Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, P4-sjef Kenneth Andresen og Bauer Media-sjef Lasse Kokvik da NRK slukket FM-nettet i Nordland for noen måneder siden.

Lokalradioforbundet er på ville veier om DAB-lyttere. Den såkalte undersøkelsen i Bodø bygger på bare 123 intervjuer

DEBATT: - Og selvsagt taper de største noen lyttere, når vi har gått fra fem til 30 riksdekkene kanaler. Men våre nye, digitale kanaler vokser mer enn det hovedkanalen taper, skriver P4-sjef Kenneth Andresen.

Denne artikkelen er over to år gammel.

  • KENNETH ANDRESEN, redaktør og direktør for P4-kanalene

 

Lokalradioforbundet kunne fredag fortelle om en undersøkelse det hadde gjort i Bodø.

Konklusjonen var at DAB-skiftet hadde gitt krisetall for P4 og Radio Norge, mens lokalradioene kunne juble.

Vi som digitaliserer radio må tåle debatt og sterke synspunkter rundt en så stor og viktig omlegging, det skulle bare mangle.

Men debatten må være basert på fakta.

 

Forbundets undersøkelse har to alvorlige svakheter.

Den ene er at den gir et selektert utvalg av funnene.

Den andre er at datagrunnlaget er så tynt at man normalt sett ville voktet seg for i det hele tatt å kalle det en undersøkelse.

Den såkalte undersøkelsen for Bodø bygger på 123 intervjuer. Kantar TNS, som har stått for intervjuene, har opplyst at datagrunnlaget er så lite at tallene er forbundet med stor usikkerhet. 

Ser man på lokalradioundersøkelsen for hele Nordland er det er de digitale små-kanalene fra P4, NRK og Bauer som øker mest.

For P4 sin del vokser våre nye digitale kanaler mer enn det hovedkanalen taper.

På gruppenivå er det altså flere som lytter til en av P4s kanaler samlet sett i 2017, enn som bare hørte på P4 i 2016.

 

De store kanalene som P1, P2, P3, P4 og Radio Norge taper noe lytting.

Selvsagt gjør de det. Hele tanken bak radiodigitaliseringen er nettopp å gi lytterne et mye bredere tilbud.

Vi har gått fra fem til over tretti riksdekkende kanaler fordi nordmenn ønsker et bredere tilbud på radio enn det de finner på hovedkanalene. Det ville vært oppsiktsvekkende om ingen av lytterne til P1, P4 eller Radio Norge hadde valgt å høre på noen av de nye kanalene våre.

Fragmenteringen på radio kommer til å fortsette. De gamle storhetene vil bli litt mindre, mens de nye kanalene vil bli større enn de er i dag. Lokalradio kommer også til å få nye lyttere noen steder. Det er bra for radio. Lokalradioene representerer et mangfold som utfyller det riksdekkende radiotilbudet vi selv lager.

 

Dette er nok ikke siste gang lyttertall knyttet til digitaliseringen vil bli diskutert i media, men jeg håper vi for fremtiden kan føre debatten om radioutviklingen med utgangspunkt i de offisielle radiomålingene.

Lokalradioforbundet vil stå seg på en mer ryddig omgang med tall og fakta for ikke å slå beina under sin egen troverdighet i en mediehverdag hvor etterrettelighet er viktigere enn noen sinne.

 

Powered by Labrador CMS