Flere medier har laget saker fra bilder som er lagt ut på sosiale medier.

MENINGER:

Se, hun bader uten redningsvest!

«Pressen utspiller sin rolle når toleransen for millimeter-feil er så lav at bagateller fremstilles som alvorlige forbrytelser. Er pressen den 4. statsmakt eller den 10. landeplage?», skriver Gunnar Stavrum.

Publisert Sist oppdatert

Dette innlegget er først publisert hos Nettavisen, og er gjengitt med tillatelse.

Onsdag 27. juli skrev Hamar Arbeiderblad en sak om et bilde en bikinikledd Emilie Enger Mehl delte av seg selv på Instagram, på padlebrett uten redningsvest: «Her bryter justisministeren norsk lov», lød tittelen.

Senterparti-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum tok saken med fatning: – At Emilie eller andre bruker et padlebrett på ferie ser jeg ikke på som noen sak, sa han, og la til: – Nå skal jeg ta et bad. God sommer!

(Det fremgår ikke av saken om Slagsvold Vedum bader med eller uten redningsvest).

Saken ble fulgt opp av Dagbladet dagen etter under den opprinnelige tittelen: «Justisminister Emilie Enger Mehl: Brukte ikke vest».

Så viste det seg at bildet var tatt i Italia - og altså utenfor norsk lov - og at Sjøfartsdirektoratet påpeker at vestpåbudet ikke gjelder for bading nær land.

En uke senere er det medienes egen vaktbikkje, Medier24, som slår alarm, etter at Subjekt-redaktør Danby Choi delte et bilde av seg selv lettkledd i en robåt med influenserne Nora Haukland og Sophie Elise Isachsen: «Ble hovedoppslag for dette bildet, men unngikk vest-kritikk: – Kanskje de foretrakk bikinien».

Choi tar kritikken på strak arm: – Det kan hende vi brøt loven. Vi dreit litt i det. Tanken om at dette var ulovlig, streifet oss ikke. Vi var så nærme land hele veien.

Og slik går dagene i sommer-Norge.

Er vi regelryttere eller maktkritiske?

Det interessante med redningsvest-gate er mangelen på fokus på det viktige og interessante, nemlig nivået på regler i dette landet. Vi tar det nærmest for gitt at det skal være forbudt å padle på et padlebrett uten redningsvest - eller å sitte i en robåt nær land i bare badetøyet.

Hamar Arbeiderblads redaktør Katrine Strøm sier at det aldri var avisens mening å rope på straffeforfølgelse eller politisk skandale, men å rette søkelys på en lov de færreste kjenner til og enda færre forsvarer.

De traff ikke planken på dette forsøket, men det er likevel et kjernepoeng om pressens jobb er å bruke millimetermål og lupe for å avsløre lovbrudd, eller det som er kjernen i samfunnsoppdraget vårt - nemlig å «...beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter....».

Kort og godt: Skal vi være regelryttere eller kritiske til maktapparatet som har gitt oss smålige og dustete regler?

Neppe ulovlig, men likevel

Bildene viser verken at Danby Choi eller Emilie Enger Mehl bryter norsk lov. Justisministeren er på trygg grunn siden et norsk flytevestpåbud uansett ikke gjelder på Costa Smeralda på den italienske ferieøyen Sardinia.

Choi har ikke engang i årene i vann, så robåten er neppe i fart og er uansett så nær land at Sjøfartsdirektoratet mener det er lovlig uansett.

Hva sier loven om flyteutstyr?

Småbåtloven

§ 23 a.Bruk av egnet flyteutstyr om bord

I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart. Ansvar etter første punktum, jf. § 27 og § 28, påhviler den enkelte som har plikt til å ha på seg flyteutstyr. For barn under 15 år påhviler ansvaret båtfører.

Kongen kan i forskrift fastsette unntak fra kravet i første ledd, herunder i situasjoner der sikkerheten generelt er ivaretatt på annet vis.

Mer informasjon ligger i en egen veiledning fra Sjøfartsdirektoratet, der de blant annet fremgår at påbudet ikke gjelder når man bader eller soler seg i en farkost som ligger stille.

Men la oss tenke oss at flytevest var påbudt både når vi satt i en robåt eller vi padlet tett til land i godvær - er da problemet at noen ikke følger reglene til punkt og prikke, eller er det lovgiverne som bør settes til veggs?

Ha få lover, men følg dem

Den avdøde Dagens Næringslivs-redaktøren Kåre Valebrokk var en liberal, men rettskaffen mann. Hans oppfatning var at staten ikke bør holde seg med flere lover og regler enn den har tenkt å overholde og håndheve. Det er et godt prinsipp som hindrer overformynderi og som sikrer respekt for lovene som faktisk finnes.

Som tidligere lovgiver på Stortinget, og nå lovhåndhever i Justisdepartementet, er Emilie Enger Mehl ansvarlig å håndheve lov og rett - og hun har samtidig et moralsk ansvar for å følge de reglene hun selv har vært med på å vedta eller jobben med å følge opp.

Men det er drygt å kreve at hun skal følge norsk lov i andre land.

En vekker for mediene

Nå tror jeg verken Emilie Enger Mehl eller Danby Choi har grått seg i søvn over disse bagatellmessige sakene, men for pressen - Nettavisen inkludert - kan de være en pedagogisk vekker.

En parallell er ekstremt detaljerte regler i enkelte borettslag, der et styre med noen få aktivister har fått vedtatt forbud over hele linja. Det er ikke spesielt ærerikt å være sladrehanken som følger opp ethvert brudd på et urimelig regelverk. Slik bør det være for pressen også.

Det er legitimt å kritisere politikere og ledere for manglende samsvar mellom liv og lære, og det er rimelig å kreve at lovgiverne følger spillereglene de selv har vedtatt. Men det er minst like viktig å holde makta i ørene, slik at vi ikke får et detaljert og omfattende lovverk som i praksis er et overgrep mot enkeltpersoners sunne fornuft.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS