Nyhetsredaktør Frode Hansen bekrefter at Dagbladet er klaget inn til PFU. Han mener de ikke har brutt god presseskikk.

Dagbladet klaget inn til PFU

Landsforeningen for barnevernsbarn mener Dagbladet bryter god presseskikk på to punkter.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Landsforeningen for barnevernsbarn har klaget to artikler fra Dagbladet inn til PFU, og mener at artiklene bryter god presseskikk på to punkter.

Dette skriver Fagbladet Fontene, som er et tidsskrift for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Klagen gjelder artiklene «Går i strupen på Strasbourg» og «Nekter barnevernet omkamp etter EMD-juling».

Nestleder Thomas Johansen i Landsforeningen for barnevernsbarn, sier de har «sett seg lei på den tabloide og unyanserte måten Dagbladet har dekket barnevernsdommene i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg».

– Vi reagerer på måten Dagbladet omtaler barnevernet på. Det brukes krigslignende ord i titlene som «knuste» barnevernet og «EMD-juling». Det er en ordlyd som overhodet ikke stemmer overens med de faktiske forholdene som kommer fram i dommene, sier Johansen til Fontene.

Punkt 1.2 sier følgende: «Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk»

Punkt 4.8 sier følgende: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet (…)».

Sekretariatet i PFU bekrefter at saken er igangsatt og at tilsvarsrunden er i gang. 

Nyhetsredaktør Frode Hansen bekrefter overfor Fontene at Dagbladet er klaget inn.

– Vi mener ikke å ha brutt god presseskikk og har levert vårt tilsvar, sier Hansen til Fontene.

Utover dette vil han ikke kommentere klagen før PFU har behandlet saken.

Powered by Labrador CMS