Medietilsynet frykter medie­mangfoldet rammes - anbefaler at lokalradio får sende på FM til 2026

Tilsynet foreslår at FM får fortsette på radio i ytterligere fem år.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Dersom ikke lokalradioene får fortsette å sende på FM etter 2021, så rammes mediemangfoldet, mener Medietilsynet.

De foreslår nå en femårig forlengelse på FM - og en ny driftsstøtte til lokalradioer som digitaliseres.

– Etter å ha gått grundig til verks, så er vår hovedkonklusjon at det er for tidlig å skru av FM for lokalradioene, sa Medietilsynets direktør Mari Velsand under framleggingen av rapporten og fortsatte:

– Vår anbefaling er å forlenge å sende på FM for en ny, midlertidig periode. 

Samtidig mener tilsynet det bør settes begrensninger for lokalradioene i slukkeområdene, og foreslår et reklameforbud for disse aktørene.

Bakgrunnen for anbefalingen kommer i kjølvannet av at Kulturdepartementet i desember i fjor ga tilsynet et oppdrag om å utarbeide en rapport som kartlegger grunnlaget for eventuelt å forlenge lokalradio på FM etter 2021.

 – Vi har blant annet sett på lokalradioenes betydning for mediemangfoldet, hvor langt digitaliseringsprosessen har kommet, den økonomiske situasjonen i bransjen og vurdert hvilke hindringer som kan stå i veien for lokalradioenes overgang fra FM til digitalradio (DAB). Vår anbefaling er at FM-konsesjoner for lokalradioer bør forlenges med fem nye år etter 2021, opplyser direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Fem tiltak - blant annet reklameforbud

Kulturminister Trine Skei Grande (V) og mediepolitisk talsmann Tage Pettersen (H). I bakgrunnen: NJ-leder Hege Iren Frantzen og kommunikasjonssjef Marius Bakke i Kulturdepartementet.

Medietilsynet kommer i alt med fem anbefalinger som de legger fram for offentligheten og departementet i dag:

  • Eksisterende FM-konsesjoner for lokalradio forlenges midlertidig både i - og utenfor slukkeområdene
  • Forlengelsen gjøres for fem år – fra 1.1.22 til 31.12.26
  • Vilkårene forblir i hovedsak uendret for lokalradioene utenfor slukkeområdene
  • Vilkårene skjerpes for lokalradioer i slukkeområdene, i hovedsak gjennom et totalforbud mot reklame (Medier24s utheving) 
  • Tilskuddsordningen for lyd- og bildemedier utvides til å gjelde driftstilskudd i tillegg til tilskudd til investeringer, og den økonomiske rammen økes

– Det er kostnadskrevende å digitalisere seg, det gjelder uansett hvilket medie man skal digitalisere, sa Velsand videre. 

I en melding opplyser tilsynet at de begrunner anbefalingene med at det fortsatt er et stykke å gå før DAB-nettene er utbygd, og at mange lokalradioaktører per i dag ikke har tilstrekkelig økonomisk grunnlag til å klare overgangen.

Medietilsynets kartlegging viser at det er kostnadskrevende å bygge ut DAB, blant annet fordi det ikke er nok leietakere å dele sendekostnadene med, skriver de i meldinga.

– Vi ser at for mange er det FM-driften som finansierer DAB, og dersom FM-nettet skrus av etter 2021, er vi redd for at mange aktører kommer til å legge ned driften. Det får konsekvenser for mediemangfoldet både i et aktør- og bruksperspektiv, ikke minst i områdene utenfor storbyene, sier Velsand.

For å gjøre overgangen fra FM til DAB enklere for aktørene, foreslår Medietilsynet å styrke den eksisterende tilskuddsordningen som er rettet inn mot lokalkringkasting.

– Vi mener dagens støttetak bør heves eller fjernes, slik at det blir mulig å gi de enkelte aktørene større støttebeløp til utbygging. Samtidig ser vi behov for å innføre en driftsstøtte for å hjelpe lokalradioaktørene i overgangen, sier Velsand. Medietilsynet mener derfor at den økonomiske rammen for tilskuddsordningen bør økes, og at støtte bør kunne gis både til investering og drift. I første omgang mener Medietilsynet at utvidelsen av støtteordningen bør gjelde for den femårsperioden FM-utvidelsen omfatter.

 

Vil ha strengere vilkår i slukkeområdene

Medietilsynet mener at det fortsatt gjelder særlige hensyn for nisjeradioene som opererer i slukkeområdene, som er de mest befolkningstette områdene i og rundt storbyene.

– Stortinget har sagt at disse aktørene i hovedsak skal ha et ikke-kommersielt driftsgrunnlag. Dagens vilkår som skal bidra til dette er etter Medietilsynets vurdering vanskelige og ressurskrevende å håndheve. Vi foreslår derfor å innføre et reklameforbud for lokalradioaktørene som sender i slukkeområdene, sier Mari Velsand. I dag kan disse aktørene ha kommersielle inntekter på inntil 135.000 kroner per år.

Medietilsynet mener videre at det ikke skal kunne tildeles nye konsesjoner eller overdras konsesjoner i slukkeområdene, men at det skal kunne være mulig utenfor slukkeområdene. 

– Dette vil handle om mediemangfold, og så kan det være hensyn som gjør at man må veie det opp mot om det kan begrense digitaliseringsfarten, sa Velsand videre. 

Håper på behandling i løpet av året

– Vi ønsker lykke til med de beslutningene som politikerne nå skal ta, både for mediemangfoldet og digitalisering av radiobransjen, og overleverte rapporten til kulturminister Trine Skei Grande. 

Skei Grande takket for rapporten, og arbeidet tilsynet har lagt ned i utredningen.

– Vi er veldig glade for at vi har et kompetent medietilsyn, som kan gjøre disse vurderingene for oss, sa Skei Grande. 

Hun håper på at Stortinget kan ta den opp til behandling i løpet av 2019. 

– Vi skal kunne behandle denne i løpet av året, sa Skei Grande videre. 

Hun brukte anledningen til å løfte fram hvor viktig hun mener lokalradio er. 

– Det som ligger i ånden til denne rapporten er hvor viktig lokalradio faktisk er, både i formidling av nyheter, og for å skape det fellesskapet, sa hun videre. 

Samtidig er hun opptatt å ta vare på både kvaliteten på lokalradio - og samtidig anerkjenne all den innsatsen frivillige legger ned i driften av lokalradio over hele landet. 

– Jeg håper vi får en lokalradio som utvikler kvaliteten framover, sa hun. 

Powered by Labrador CMS