Medietilsynet skal utrede framtidens lokale FM-tilbud

Skal de lokale FM-konsesjonene forlenges videre etter 2021? Det har Kulturdepartementet bedt Medietilsynet om å utrede, skriver tilsynet i en pressemelding.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Kulturdepartementet har bedt Medietilsynet lage en rapport, som kartlegger fremtidig fremtidig behov for FM-radio. 

Det skriver Medietilsynet i en pressemelding. Om bakgrunnen for rapporten skriver de: 

«Stortinget har tidligere besluttet at de fleste lokalradioer på FM fikk forlenget sine FM-konsesjoner ut 2021. Dette gjelder ikke større kommersielle lokalradioer i storbyene, som måtte slukke sine FM-sendinger. Dette for å unngå at de lokale kommersielle FM-kanalene i storbyene kom i direkte konkurranse med de riksdekkende kanalene på DAB, noe som ble vurdert å kunne forsinke overgangen til digital lytting».

Rapporten skal leveres innen 8. mai 2019, og skal danne grunnlaget for Stortingets videre behandling og vurdering av saken. 

– Departementet har bedt Medietilsynets utarbeide en rapport som skal benyttes som beslutningsgrunnlag når spørsmålet om eventuell ytterligere forlengelse legges frem for Stortinget. Vi skal blant annet kartlegge økonomi, status for digitalisering, økonomiske og regulatoriske insentiver og hindre for digitalisering i lokalradiobransjen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i pressemeldingen. 

I rapporten er Medietilsynet også bedt om å vurdere hvilke eventuelle vilkår som bør settes dersom det blir aktuelt å forlenge lokalradiokonsesjonene på FM.

20131? 

I oppdragsbrevet, som Medier24 har fått innsyn i, skriver departementet følgende: 

«Lokalradiobransjen ønsker større forutsigbarhet om fremtidige rammevilkår og mener at det så tidlig som mulig bør besluttes at lokalradio bør fortsette på FM etter 2021, fortrinnsvis til 2031, som også er utløpstidspunktet til gjeldende konsesjoner for DAB».

De ber også om at rapporten inneholder følgende punkter: 

  • Kartlegging av økonomi, status for digitalisering, samt økonomiske og regulatoriske insentiver og hindre for digitalisering i lokalradiobransjen.

  • Vurdering av hva som taler for og mot at lokalradio ev. får anledning til å fortsette på FM etter 2021?

  • Vurdering av hvor lenge lokalradio ev. bør få anledning til å fortsette på FM?

  • Vurdering av på hvilke vilkår lokalradio ev. bør få anledning til å fortsette på FM?

  • Oversikt over de viktigste økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget/forslagene.

Powered by Labrador CMS