Slik blir sluttpakkene i Dagens Næringsliv: Må kutte opp mot 25 stillinger

Mediehuset skal kutte personalkostnadene med 23 millioner kroner. Etter det Medier24 kjenner til reduseres også antall redaktører fra sju til fem.

Publisert

Torsdag i forrige uke ble det klart at Dagens Næringsliv skal kutte 30 millioner kroner, og at det blir gjort store endringer i organiseringen av mediehuset.

Medier24 skrev først at 25 av disse millionene skal kuttes på personal, men nå ligger det an til at 23 millioner skal kuttes på personal.

Torsdag var det duket for nytt allmøte i DN, hvor flere av endringene i mediehuset ble presentert.

Alle ansatte tilbys åpne sluttpakker. Det skal også tilbys gavepensjoner, kommer det fram i en e-post Medier24 har fått tilgang på. Det er i overkant av 200 ansatte i DN.

Etter det Medier24 forstår betyr dette at DN må kutte mellom 20 og 25 stillinger – avhengig av ansienniteten og lønnsnivået til de som får innvilget sluttpakke eller gavepensjon.

Tilbyr sluttpakker til alle ansatte

Torsdag ble det sendt ut en fellesmail til alle ansatte i DN, hvor tilbudet om sluttpakker bekreftes:

«Dagens Næringsliv har dessverre behov for å redusere bemanningen som følge av svikt i inntektene. Ledelsen ønsker å tilby frivillige sluttvederlagsordninger for å oppnå reduksjon i bemanningen», står det i mailen. 

Amund Djuve, sjefredaktør i DN.
Amund Djuve, sjefredaktør i DN.

Ansatte som er født i 1958 eller før kan søke om gavepensjon. 

«Gavepensjonen innebærer 20% lønn i tillegg til AFP og øvrige opparbeidede pensjonsrettigheter. De gis i tillegg en engangsutbetaling på kr 50.000,- dersom du er født i 1958-1956. Dersom du er født i 1952-1955 gis en engangsutbetaling på 100.000,-», skriver de i eposten. 

Ansatte som ikke er gamle nok til å søke om gavepensjon kan søke om sluttpakker, men «ansatte med nøkkelkompetanse som må erstattes eksternt dersom de slutter, vil ikke få innvilget sluttpakke», ifølge eposten. 

Pakkene deles inn i fire nivåer ut fra ansiennitet, står det i mailen. Sluttpakkene innebærer lønn i oppsigelsestid uten arbeidsplikt, og de ansatte som får innvilget sluttpakke beholder i oppsigelsestiden også alle forsikrings- og pensjonsordninger, samt feriepengeopptjening.

Etterlønn utbetales uavhengig av om man får ny jobb eller ikke, og hvor lang etterlønnsperioden er, avhenger også av ansienniteten. 

Tinna Gudmundsdottir.
Tinna Gudmundsdottir.

«Oppsummert er det mulig å få garantert økonomisk sikkerhet fra 4 måneder til 14 måneder avhengig av ansiennitet i Dagens Næringsliv», skriver de.

Reduserer antall redaktører

Det er ikke bare på «gulvet» det ligger an til kutt i DN. Etter det Medier24 kjenner til blir det også omrokkeringer i ledelsen i DN, og antallet redaktører reduseres fra sju til fem. Det er ikke kjent for Medier24 hvilke redaktører som forsvinner. 

DN oppretter også en egen avdeling som koordinerer målgrupper, ifølge Medier24s kilder. Den skal etter det Medier24 kjenner til ledes av tidligere Etterbørs-sjef Tinna Gudmundsdottir. Hun blir direktør for den nye avdelingen.

Det vil også bli det et en stor nyhet- og dagsordenavdeling i DN, opplyser kilder til Medier24. Den vil ha to undergrupper, som jobber med henholdsvis «breaking news» og gravende journalistikk. 

Medier24s kilder forteller også at DN skal over i en såkalt «matriseorganisasjon» på sikt, som fungerer slik at ulike ressurser kan «leies inn» til ulike prosjekter ut fra behov. Målet er å legge til rette for bedre samarbeid på tvers av organisasjonen. Det betyr at ansatte må være forberedt på å jobbe mer prosjektbasert og mer i team som etableres for kortere perioder enn det har gjort tidligere. 

Ingrid Bjørklund er klubbleder i Dagens Næringsliv.
Ingrid Bjørklund er klubbleder i Dagens Næringsliv.

– Jeg har feilvurdert

Sjefredaktør Amund Djuve innrømmet overfor Medier24 at DN ikke har jobbet raskt nok med omstilling, og at det er noe av bakgrunnen for de kommende kuttene. 

– Jeg skulle ønske at jeg satte i gang en kraftigere omstilling av organisasjonen tidligere. Jeg har feilvurdert hvor fort vi skal klare å hente inn inntekter fra nye forretningsområder – og jeg har undervurdert hvor kraftig annonsefallet har vært på papir, sa han til Medier24 i forrige uke.

Klubbleder for journalistene, Ingrid Bjørklund, fortalte at stemningen var trykket etter nyheten om at mange trolig må gå. 

– Journalistene i DN er glade i arbeidsplassen sin og utrolig stolte over det journalistiske produktet vi lager hver dag. Det er fortsatt mye som er uavklart, og klubbstyret vil i tida framover jobbe med å sette seg grundig inn i grunnlaget for kostnadskuttene og for å få en frivillig nedbemanningsprosess, skriver hun i en e-post til Medier24 torsdag i forrige uke. 

Powered by Labrador CMS