Kulturminister Linda Cathrine Helleland i Stortinget.

Ekstraomgangene endte uten mål: Neste år stenges FM-nettet for riksdekkende radio

Overgangen til DAB går som planlagt, etter en siste omkamp i Stortinget onsdag.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Oslo (NTB-Anne Marjatta Gøystdal og Kristian Skårdalsmo):

Nå er det klart: DAB-radioene vil uunngåelig skyve de gamle FM-radioene bort fra hyller og bord i løpet av året som kommer.

Forslagene om å stanse eller utsette slukking av FM-nettet fikk ikke flertall på Stortinget onsdag. Dermed går slukkingen som planlagt, med start i Nordland 11. januar.

Unntaket er en rekke små lokalradiostasjoner som får fortsette å sende på FM-nettet.

Avgjørelsen er ikke helt populær blant folk flest, viser en fersk Infact-undersøkelse for VG.

Bare hver fjerde nordmann er positiv til radioovergangen fra FM til DAB, går det fram av målingen.

 

Mot sin egen regjering

Frps stortingsgruppe gikk mot sin egen regjering da de la fram et forslag om at slukkingen av FM-nettet må stanses. Forslaget fikk imidlertid ikke flertall da det ble behandlet i Stortinget. Heller ikke et forslag fra Senterpartiet om å utsette slukkingen, fikk støtte.

I stedet valgte Stortinget SVs løsning, som går ut på at slukkingen skal følges nøye og at regjeringen løpende skal forsikre seg om at beredskapen ikke rammes og at dekningsgraden oppfylles i tråd med forutsetningene.

 

Intern diskusjon

Fremskrittspartiets interne diskusjon klarte altså ikke å rokke ved stortingsflertallets oppfatning om at slukkingen av FM-nettet ikke bør utsettes. Men det ble en merkelig debatt i Stortinget.

I tur og orden redegjorde justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og fiskeriminister Per Sandberg – alle fra Frp – for at DAB har god dekning og er sikkert som erstatning for FM-nettet.

– Vi tar redegjørelsen til etterretning, understreket Frps mediepolitiske talsmann Ib Thomsen – og holdt på vegne av stortingsgruppen på sitt.

Thomsen viste særlig til at det vil koste «forbrukerne titusener» å bytte radio, som begrunnelse for å opprettholde partiets forslag om at FM-nettet slett ikke bør slukkes.

 

Uklokt og klokt

Før den tid ble Frp-statsrådene utsatt for en kanonade av spørsmål om hva de synes om at stortingsgruppen ikke vil høre på DAB-rådene fra dem.

Sandberg mente han egentlig bare har ansvaret for sikkerhet på ett område, nemlig for fiskens sikkerhet.

Alle understreket de at Frp i regjering følger opp Stortingets beslutninger:

– Regjeringen gjennomfører de vedtak Stortinget til enhver tid fatter og forholder seg til det, uavhengig av hvor kloke eller ukloke forslagene er, sa Anundsen på spørsmål fra Aps Hadia Tajik – og til latter i salen.

Solvik-Olsen ville ikke komme med noen anbefalinger til egen stortingsgruppe.

– Jeg synes det er unaturlig at en statsråd skal komme med en slik anbefaling. Det er derfor vi har den styringsformen vi har, sa han, og la til at man som statsråd også må gjennomføre politikk man er imot.

 

– Sikkert nok

Stortinget fikk grundige forsikringer om at DAB er sikkert og trygt nok til å bli innført.

God dekning og teknisk robusthet gjør at hensyn til beredskap ved overgangen fra FM til DAB, er ivaretatt, fastholdt Anundsen. Han viste i sin redegjørelse til en fersk rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– DSB konkluderer samlet med at de beredskapsmessige konsekvensene er usikre, men mest sannsynlig små, sa Anundsen, som understreket at de vilkår Stortinget har satt som forbehold, er innfridd.

 

Powered by Labrador CMS