SPLITTER NY: Nestleder Dag Idar Tryggestad og leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag. Begge ble valgt på landsmøtet denne uken.
SPLITTER NY: Nestleder Dag Idar Tryggestad og leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag. Begge ble valgt på landsmøtet denne uken.

NJ-ledernes første store intervju:

Hege Iren (42) og Dag Idar (42) skal styre Norsk Journalistlag fra Oslo og Bergen. Slik skal de få fagforeninga på rett kjøl

Den splitter nye lederduoen om hvordan de skal snu den vanskelige økonomiske situasjonen, få mer åpenhet og samarbeidet dem imellom: – Vi skal flytte inn på samme kontor!

Publisert

Denne uken ble Hege Iren Frantzen valgt som leder og Dag Idar Tryggestad som nestleder av Norsk Journalistlag. 

Begge er 42 år, begge har enten små barn eller barn i tenårene og begge pendler litt. Tryggestad skal, som første nestleder i NJ, ikke bo i Oslo.

– Nei, jeg skal bo i Bergen. Men det blir å pendle en del, sier han.

Men mer om det litt senere.

Ikke jobbet som journalist på 11 år

Den dynamiske duoen har akkurat blitt klappet inn enstemmig fra landsmøtet på Fornebu utenfor Oslo.

Her snakker Hege Iren Frantzen og Dag Idar Tryggestad til det ferske landsstyret sitt for første gang.
Her snakker Hege Iren Frantzen og Dag Idar Tryggestad til det ferske landsstyret sitt for første gang.

De beskrives begge av sine kolleger som hardtarbeidende, analytiske og engasjerte.

Og begge har friske ideer for hvordan de skal utvikle fagforeningen videre.

De er enige om følgende punkter:

  • Man må få orden på økonomien.
  • NJ må bli mer åpne og fortelle i større grad. hva fagforeninga gjør for medlemmene.
  • NJ må snakke mye mer om fag og bidra til å utvikle journalistikken i debatten.
  • Man må snu medlemsflukten.
  • Troverdigheten må ikke strupes av dårlig merket innholdsmarkedsføring.

Frantzen har ikke jobbet som journalist på 11 år. Da forlot hun jobben som vaktsjef og programleder i NRK Nyheter. 42-åringen har klatret på fagforeningsstigen - først i NRKJ, så nestleder i NJ fra 2013 og nå leder.

Frantzen var nestleder under Thomas Spence, men valgte å ta opp kampen om ledervervet, som hun nå har vunnet.

Tryggestad kommer derimot rett fra krigen. Som klubbleder i Bergens Tidende har han fersk erfaring i både journalistikk og en av de tøffest nedbemanningsprosessene i norsk mediehistorie.

Den var så ille at NJ-advokat August Ringvold nevnte BT da han fikk spørsmål om den verste nedbemanningen han har bistått i - under en debatt på landsmøtet denne uka.

– Jeg tror det er mye spennende som vi står foran. Og mye krevende. Det er nå vi har sjansen til å forme arbeidshverdagen og fremtiden for norske journalister, sier han og kikker på lederen sin - som nikker.

– Hvordan blir det å samarbeide sammen - dere har begge tøffe personligheter?

– Vi har samarbeidet i perioden nå i mange sammenhenger. Det skal gå bra - vi er jo like gamle og kommer fra samme generasjon. Jeg skal hvert fall gjøre mitt for at vi diskuterer oss fram til gode løsninger. Så skal vi være åpne og flagge standpunkt tidlig i de sakene vi er uenige, så håndterer vi det bra, sier Tryggestad og tegner sammenlikning:

– Jeg tror ikke samarbeidet mellom klubb og ledelse i Bergens Tidende har vært bedre enn det er nå – til tross for det vonde vi har vært gjennom. Åpenhet og gjensidig respekt er nøkkelen, fortsetter han.

– Så skal vi flytte inn på samme kontor, repliserer Hege Iren. 

– Ja, de dagene jeg er i Oslo.

– Du flytter ikke fra Bergen?

– Nei. Det er av flere grunner, blant annet fordi jeg har små barn og en familie å ta vare på. Jeg har unger på fire år og 11 år. Jeg mener at en organisasjon som NJ må kunne leve med at man har en politisk ledelse som ikke sitter til Oslo, sier han.

– Dessuten er ikke akkurat Bergen og vestlandet uvesentlig i mediebransjen. Nå får vi også Media City i Bergen, som vil bli et vesentlig løft. Da er det viktig at vi har en tilstedeværelse også der. 

Planen er at de skal dele kontor i Torggata de dagene han er i hovedstaden - som ser ut til å være mellom tirsdag og torsdager.

