddets grovhet og omfang, sier Sekkelsten, ifølge pressemeldingen.

Medietilsynet ber, ifølge meldingen, i varselet Radio Hurum om ytterligere informasjon, blant annet om hvilke inntekter kanalen har hatt i tilknytning til sam- og videresending av «Metro+».

Før Medietilsynet gjør en endelig vurdering av saken, får Radio Hurum anledning til å uttale seg og komme med opplysninger om kanalens inntekter, skriver Medietilsynet. 

Powered by Labrador CMS