Medier24 beklager at vi gikk for langt i vår presentasjon av @fruhjorth-saken

Vi tar PFUs uttalelse til etterretning, og erkjenner at saken skulle ha vært vinklet annerledes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Før sommeren stod Medier24 for en av sommerens store snakkiser i mediebransjen, da vi skrev at Etterbørs-journalist Mina Ghabel Lunde i Dagens Næringsliv erkjente sin tilknytning til den nå nedlagte Twitter-kontoen @fruhjorth.

Lunde har imidlertid hevdet at hun var én av seks som skrev på kontoen.

I dag tirsdag 27. september ble artikkelen fra 22. juni felt av Pressens Faglige Utvalg for brudd på god presseskikk.

> OPPDATERT torsdag - les hele uttalelsen fra PFU her: Medier24 felt i PFU – her er uttalelsen etter klagesaken fra Mina Ghabel Lunde

Medier24 ble klaget inn av Lunde med påstand om brudd på 11 punkter i Vær varsom-plakaten.

Vi ble felt på ett punkt, paragraf 3.2 om faktasjekk og kontroll av opplysninger.

PFU slår fast at det var riktig å omtale saken, betimelig å stille spørsmål ved aktiviteten, og at Lunde måtte akseptere søkelyset og belastningen saken har medført.

Utvalget avviser også alle påstander om uetisk metodebruk, rolleblanding og hevntokt. Det er vi tilfreds med.

Men en fellelse er en fellelse, og det fins ingen mellomting når man har brutt god presseskikk.

En saks tittel, vinkling og presentasjon er også det første og viktigste med en hver journalistiske publisering.

Og PFU slår fast at vår omtale er tendensiøs, samt at vi særlig i tittel og ingress går for langt.

PFU sier videre at selv om Lunde har et ansvar for meldingene fra kontoen, må hun likevel ikke «akseptere tilleggsbelastningen den upresise framstillingen innebærer».

Og til sist: Selv om Medier24 ikke fester lit til klagers forklaring om at @fruhjorth var et Twitter-kollektiv, så fritar det ikke redaksjonen «fra å kontrollere og dokumentere opplysningene som formidles, eller å presentere med forbehold».

Vi tar PFUs uttalelse til etterretning, og vil som nevnt selvsagt publisere den i tråd med presseetiske krav så snart den foreligger.

Samtidig beklager Medier24 overfor Mina Ghabel Lunde at vår presentasjon var upresis - og gikk lengre enn hva vi på publiseringstidspunktet kunne dokumentere godt nok.

Vi skulle ha vinklet og presentert saken på en annen måte. Saken kunne med fordel også ha gjort Lundes syn på saken enda tydeligere.

Og: Det ville ikke bare ha vært presseetisk innenfor, men også gjort saken bedre.

Den opprinnelige publiseringen vår fra 22. juni er nå merket som felt for brudd på god presseskikk. Vi har også gitt saken ny tittel og ingress, men en opplysning om hva som er endret og hvorfor.

Flere andre medier ble også felt av PFU tirsdag, etter å ha basert sin omtale på Medier24s journalistikk.

Det er beklagelig at vår vinkling sørget for ytterligere belastning for Lunde - og vi beklager også overfor mediene som nå er felt for brudd på god presseskikk etter å ha sitert Medier24.

Pressens Faglige Utvalg bød tirsdag på lange og interessante diskusjoner om denne saken og @fruhjorts anonyme aktivitet. Vi er tilfreds med at PFU slår fast at det var riktig å omtale saken. 

Og det står vi fortsatt ved: Mens kontoen noe forenklet er blitt omtalt som satire, har det bærende og nyhetsverdige poenget her vært @fruhjorts anonyme meldinger som hadde karakter av hets, mobbing – samt en presseetisk betenkelig dobbeltrolle. 

Gjennom klagebehandling, tilsvarsrunde og annen omtale av saken de seneste måneder, har det kommet fram flere forhold som kan ha nyhetens interesse. Det kan også komme mer informasjon i tida framover som gjør denne saken aktuell igjen.

Men det blir ikke i dag.

I dag nøyer vi oss med å konstatere at vår presentasjon av saken brøt med god presseskikk, og beklager det.

Gard L. Michalsen,

ansvarlig redaktør for Medier24.com 

Powered by Labrador CMS