– Jeg har god erfaring med å samarbeide med nestledere som er utenfor Oslo - det gjorde jeg i NRKJ. Hadde vi begrenset oss til at politisk ledelse må være i hovedstaden, så mener jeg det blir håpløst. Vi samarbeider godt over telefon og pc, så jeg er ikke bekymret, sier Frantzen.

Nestleder Dag Idar Tryggestad og leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag.
Nestleder Dag Idar Tryggestad og leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag.

Alvorlig økonomisk situasjon

Som Medier24 skrev i forrige uke, så sliter Norsk Journalistlag med økonomien.

Sekretariatsleder Torbjørn Brenna har karakterisert situasjonen som alvorlig.

De mister medlemmer i høy fart - uten at det har påvirket kostandsnivået i nevneverdig grad.

Ingen fra toppledelsen har villet si noe om hvordan de skal kutte kostnader i årene fremover. Men Hege Iren Frantzen er tydelig på én ting:

– Vi må være tøffe på prioriteringene. Dette er noe av det første landsstyret må ta tak og løse. Når vi har færre medlemmer, har vi også lavere inntekt. Det er riktig å si at det er alvorlig, men det er alvorlig hvis vi ikke gjør noen ting og fortsetter som før og har bind foran øynene, sier hun.

– Hva skal NJ bli dårligere på?

– Det er vanskelig å svare på og vi får mange spørsmål om det allerede, men vi har ingen hemmelig plan. Dette er noe organisasjonen må jobbe med sammen, sier lederen.

Dag Idar Tryggestad fortsetter:

– NJ følger tilstanden i bransjen og bransjen kunne før bruke masse penger - fordi den hadde mye penger. Jeg deler oppfatningen at vi er i en alvorlig økonomisk situasjon, men vi har samtidig kontroll.

– Jeg skal være forsiktig med å lansere politikk, for det skal landsstyret bestemme, men jeg kan peke på et par ting som jeg ser potensiale i innsparinger til:

  • – NJ er i prosess med flytting eller reforhandling av avtaler på lokasjon. Der er det potensiale til å spare penger, ingen tvil.
  • – Så har jeg sagt til lokallag og konsernlag at det er grunnlag for å jobbe smartere med å legge møtene sine opp mot andre møter - som for eksempel de regionale konferansene.
  • – Vi har et veldig stort vederlagsfond som jeg tror vi kan bruke smartere ved å få opp aktiviteten, som også kan være til avlastning for NJs økonomi.

Frantzen kikker på nestlederen sin og tar kjapt over når han er ferdig med å snakke:

– Vi har en historisk høy egenkapital, så det er ingen fare for at organisasjonen vår går over ende i dag eller i morgen. Men vi har ingen medlemsvekst og dermed heller ingen inntektsøkning. Da må vi gjøre prioriteringer.

Mer fag - og ikke bare advokatkontor

Tryggestad gikk nå av som klubbleder i Bergens Tidende for å bli nestleder i NJ. Det er et verv han har innehatt siden 2013. Før det har han vært tillitsvalgt siden 2001, sier han.

Hege Iren Frantzen holder tale til NJs landsmøte like etter hun ble valgt som leder.
Hege Iren Frantzen holder tale til NJs landsmøte like etter hun ble valgt som leder.

Han er opptatt av å sørge for at Norsk Journalistlag i større grad deltar i diskusjonene om faget, som for eksemepel blandingen av kommersielle merkevarer og journalistikk:

– Jeg ønsker en større tydeliggjøring av fagdelen av NJ i tillegg. Vi er ikke bare et advokatkontor, men snakker også på vegne av medlemmene våre om journalistikken.

– Debatten som har kommet siste årene om fake news og problemstillinger rundt content marketing, synes jeg er naturlig at vi mener noe om.

– Det som har fått mest oppmerksomhet, er det vonde tingene som konflikter og nedbemanning, sier han.

– Ja, og det har vært nødvendig i den krevende tiden vi har vært inne i, men kanskje har vi snakket oss selv litt ned ved å ikke fokusere på alt annet vi også gjør, som å utvikle bransjen vår videre, sier Frantzen.

– Har NJ vært for opptatt av alt som har gått galt og dermed glemt å være en fagorganisasjon?

– Våre tillitsvalgte har hatt mer enn nok med nedbemanningene som har vært og det har tatt mye energi og fokus. Nå håper vi at vi har sett det verste og er ferdig med det, fortsetter hun.

– Det er grenser for hvor mye staben i Torggata klarer å gjøre med de ressursene de har. Når det brenner, må du slukke brannen først, sier Tryggestad.

Mister medlemmer i rekordfart

42-åringene ser en organisasjon som mister medlemmer hver eneste dag. Tallene viser at NJ har mistet nesten 13 prosent av den totale medlemsmassen siden 2007.

I 2007 var det 9.553 medlemmer mot 8.379 i 2016. Enda verre er det at journalistlaget mister de mest inntektsbringende medlemmene.

Her er det nye landsstyret i Norsk Journalistlag.
Her er det nye landsstyret i Norsk Journalistlag.

På 10 år har antallet ordinære medlemmer (som betaler 1,6 prosent av lønna i kontingent) falt med nesten 17 prosent.

– Varsler dere en storstilt rekrutteringsfase i NJ nå?

– Vi må være enda flinkere til å hente inn nye medlemmer, men også å bevare de vi har. Derfor må vi være tydligere på fordelen med å være medlem i NJ, sier Frantzen.

– Jeg begynte i lokalavis da jeg var 13 år og har kommet inn i NJ på den måten. Nå begynner det folk i journalistikken som aldri har skrevet en linje. Teknologer, produktutviklere og datafolk. De må vi møte på en annen måte og være mye mer synlig overfor, sier Tryggestad.

– Også er det viktig å si at det er ikke er en medlemsflukt fra NJ, men en flukt fra bransjen. Jeg tror det er veldig få som melder seg ut av NJ fordi de ikke føler seg hjemme her. Tvert imot ser vi i BT - for eksempel - at vi aldri har hatt så bred dekning blant medlemmene, det er i praktisk talt alle, sier Tryggestad.

– Jeg opplever at NJ er veldig godt rigga. Responstiden til NJ for å rykke ut når det skjer noe er i norgesklasse, både med juristhjelp, politisk hjelp, tillitsvalgte og lagsledere osv, så jeg tror vi er godt rustet til å møte det som kommer.

Frantzen nikker. Hun mener det er et stort potensiale her.

Vil ikke ha en lukket organisasjon

Da Frantzen utfordret Thomas Spence i september i fjor, tok hun et oppgjør med NJ som hun mente var for lite åpen.

– NJ trenger å være en mer åpen organisasjon. Vi trenger å være mer synlig. Av og til tenker jeg at vi har distansert oss for mye fra våre 9.000 medlemmer og at de ikke helt vet hva vi driver med. Sånn kan det ikke være. De må vite mye mer om hva vi driver med. De må blande seg mer, sa hun da.

NJs kontrollkomite gikk gjennom alle B-sakene (lukkede saker) de har hatt i landsstyret og fant noen eksempler på at de lukket møtet, uten at det var grunnlag for det.

Dette landsstyret skal representere NJ gjennom de neste to årene.
Dette landsstyret skal representere NJ gjennom de neste to årene.

Frantzen forsvarer standpunktet sitt og mener det er viktig at NJ er en åpen organisasjon der medlemmer og medier skal kunne se dem i kortene. 

– Jeg har ikke noe grunnlag for å si at vi i landsstyret har hatt for mange lukkede saker. Kontrollkomiteen sa at vi har hatt noen få saker som ikke burde vært lukket, men det har vi tatt tak i og nå må vi begrunne hvorfor en sak må være lukket. Vi skal gå foran som et godt eksempel, det må vi gjøre. Jeg mener også at NJ må åpne mer opp og synliggjøre hva vi driver med.

– Jeg synes ikke jeg har vært en del av en lukket organisasjon, men det er bra at kontrollkomiteen gikk gjennom det, sier Tryggestad og fortsetter:

– Men jeg vil si at NJ har et potensial på det å være tilgjengelig der medlemmene er. Vi har ikke en mobiltilpasset nettside der medlemmene kan følge med på hva vi driver med, men det må vi få til.

– Så skal vi være flinkere til å fortelle om når vi er ute og representerer organisasjonen, for det er vi veldig ofte, men medlemmene vet kanskje ikke om det. Det kan hende at vi skal snakke litt om kommunikasjonsstrategi, sier han og beskriver:

– I fjor ordnet NJ fast jobb for svært mange midlertidige ansatte, men det gikk litt under radaren – det må vi fortelle om.

– Ja, jeg tror Dag Idar har rett. Vi er kanskje ikke så gode på kommunikasjon på vegne av oss selv. Der har vi et potensiale på å bli bedre. Det er viktig at medlemmene våre vet verdien av å være medlem hos NJ, avslutter Frantzen.

Begge har jobbet mye i forkant av og under landsmøtet på Fornebu og ser nok fram til en roligere tilværelse i helga.

Men allerede på mandag er de igang. For Thomas Spence, som ble takket av onsdag kveld, har allerede rukket å pakke seg ut av kontoret.

Det samme kontoret skal Hege Iren Frantzen flytte inn til.

Med en bergenser på besøk - en gang iblant.

Powered by Labrador CMS