Radiotoppene på debatt under Radiodager tidligere i år.

Debatt

Radio Metro nekter å gå av lufta på FM, og det gjør de helt rett i. Vi har myndigheter som beskytter de store mot de små!

- Å tvinge dem til stillhet er en prosess vi forbinder med regimer vi ikke liker å sammenligne oss med, mener Kyrre Dahl.

Denne artikkelen er over to år gammel.

Radio Metro nekter nå å gå av lufta på FM i Oslo, og det gjør de helt rett i.

Kyrre Dahl, redaktør for Radionytt.no.

Å tvinge en radiostasjon til stillhet er en prosess som vi forbinder med regimer vi ikke liker å sammenligne oss med, men i Norge har dette så langt fått skje nærmest i stillhet. 

 

Det er ingen fornuftige grunner til at Stortinget i 2015 vedtok at de store kommersielle lokalradioene i Oslo, Bergem, Trondheim og Stavanger skulle få sendeforbud på FM og tvinges til å sende digitalt uansett om de ville eller ikke.

Faktisk sa Stortinget selv i sitt vedtak at dette var et tiltak for å sikre de store riksaktørene. 

Svein Larsen, styreleder i Norsk Lokalradioforbund og sjef for Radio Metro.

Vi står altså nå i en situasjon hvor lille Radio Metro skal tvinges av lufta slik at kjempesvære NRK kan få flere lyttere og de kommersielle kanalene til P4 og Bauer Media skal tjene mer penger.

Vi har altså myndigheter som beskytter de store mot de små! 

 

Galskapen blir komplett når man tenker på at de fleste lokalradioene, eller alle utenom storbyene, får lov til å fortsette på FM dersom de vil.

Så hvorfor laget man et vedtak om å tvangslukke i storbyene?

Det kan utelukkende forstås som en gavepakke til de utenlandske storkapitalistene som kvitter seg med det aller største nettverket på lokalradio.

Og ikke nok med det, de klarte også å få inn Sandnes som en av kommunene med sendeforbud for å ramme også den nest største grupperingen innen lokalradio, Jærradiogruppen

 

Eftas overvåkingsorgan, ESA, har hatt tre saker om DAB og saken som gjelder tvangslukking av Radio Metro er den eneste som fortsatt er til behandling.

Det sier litt av alvorligheten av dette og Metro mener at de har lov til å være på lufta så lenge saken er til behandling hos ESA.

Det er jo logisk ettersom et vedtak der vil oppheve vedtaket i Stortinget.

Men hvis frekvensen allerede er død, hjelper jo det lite. 

 

Medietilsynet varsler sanksjoner og fungerer her altså som politi for storkapitalen.

Vi må tilbake til krigens dager for å finne historier om at lovlige radiostasjoner blir tvangsslukket av myndighetene, men det er altså dit vi nå har kommet.

Kudos til Radio Metro! 

 

Powered by Labrador CMS