Ole Kristian Bjellaanes og Sarah Sørheim.

DEBATT:

Ingen aktivisme fra NTB, Selbekk

«Vår dekning - uavhengig av hvilket område vi snakker om - er tuftet på etisk solide vurderinger og et nøkternt og faktabasert redaksjonelt grunnlag», skriver Sarah Sørheim og Ole Kristian Bjellaanes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Svarer på Vebjørns Selbekks debattinnlegg «NTB trenger faktasjekk».

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk avlegger NTBs Midtøsten-dekning en visitt i sin leder 22. mars (gjengitt i M24 samme dag). Konklusjonen hans er at vår dekning av konflikten mellom Israel og palestinerne har beveget seg i aktivistisk retning de siste årene - i motsetning til det man kan observere i andre medier, ifølge redaktøren.

Vi gir Selbekk rett i at den nevnte artikkelen ikke godt nok ivaretok intensjonen, som var å beskrive situasjonen for 300.000 palestinere i Øst-Jerusalem, uten rettigheter til å stemme i Israel og trolig heller ikke i det palestinske valget senere i år. I faktaboksen som ble publisert med saken skrev vi at palestinerne er utestengt fra det israelske forsvaret. Dette er feil, og det har vi nå rettet i vårt arkiv. Det samme er tilfelle med opplysningen om sosiale goder (selv om dette bildet er nyansert). Vi beklager at vi har publisert feilaktige opplysninger.

NTBs nyhetsdekning har ett formål: Å servere norske medier nyheter og innsikt om alle samfunnsområder, uavhengig av enhver særinteresse - politisk eller økonomisk. NTB er eid av norske redaktørstyrte medier og utfører et oppdrag på vegne av dem. Vår største kapital ligger i at våre kunder, og sin tur deres brukere, har tillit til at det vi formidler er troverdig, riktig og relevant.

Det gjelder også i dekningen av den israelsk-palestinske konflikten. Det journalistiske oppdraget her kan være krevende, all den tid mange vil mene at kravet til balanse er urimelig. Kritikk mot Israel i det internasjonale samfunnet - og særlig i Europa - er hyppig, mange vil hevde av åpenbare grunner. Dette må vi dekke - nøkternt og faktabasert.

Vårt oppdrag er å rette et kritisk journalistisk blikk på Israel-Palestina-konflikten. Men dette blikket rettes selvsagt ikke kun en vei. Vi publiserer opp mot 1.000 store og små saker om israelere og palestinere hvert år. Dette er nyheter som belyser situasjonen fra flere sider.

Derfor kan Vebjørn Selbekk og alle andre NTB-kunder være trygge på at vår dekning - uavhengig av hvilket område vi snakker om - er tuftet på etisk solide vurderinger og et nøkternt og faktabasert redaksjonelt grunnlag - ikke på noen form for aktivisme.

Powered by Labrador CMS