Hvordan går det med radiolyttingen? Fortsatt ganske bra.

- Det er ingenting som tyder på krise i radiolyttingen, sier forskningssjef Knut-Arne Futsæter. Her er hovedtrekkene så langt i 2017

Kantar TNS nyanserer inntrykket av lytterfall etter FM-slukking: Nordlendingene hørte akkurat like mye på radio 1. kvartal i 2017 som i fjor.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

I helga holdt Norsk Lokalradioforbund landskonferanse i Stavanger, og offentliggjorde fredag tall som antydet at lokalradioene i Bodø har doblet oppslutning så langt i år - mens P4 og Radio Norge har fått halvparten så mange lyttere. Dette ble omtalt på Medier24.

Tallene var basert på en rapport lokalradioforbundet hadde tatt ut selv fra Kantar TNS sine lyttermålinger. Det var altså ikke en egen måling fra analyseselskapet.

Og mandag påpekte P4-sjef Kenneth Andresen i et innlegg på Medier24 at det bare ligger 123 respondenter bak tallmaterialet lokalradioforbundet presenterte:

- Og selvsagt taper de største noen lyttere, når vi har gått fra fem til 30 riksdekkene kanaler. Men våre nye, digitale kanaler vokser mer enn det hovedkanalen taper, skrev han.

 

Utviklingen har gått som forventet

Det får han langt på vei støtte i fra Knut-Arne Futsæter, forskningssjef medier i Kantar TNS: 

Knut-Arne Futsæter. 

- Det er i hvert fall ingenting i våre tall som tyder på noen full krise i radiolyttingen. Hva som skjer fremover, vet vi jo ikke. Den samlede lyttingen er så langt i år stabil, de største kanalene taper og de nye, nisjekanalene får flere lyttere, sier Futsæter. 

Futsæter antyder også at utkjøringen og konklusjonene lokalradioforbundet gjorde, ikke er noe Kantar TNS selv ville ha trukket de store konklusjonene ut ifra. Utkjøringen er gjort basert på en radiomåling med 45.000 respondenter, men i Bodø er det altså 123 personer. 

- Og det er ikke nok til å fortelle noe om utviklingen?

- Det er et datauttrekk som kan brukes for å gi et foreløpig oversiktsbilde for den enkelte kanal og benyttes som en indikasjon overfor lokale annonsører. Men det er ikke noe man kan trekke større konklusjoner ut fra, og i hvert fall ikke i forhold til andre områder og utviklingen fremover, sier Futsæter. 

 

Dette vet vi om radioutviklingen så langt i år

Første kvartal er forlengst over, og dermed har man fått tall over en viss tid for utviklingen. Og for hele landet er det ingenting som tyder på at radiolyttingen faller brått: 

  • I første kvartal 2016 hørte vi på 84 minutter radio hver dag, i år er tallet 83 minutter. 
  • De store kanalene går som ventet tilbake med noen prosentpoeng, for eksempel går P1 ned fra 34 til 32 prosent daglig dekning. P4 og Radio Norge går fra 21 til 19 og fra 14 til 12. 
  • Til gjengjeld vokser de mange nisjekanalene: P1+ har gått fra 4 til 5 prosent daglig dekning.
  • Futsæter, som P4-sjef Kenneth Andresen, minner om at man har gått fra bare fem til hele 30 riksdekkende kanaler. Det gir seg utslag i at små kanaler som Radio Rock, NRJ og mP3 begynner å få daglig dekning på stadig flere prosent. 

Så langt for hele landet. Hva med Nordland, som var først ute med FM-slukkingen for riksdekkende kanaler?

Tallene for hele fylket - altså ikke bare Bodø viser denne utviklingen:

  • Det er ingenting som tyder på at nordlendinger hører mindre på radio: 1. kvartal 2017 hørte de 71 prosent på radio daglig på hverdager, akkurat det samme som tilsvarende kvartal i fjor. 
  • Det er riktig at lokalradioene gjør et kraftig byks, fra 10 til 18 prosent daglig dekning. Dette kan henge sammen med at de lokale kanalene fortsatt kan sende på FM i noen år til. 
  • NRK samlet sett går kraftig ned, fra 60 til 54 prosent. 
  • Mens P4-gruppen og Bauer Media som gruppe holder seg bedre, er det riktig at hovedkanalene P4 og Radio Norge taper noe i Nordland - men det er ikke snakk om noen halvering. 

SE FLERE tall og grafer nederst i saken. Lyttertallene kan du også følge ukentlig på Kantar TNS sine nettsider.

 

Hvordan ser framtida ut?

Det er som kjent vanskelig å spå, især om framtida. Men noen har til jobb å prøve, og Knut-Arne Futsæter skrev i januar en analyse på Medier24 hvor tittelen oppsummerte hans spådommer ganske godt: FM-slukkingen kan gi en liten dupp i 2017. Men DAB, digitalisering og 30 kanaler vil på sikt føre til at vi hører mer på radio

Denne utviklingen har vi også sett starten på: Slik digitalisering av TV-nettet førte til en fragmentering, vil dette også slå inn over radiokanalene.

For resten av året spår Futsæter at NRK vil tape mest, ettersom de slukker først - mens de kommersielle kanalene sender noe lenger på FM. Aller best vil lokale kanaler som sender både på DAB og FM klare seg, mener han.

- Første kvartal er over og de neste månedene vil stadig flere områder slukke FM-nettet for de riksdekkende kanalene. Når vet vi hvordan dette går?

- Vi vil jo gradvis få noe mer sikkerhet i det vi tror, når vi ser hvordan utviklingen går. Men det er lenge til vi kan konkludere hvordan dette ender, særlig siden det slukkes gradvis i nye områder, sier Futsæter.

 

Se mer fra Kantar TNS om utviklingen så langt i år:

Powered by Labrador CMS