Leder i RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Kenneth Arctander Johansen.

DEBATT:

Lurte politiet og Norsk Narkotikapoliti­forening Dagsrevyen?

«Dette bør journalister merke seg for fremtiden», skriver Kenneth Arctander Johansen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er en frivillig organisasjon med flere tusen medlemmer fra politiet. De har kjempet imot rusreformen. Det har også politiet. Reformen fikk ikke flertall på Stortinget, dels på grunn av deres aktivisme. I den offentlige debatten ble det imidlertid tydelig at politiet hadde brukt ulovlige maktmidler mot brukerne i alle år.

Etter Riksadvokatens klargjøring i brev av 9. april, har dette blitt omtalt som en politiskandale. I kjølvannet av dette har NNPF blitt kritisk gjennomgått.

Samfunnsdebattantene Jonas Ali Ghanizadeh og Twitter-pseudonymet littufinkanskje avdekket irregulære pengeoverføringer mellom Politidirektoratet og NNPF. NNPF har blitt anklaget av John Christian Elden for mulig korrupsjon i forbindelse med at utesteder i Kristiansand slapp sanksjoner for brudd på skjenkelovgivningen mot at de inngikk et samarbeid med politiet, kommunen og NNPF. Et samarbeid som innebar forbud for kunder i å bruke symboler for legalisering samt NNPF-kursing av ansatte.

Stortingsrepresentant for Venstre, Carl-Erik Grimstad, adresserte justisministeren i forbindelse med at NNPF hadde adresse hos politiet. Og politiet har blitt kritisert for at tillitsvalgte i NNPF figurer i uniform i regi av foreningen.

Dette samrøret er alvorlig og undergraver det offentlige oppdraget politiet har for alle innbyggerne i Norge.

Og nå ser det ut som politiet eller NNPF, eller begge deler, førte folkevalgte og NRK sine seere bak lyset om Rusreformutvalgets forslag.

Den 11. januar 2020, stilte stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug og Åshild Bruun-Gundersen (FrP) i en nyhetssak der de kommenterte utvalgets foreslåtte avkriminaliserte mengder rusmidler til eget bruk. Ikledd hvit frakk, danderte senioringeniør ved Kripos, Elisabeth Drange, et bord med rusmidler foran politikerne for å vise hvor store mengder narkotika det var snakk om. I tillegg til å være seksjonsleder i Kripos, er Drange styremedlem i Norsk Narkotikapolitiforening.

Men mengdene var feil, og fremstår manipulert på en måte som tjente til å gi et galt inntrykk av utvalgets forslag. Utvalget foreslo 15 gram cannabis avkriminalisert. På bordet lå det dobbelte (15 gram hasj og 15 gram marijuana).

Utvalget hadde foreslått straff-fritak for 25 «rusdoser» med medikamenter som gjør at volumet av ulike reseptbelagte medisiner samvarierer med styrkegrad og virkestoff. Derfor er det påfallende at Drange la fram 5 mg valium, som er svært milde medikamenter. Slik ble 25 rusdoser til 75 tabletter. Mer vanlig og omsettbare medikamenter, ville sett betydelig mindre ut i volum. Drange hadde dessuten funnet fram tabletter innpakket i brett, som øker det øyensynlige volumet.

Ser man på bildet av rusmidlene, trekker fra marijuanaen og bruker medikamenter som oftere omsettes illegalt, som for eksempel 2 mg Rivotril på glass, ville mengden fremstått mer i tråd med virkeligheten.

Statssekretær Mathias Fischer (V) kritiserte nylig mediene for ikke å ha vært oppmerksomme nok til å adressere samrøret mellom NNPF og politiet. NRK-saken er illustrerende. Den svekker tilliten til politiet siden den befester inntrykket av samrøre kombinert med juks og manipulasjon i rusdebatten der politietaten fremstår som en sentral politisk aktivist.

Dette bør journalister merke seg for fremtiden, slik at den samme mistilliten ikke gjør seg gjeldende for media.

Powered by Labrador CMS