Espen Olsen Langfeldt i NRK, Tora Bakke Håndlykken i VG, Fredrik Kirkevold i TV 2 og Hans-Martin Thømt Ruud i Dagbladet.

Derfor skriver mediene så mye om skattelistene: – Bidrar til åpenhet

Flere medier melder at interessen for skattelistene har dalt de siste årene, men mener likevel det er viktige nyheter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Onsdag morgen ble skattelistene for 2020 publisert. For mange medier betød det at morgenkvisten bestod av flere saker om hvem som tjener mest, både på landsbasis, i hver kommune og innenfor forskjellige kategorier.

Medier24 har også gått igjennom årets skatteliste og har satt sammen en oversikt over inntekt, skatt og formue til en rekke medieledere, lokalredaktører, kommentatorer og pressetopper.

Vi har også spurt flere store norske medier om hvorfor de skriver om skattelistene og om hvordan stoffet blir mottatt av leserne.

– Synliggjør forskjellene

Nyhetsredaktør i VG, Tora Bakke Håndlykken, sier til Medier24 at VG samarbeider tett med næringslivsjournalistene i E24 om dekningen av skattelistene.

– I tillegg har våre redaksjonelle utviklere laget gode verktøy som gjør det lettere for journalistene våre å hente ut relevant informasjon om de sidene ved skattelistene vi mener det er viktig å kartlegge. Det er viktig å legge gode planer i ukene og dagene i forkant, og til det har vi dyktige journalister som tar stort ansvar.

Hun mener at åpenhet og debatt om skattelistene er helt vesentlig.

– Det viser hvilke grupper som tjener mest innenfor ulike sektorer. Det synliggjør om forskjellene øker eller minker i samfunnet. Det kan danne grunnlag for diskusjon om skattebyrde og velferdsmodell. Ikke minst er også skattelistene et helt nødvendig verktøy for undersøkende journalistikk som ikke publiseres selve dagen skattelistene kommer, men som brukes som helt sentral informasjon for videre journalistiske undersøkelser.

Hun legger til at interessen hos leserne er god.

– Og uavhengig av det mener vi det er riktig og viktig med solid journalistikk rundt skattelistene.

– Kan gi svar på viktige spørsmål

NRK dekker også skattelistene bredt, men prioriterer hardere på hva de trekker ut av tallene, forteller redaktør for NRK Nyhetsdivisjonen, Espen Olsen Langfeldt, til Medier24.

– Derfor publiserer vi relativt få lister, og for oss er det viktigste å se eventuelle trender og linjer i tallene. Skattelistene danner også et viktig grunnlag for tyngre og kritisk journalistikk.

Han mener åpenhet om skatt styrker demokratiet og tilliten til skattesystemet.

– Og i Norge har vi heldigvis lange tradisjoner på dette. Offentliggjøringen kan gi svar på viktige spørsmål som hvilke yrkesgrupper som tjener mest, hvordan inntektsfordelingen på kjønn og geografi er og om hvem som bidrar mest til fellesskapet.

Langfeldt forteller at det fremdeles er relativt stor interesse for skatteliste-stoffet, men at det er merkbart mindre etter at det ble lagt begrensinger for allmennhetens mulighet til å søke anonymt i listene.

– Hva tror du er grunnen til at folk er interessert i å lese om skattelistene, hvert år?

– Publikum ønsker nok å lese disse tallene for å følge med i den generelle inntektsutviklingen i samfunnet, og så er nok mange generelt nysgjerrige på hva andre mennesker tjener eller har i formue.

– Treffer midt i samfunnsoppdraget

Dagbladet sendte i år live tv-sending om skattelistene. Redaksjonssjef Hans-Martin Thømt Ruud forteller til Medier24 at alle avdelingene bidrar med ressurser og ideer og legger til at skattelistene er et lagarbeid i Dagbladet.

– Hvert eneste år jobber vi systematisk og undersøkende med skattelistene. I år er ikke noe unntak. Vi har egne lister på relevante personer og yrkesgrupper, og vi har en søkbar database hvor du kan finne oversikt på fylker, kommuner og postnumre. Disse bearbeides også journalistisk og resulterer i en rekke artikler.

– Hvorfor er det viktig for dere å dekke årets skattelister?

- Åpenhet rundt skattelistene bidrar til diskusjonen om hvordan det norske skattesystemet virker. Dette er det lang tradisjon for her til lands. Samtidig er det til stadighet en debatt om økte forskjeller i samfunnet - i disse dager kanskje mer enn noen gang, sier Thømt Ruud og påpeker at denne ville blitt mindre opplyst dersom leserne ikke fikk kjennskap til folks inntekt og formue.

– Sånn sett treffer dette midt i samfunnsoppdraget. Vi behandler skattelistene som en del av nyhetskampen.

Thømt Ruud forteller at etter personsøk bortfalt har interessen avtatt noe, men at de gode journalistisk motiverte sakene fremdeles fenger.

- Skatteliste-dagen er nyheter og folk er opptatt av å få siste nytt. Det at vi fremdeles ser et engasjement etter at personsøket forsvant, tyder på at nyhetsinteressen fortsatt er der. Det er bra!


– Særlig interesse for idretts- og kulturprofiler

TV 2 dekker årets skattelister redaksjonelt med ulike topplister fordelt på kategorier av mennesker med offentlig interesse.

– Det er særlig landets rikeste, folkevalgte og andre med både formell og mer uformell makt vi lager journalistikk rundt, forteller Fredrik Kirkevold, nyhetssjef i TV 2, til Medier24,

– Hvorfor er det viktig for dere å dekke årets skattelister?

– Vi mener det er viktig for samfunnsdebatten at det er åpenhet rundt skattelistene. Det er lang tradisjon i Norge for at mediene lager journalistikk rundt dette. Penger og makt går hånd i hånd. Det er av stor offentlig interesse å vite hvordan inntektene fordeler seg i samfunnet vårt, og for oss er det er viktig å vise frem hvem som har makt.

Han forteller at leserne er veldig interessert i temaet, særlig i sakene om store idretts- og kulurprofiler.

– Selvfølgelig er det et element av nysgjerrighet her. Folk har alltid vært opptatt av hva andre tjener. Men det viktigste for oss, er at leserne og seerne våre får se hvem som har økonomisk makt i samfunnet. Det er viktig for en åpen og opplyst debatt.

Konstituert sjefredaktør i NTB, Sarah Sørheim, har ikke tid til å svare, men sier generelt at dekningen hos NTB er noe nedskalert.

– Vi registrerer de viktigste tallene, men ellers bruker vi ikke så mye resurser på skattelistene.

Powered by Labrador CMS