Fredrik Solvang og Debatten på NRK lot være å ha en sending om hijab denne uken.

MENINGER:

Avlyst hijab-debatt – like greit

«En debatt om hijab i Iran og hijab i Norge er verken relevant eller nyttig. Det vil heller ikke bidra til saken de unge kjemper for i Iran.», skriver Mahmoud Farahmand.

Publisert

Jeg var og er en av de som var kritisk til innretningen av NRKs debatt om Iran. En debatt om hijab i Iran og hijab i Norge er verken relevant eller nyttig. Det vil heller ikke bidra til saken de unge kjemper for i Iran.

Fredrik Solvang og Debatten redaksjonens hadde nok et oppriktig ønske om å sette fokus på det som skjer i Iran, og samtidig gjøre hendelsene relevant for det norske publikum. Samtidig ser det ut til at de bommet nokså grovt på vinklingen, noe som også muligens demonstrere hvor lite vi egentlig forstår av det som pågår i Iran.

Svært lite av det som skjer i den islamske republikken når oss.

Ettersom vi ikke hører stort mye om situasjonen er vi nærmest uberørt av alle de kvinner og menn som har tatt til gatene. Deres slagord er fremmed for oss, deres visjoner fjerne. Denne kampen bør være mer interessant for oss, uten at vi redusere den til en debatt om hijab, islamofobi og den slags.

Det er uomtvistelig at hijab har vært og er en av den islamske republikkens største seiere. Normalisering av dette plagget som en identitetsmarkør har vært viktig og er fortsatt av stor betydning for islamistene i Teheran. Det er nok også derfor de har valgt å stramme til tøylene. Uten hijabpåbudet vil bunnen falle ut av den islamske republikkens og dens islamistiske verdenssyn. Uten et nasjonalstat som den øverste beskytter av hijaben vil også en og annen hijabaktivist få litt mer å bryne seg på.

Iran har vært den største pådriveren for blant annet bruk av hijab i idrettsarrangementer, i offisielle møter, i sosiale sammenhenger mv. Samtlige av den islamske republikkens såkalte kultursentre i Vesten promoterer dette plagget som en uatskillelig del av iransk kultur. Hadde Iran vært en uvesentlig aktør i regionen og i den islamske verden hadde disse fremstøtene også vært ubetydelig. Slik er det dessverre ikke.

Hijabbruk i Vesten har muligens en annen kontekst, men dens verdi for slike som styresmaktene i Teheran kan ikke undervurderes.

Selv om det ovennevnte er interessant å skrive om er det ikke det mest vesentlige for det som skjer i Iran i dag. Om man ønsker å ha en opplyst diskusjon om det som pågår bør man diskutere samfunnsendringene i Iran, hva regimets fall vil bety for regional stabilitet, for den globale energisituasjonen, for spredningen av statsautorisert terrorisme, for jødene, for ytringsfriheten og for så mye annet.

Mye har skjedd i Iran siden den berømte revolusjonen i 1979 som førte til dagens styresett. Bosetningsmønstret, alderssammensetning, og utdanningsnivå har endret seg radikalt.

på 1970-tallet bodde under halvparten av befolkningen i byene, i dag bor omkring 75 prosent av befolkningen i urbane strøk. Demografien har endret seg betydelig. Størsteparten av befolkningen er under 40 år. Av disse er omkring 47 prosent av befolkningen 15–40 år. I tillegg har utdanningsnivået økt, og særlig for kvinner, og kvinner utgjør en betydelig andel av befolkningen.

Alle disse forhold tilsier at Iran er overmoden for politiske endringer som man ikke klarer å fange opp i en debatt om «hijab i Norge er bra og hijab i Iran er dårlig». En slik debatt er rett og slett fordummende, og vil ikke i det minste bidra til på belyse dybden i situasjonen.

Skal man dømme fra kommentarfeltet under Solvangs Instagram post så ville man vandre langt uti en debatt om islamofobi og andre forhold som er helt irrelevant for demonstrasjonene i Iran.

Det er nok riktig at hijabpåbudet og brutaliteten forbundet med håndhevelsen av denne absurditeten var det som startet denne bevegelsen, men kravene har endret seg siden. Demonstrantene som har vært i gatene i over fem uker krever varige og irreversible endringer i det iranske samfunnet. Endringer som ikke er forenlig med den islamske republikkens islamistiske verdens anskuelse. Å innfri disse kravene vil bety enden på prestestyret. Det finnes ingen vei utenom, og med regimets fall vil nok en og annen islamist få litt større utfordringer med å legitimere sitt verdens syn.

Jeg tror vi alle vil det samme å sette fokus på frihets- og demokratikampen som pågår i Iran. Det er en kamp vi alle bør slutte oss til. De kjemper mot så mye mer enn hijabpåbudet og moralpolitiet. De kjemper for demokrati, ytringsfrihet, og reelle muligheter i egne liv jeg fornøyd med at NRK ikke gjennomførte denne debatten, iranere som risikere livene sine fortjener mer enn som så.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS