Sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv.

Dagens Næringsliv vant i Strasbourg: Kildevernet går foran vitneplikten, og politiet kan ikke kreve at journalister bryter det

DN-journalist Cecilie Langum Becker vant fram med sin klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mener kildevernet må gå foran vitneplikten. Dermed vant Dagens Næringsliv og journalist Cecilie Langum Becker fram med sin klage. 

Saken har sin bakgrunn i en nyhetssak fra august 2007 med tittelen «Frykter at DNO rakner», en sak som tre år senere ble sentral i etterforskningen mot en investor. Det skriver DN.no torsdag

Økokrim krevde at avisa og journalist opplyste hvem kilden var, men det nektet Langum Becker. 

Og etter seks års ventetid i Strasbourg, har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen altså slått fast at det var berettiget: Staten kunne ikke tvinge DN til å opplyse om sine samtaler.

 

Må tilbakebetale boten

Norge har krenket artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, fastslår domstolen, som er enstemmig i sin avgjørelse.

Domstolen beordrer norske myndigheter til å tilbakebetale boten på 30.000 kroner som Becker er blitt ilagt for å ha nektet å oppgi sine kilder.

Avgjørelsen gjelder en sak der Becker ble innkalt som vitne i en økonomisk straffesak mot en sentral investor i selskapet DNO.

Becker nektet å forklare seg og viste til kildevernet.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett slo fast at journalisten hadde vitneplikt. Saken ble også anket til Høyesterett, men avvist.

Og alle tre instansene tok altså feil, slår EMD nå fast. 

Powered by Labrador CMS