– Lydbransjen står overfor nye utfordringer, skriver Knut-Arne Futsæter.

MENINGER:

Digitalisering og globalisering: En ny æra for lydbransjen

«Det blir viktigere enn noen gang å tilby unikt innhold som er attraktivt og skaper engasjement for sine målgrupper», skriver Knut-Arne Futsæter om lydinnhold.

Publisert Sist oppdatert

Analyser fra Kantar Media viser at stadig mer av lydkonsumet skjer via podkast og nettradioer, og at lydbransjen står overfor nye utfordringer med hensyn til bruk av kunstig intelligens.

Digitaliseringen fortsetter mens lydmarkedet vokser

Den daglige dekningen for radio ble redusert fra 58% i 2022 til 56% i 2023. Men den daglige dekningen for podkast økte til 20% i 2023, noe som bidro til at hele 65% lytter på radio eller podkast daglig. 

Stadig flere lytter også til radio via internett, og i 2023 var den daglige dekningen på 11%. Økt bruk av podkast og lytting via internett tilsier at de norske radioselskapene nå møter internasjonal konkurranse. 7% lytter daglig til utenlandsk podkast.

27% av den totale medietiden brukes til å lytte på lyd (musikk/radio/podkast). Tid brukt på lydmedier økte med 12 minutter fra 2022 til 2023. 

Det er betydelige forskjeller mellom de ulike aldersgruppene. Mens 84% av lydkonsumet blant de over 50 år er radio, er det kun 16% av lydkonsumet som er radio blant 18-29-åringene. 

Av lydkonsumet blant de yngre er 16% podkaster, sammenlignet med bare 5% blant de som er over 50 år. Analyser fra Kantar 24Timer viser at konsumet av lyd blant 18-29-åringer økte betydelig, med 29% i 2023.

Kunstig intelligens vil akselerere den digitale transformasjonen

Vi har gjennom mange år vært inne i en kontinuerlig digital transformasjon, både med hensyn til innholdsproduksjon, distribusjon og folks mediebruk. Men i 2024 er det mer treffende å beskrive utviklingen for norske medier som en transformasjon av det digitale. 

Den norske radiobransjen ble digitalisert med innføringen av DAB i 2017, men nå er vi inne i en kontinuerlig transformasjon både når det gjelder innholdsproduksjon, distribusjon, og folks bruk av ulike enheter for å konsumere innhold på ulike plattformer når og hvor det passer den enkelte best.

I en akselererende og tilspisset konkurransesituasjon om folks ører, blir det viktigere enn noen gang å tilby unikt innhold som er attraktivt og skaper engasjement for sine målgrupper. Innholdet må også være lett tilgjengelig på flere digitale plattformer og enheter.

Fra fellesskap til personlige valg

Med et stadig økende tilbud av radiokanaler og podkaster, både nasjonalt og internasjonalt, og økt bruk av headset, vil lydinnhold i stadig større grad bli konsumert individbasert og etter ulike personlige preferanser. 

Dette står i motsetning til felles lytting på noen få norske radiokanaler for 30 år siden, hvor hele familien hørte på felles nasjonale nyheter om morgenen, lot seg underholde av Nitimen i helgene, og hørte på lokalradio i bilen når familien var på tur.

Kunstig intelligens åpner for store muligheter og komplekse utfordringer

Kunstig intelligens (KI) og automatisering er i ferd med å omforme radio- og podkastbransjen på måter vi knapt kunne forestille oss tidligere. 

Den teknologiske utviklingen har åpnet døren for nye digitale verktøy som ikke bare endrer måten vi finner og deler informasjon på, men som også revolusjonerer selve produksjonsprosessen. 

Fra helautomatiserte radiostasjoner med kunstige stemmer til verktøy som effektiviserer redaksjonelle prosesser.

Kunstig intelligens åpner opp for innovasjon innenfor radio og lyd, effektivisering, men det krever kompetanse, dyp innsikt i folks mediebruk, vilje og investeringer. 

———————————————-

Artikkelen bygger på foredraget: Lydbransjen digitaliseres og globaliseres:Store utfordringer og muligheter for lokalradio. Som ble presentert på Norsk Lokalradioforbunds landskonferansen i Oslo 14.03.24 av forskingssjef Knut-Arne Futsæter i Kantar Media.

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS