Fra Dagsrevyens reportasje om Widerøes mange kanselleringer i sommer.

Widerøe klager til PFU etter krøssklipp og faktafeil på NRK. Brukte to og en halv måned på å rette feilen

- Skapte et ensidig og feilaktig inntrykk, mener Widerøe om NRKs omtale av sommerens mange kanselleringer. Tirsdag skal Pressens faglige utvalg felle dom over dekningen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Flyselskapet Widerøe fikk søkelyset på seg i sommer i forbindelse med mange kanselleringer, men mener dekningen av dette også var tidvis uriktig.

Og tirsdag skal Pressens faglige utvalg behandle en klage fra selskapet mot NRK, i forbindelse med en reportasje sendt på NRK Nordland og Dagsrevyen 28. juli.

  • Se hele sakslista til tirsdagens møte lenger ned i saken.

Widerøe mener saken bryter en håndfull punkter i Vær varsom-plakaten:

3.2, feil fakta, 3.3, feil eller uklare premisser, 4.1, manglende saklighet og omtanke, og 4.13, manglende evne eller vilje til retting og/eller beklagelse. I tillegg ber klageren utvalget vurdere om punkt 3.7, om gjengivelse av meningsinnhold, også er brutt.

Mange Widerøe-fly ble kansellert i sommer. Men ikke bare på grunn av bemanningsmangel, understreker selskapet.

Selskapet mener også at de skulle fått samtidig imøtegåelse til kommentarer fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

Beklaget først i oktober

Widerøes hovedankepunkt er at reportasjen skaper et «et tydelig, ensidig og feilaktig inntrykk av at samtlige kanselleringer skyldes bemanningsmangel og dårlig planlegging».

Mens man utfra NRKs dekning kan få inntrykk av at det gjelder alle 353 kanselleringer, er det riktige tallet 100.

I PFU-klagen reagerer flyselskapet på hvordan setninger er tatt ut av kontekst, som når et løsrevet sitat fra et lengre radiointervju brukes i en TV-reportasje.

Det kommer samtidig fram at NRK Nordland anmodet klagers anmodning om rask korrigering av ukorrekte opplysninger på radio, mens ingenting ble rettet på TV. Dette ifølge tilsvaret fordi man ikke skjønte at Widerøe ønsket at det feilaktige opplysningene skulle rettes. NRK forklarer dette med uklar kommunikasjon både internt og overfor Widere.

I en sak Dagsrevyen/NRK Nordland sendte 28. juli om Widerøes mange kanselleringer av fly i juli kan det ha framstått som om mannskapsmangel var eneste årsak. Vi vil presisere at en betydelig andel av kanselleringene også skyldtes dårlig vær og tekniske feil. I saken ble det dessuten brukt en uttalelse fra Widerøe som ikke var avklart for bruk i tv-reportasjen, og dette beklager vi.

Først 12. oktober - to og en halv måned etter publisering - kom det en rettelse og beklagelse med følgende tekst på skjermen:

Widerøe opprettholder like fullt klagen, og mener at en rettelse så sent på ingen måte oppveier for de presseetiske overtredelser og omdømmemessige utfordringer reportasjen har skapt.

 

Stefan Heggelund mot LO-Aktuelt

Til tirsdagens møte i utvalget foreligger 11 saker til behandling, blant disse klager mot både Aftenposten, Nettavisen, Dagens Næringsliv og Morgenbladet.

En tidligere omtalt klage mot LO-aktuelt ligger også på bordet, fra Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund. Han mener bladet ikke gir anledning til tilsvar og imøtegåelse når regjeringens politikk får kritikk.

 

Her er sakslista - med link til saksdokumenter for hver enkelt sak:

 

Powered by Labrador CMS