Lokalradioforbund mener FM-slukking kan være i strid med EØS-regler

Vurderer å klage FM-slukkingen inn for ESA.

Publisert Sist oppdatert

Oslo (NTB): Den planlagte stengingen av FM-nettet i 2017 reiser flere EØS-rettslige problemstillinger, konkluderer advokatfirma.

I et brev til regjeringen vurderer Norsk Lokalradioforbund å ta saken videre til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

ALT Advokatfirma har på oppdrag fra Norsk Lokalradioforbund gått DAB-beslutningen fra regjeringen og kulturdepartementet nærmere etter i sømmene.

I et brev til kulturminister Thorhild Widvey (H) varsler forbundet å ta saken videre til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) – dersom departementet ikke har vurdert slukkingen opp mot EØS-reglene.

– Årsaken til at vi vurderer å ta saken inn for ESA er at en stenging av FM-båndet og tvungen overgang til DAB-teknologien innebærer et alvorlig inngrep i medlemmenes næringsfrihet og muligheten til å drive lokalradio videre. Det kan virke som Kulturdepartementet ikke har vurdert disse forholdene i tilstrekkelig grad, sier Svein Larsen, leder av Norsk Lokalradioforbund.

Norge skal som første land i verden legge ned FM til fordel for DAB. Det skal først skje nasjonalt og i de store byene i 2017 og deretter skal alle øvrige lokalradioer slukkes i 2022. Sverige har nylig lagt DAB-satsingen til side og har ingen planer om å stenge FM-nettet.

Powered by Labrador CMS