Høringsfristen for hvordan NRK-plakaten skal se ut, går ut denne uka.

MENINGER:

Streng regulering av NRK er ikke løsningen

«Når ny NRK-plakat skal utformes, må ikke endringene utfordre den redaksjonelle uavhengigheten til allmennkringkasteren. Forutsigbare rammevilkår for de kommersielle mediene må løses på andre måter enn gjennom detaljerte krav og betingelser overfor NRK.», skriver Norsk Journalistlag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Denne uken går fristen ut for å inngi høringssvar til forslaget til ny NRK-plakat. Kulturdepartementet har lagt opp til en noe uvanlig høringsprosess. De har selv få endringsforslag, men inviterer gjennom høringen bransjen og andre aktører til å komme med innspill. Den muligheten er det ventet at mange vil nytte seg av.

Blant dem finner vi også aktører som ikke forstår viktigheten av en fri og uavhengig allmennkringkaster. Og dem som mener at en streng regulering og begrensning av NRK vil være viktig og riktig.

Derfor er det all grunn til å advare politikerne om å hoppe på forslag som direkte eller indirekte medfører politisk innblanding i de redaksjonelle beslutningene NRK skal ta.

Vi tror heller ikke det vil hjelpe, eller gi mer mediemangfold, om det legges sterke føringer på hva NRK skal få lov til å gjøre. NRKs styrke er også med på å bidra til en skjerpet konkurranse mediehusene imellom – til det beste for borgerne.

Samtidig er det opplagt at en allmennkringkaster som mottar nærmere 6 milliarder kroner fra felleskassen, må forvente overordnede føringer og at rollen og makten den har blir diskutert. Derfor er vi positive til en jevnlig gjennomgang av oppdraget, slik at man kan gjøre tilpasninger i takt med medieutviklingen.

NRKs ansvar

NRK bør ha et særlig ansvar for å dekke både lokale, regionale og nasjonale temaer og hendelser. Men kringkasteren bør ikke pålegges en inngående forpliktelse utover det som ligger i dagens NRK-plakat.

Når Medietilsynet, i sin rapport av 29. november i fjor, foreslår at mediehuset skal få et ytterligere krav om «å bidra til en systematisk dekning av det regionale forvaltningsnivået», strider det mot prinsippet om redaksjonell uavhengighet. Løpende journalistiske beslutninger omfatter redaktørens rett til å avgjøre hva som skal publiseres, inkludert utvalg av materiale, presentasjoner av oppfatninger og vinklinger.

Journalistikken skal være fri og uavhengig. Med jevne mellomrom ser vi politikere som ikke viser tilstrekkelig forståelse for det. Noen av dem henviser til NRK-plakaten og mener den gir dem en tilgang til radio- eller TV-sendinger for å fremføre sitt budskap. Det i seg selv bør være nok til å fjerne den minste mulighet for slike feilslutninger.

Av hensyn til innbyggernes behov for politisk meningsutveksling og åpne politiske arenaer, har også NRK et spesielt ansvar for en bred og balansert dekning av politiske valg her i landet. Men dagens bestemmelse i NRK-plakaten, om at samtlige partier og lister over en viss størrelse skal omtales i den redaksjonelle valgdekningen, legger for kraftige føringer på mediehusets politiske journalistikk. Det er uholdbart å pålegge på et slikt detaljplan hvordan NRK rent faktisk skal dekke valg. Denne bestemmelsen bør derfor fjernes.

NRK bør spille på lag

Der NRK bidrar, og kan bidra enda mer, er i utviklingen av samarbeidsprosjekter med andre medieaktører. Det kan være å dele kompetanse eller innhold der det er mulig. «Den store folkevandringen» med NRK, Landslaget for lokalaviser (LLA), Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og 68 lokalaviser er et eksempel som bør gi inspirasjon.

Behovet for kompetansehevende tiltak er stort, særlig hos de mindre mediehusene. Her har alt NRK vist seg som en viktig bidragsyter til å tilføre disse mediehusene kompetanse. Et slikt bidrag vil også lette de økonomiske konsekvensene for den konkurranseutsatte delen av mediebransjen,

Må beholde kompetansen

Skal NRK fortsatt være en motor for utviklingen i det norske mediemarkedet, er det samtidig viktig at kompetanse bygges og holdes ved like internt. Derfor var NJ kritiske til innføringen av en prosentgrense for hvor mye av produksjonen som skulle settes ut.

Et tallfestet krav i plakaten om at NRK «skal legge ut minst 40 pst. i gjennomsnitt for de siste tre årene av programbudsjettet for TV til eksterne produsenter», bør derfor fjernes.

Selvsagt må NRK kunne benytte seg av eksterne produksjonsselskaper til deler av sin produksjon. Det er med å holde liv i et viktig frilansmarked. Men det er avgjørende at NRK selv står fritt til å vurdere omfanget av dette. Det er også svært viktig at NRK fortsetter å være et produksjonshus med høy intern kompetanse og som en garantist for nyutvikling av norsk programinnhold.

Slik kan NRK bidra til å bygge oppunder produksjonen av godt, norsk innhold. Og bidra til utviklingen av kompetanse som en hel bransje kan nyte godt av.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS