Nestleder Dag Idar Tryggestad og NJ-leder Hege Iren Frantzen. Bildet er fra landsmøtet våren 2017.

NJ mister flere enn forventet og er snart under 6000 fullt betalende medlemmer. Må fortsatt hente penger fra streikekassa til drift

Resultatet er imidlertid bedre enn budsjettert, takket være høyere finansinntekter og lavere driftskostnader.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Norsk Journalistlag fikk i 2017 et underskudd på 1,8 millioner kroner på selve drifta. Men tar vi med finansinntekter for NJs «drift», var underskuddet bare 377.000. Og det er langt bedre enn budsjettert. 

Det kan vi lese av sakspapirene til denne ukas landsstyremøte i Bergen. Når journalistlaget da møtes til gjennomgang av fjoråret er det med andre ord noe godt nytt, for en fagforening som har lagt noen tunge år bak seg. 

377.000 i minus på drifta er nemlig 3,6 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Resultatforbedringen skyldes flere forhold, kan vi lese av oppsummeringen fra sekretariats­leder Torbjørn Brenna

Sekretariatsleder Torbjørn Brenna (t.v.).

Blant annet høyere netto finansinntekter, og lavere kostnader enn budsjettert. Det siste skyldes forsinkelser i arbeid med både medlemssystem og nye hjemmesider. 

Medlemstallet faller raskt

Det underliggende problemet for fagforeningen er ikke blitt noe lettere:

NJ får færre medlemmer og lavere kontigentinntekter. Fra en topp på 46,1 millioner kroner i 2015, falt inntektene fra medlemmene til 43,7 millioner i 2017. 

Av regnskapet kan vi lese også at nedgangen i antall medlemmer er større enn forventet, og særlig på fullt betalende medlemmer. Antallet ble redusert med hele 5,4 prosent i fjor, ned 343 fra 6352 til til 6009 medlemmer i fjor.

Verdt å merke seg er også en solid nedgang i studentmedlemmer - på over 10 prosent:

Bruker streikekassa for å verve medlemmer

 

Norsk Journalistlag er grovt sett delt opp i fire avdelinger og regnskap, hvor selve drifta går med underskudd.

  • Fagbladet Journalisten er en egen avdeling, som etter noen tøffe år kan vise til et pent overskudd i fjor.
  • De to siste - NJs vederlagsfond og Konfliktfondet - går så godt at totalregnskapet blir pent.

Men det er altså fordi det nevnte konfliktfondet både er fullt av penger og gir god avkastning.

Og etter mye debatt i 2015, har journalistlaget de seneste åra hatt muligheten til å bruke av disse pengene på drifta. For eksempel ble fondet i 2015 redusert med nær 4 millioner kroner. 

Det skjer ikke nå, men NJ må trolig ta halvparten av fjorårets gevinst for å bruke til drift: Av fondets overskudd på 2,9 millioner kroner, foreslår sekretariatet å overføre 1,5 millioner til «annen egenkapital» til NJs drift.

Av sekretariatslederens notat kan vi lese at dette blant annet er «for å dekke NJs behov for midler til blant annet verving». 

 
Powered by Labrador CMS