Espen Skoland

DEBATT:

Discovery støtter journalistene bak dykkene i Estonia

«Det er urovekkende at å utføre sin journalistiske plikt kan føre til straffeforfølgelse i et vestlig demokrati som Sverige», skriver Espen Skoland.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Det har gått 26 år siden Estonia forliste i Østersjøen og 852 mennesker mistet livet. Årsaken til ulykken er omdiskutert, og det har aldri blitt gjennomført noen fullstendig undersøkelse av vraket. Kravene fra flere overlevende og etterlatte om å gjøre en grundig undersøkelse av hele vraket, har blitt avvist flere ganger av svenske myndigheter. Som et resultat av dette, har mange av de pårørende aldri klart å forsone seg med tapet av sine kjære.

Da vi bestemte oss for å lage en dokumentar om Estonia-tragedien, ønsket vi å belyse hva som virkelig skjedde med skipet og forklare hvorfor mange overlevende og etterlatte ikke godtar den offisielle konklusjonen fra den svenske havarikommisjonen.

Da vi begynte å undersøke Estonia-saken, ble vi stadig mer overbevist om at uroen mange slektninger og overlevende opplevde, faktisk var berettiget, basert på faktaene som forelå. Spesielt interessant for oss var det faktiske grunnlaget for konklusjonene om hvordan og hvorfor skipet gikk ned – og i våre øyne var det helt nødvendig med en gjennomgang av dette.

Serien er produsert på bakgrunn av etablerte og gjengse journalistiske metoder. Som ledd i produksjonen, har vi intervjuet en rekke kilder med direkte tilknytning til saken, og vi har gjort våre egne undersøkelser basert på ledetråder vi fant det nødvendig å forfølge.

En av disse undersøkelsene har vært å ta bilder av Estonias skrog, og spesielt de delene som det ikke finnes noen tidligere dokumentasjon på. Beslutningen om å gjøre dette ble svært nøye vurdert, både etisk og juridisk.

Det er vår vurdering at ROV-dykket var berettiget og innenfor loven, da dette er en sak av stor samfunnsmessig betydning. Dykket ble utført for journalistiske formål, og var det eneste mulige tiltaket for å kunne avsløre om de offisielle forklaringene så ut til å være riktige, eller om det fantes øvrige forhold som ikke var blitt offentliggjort. På bakgrunn av de juridiske og etiske vurderingene fastholder vi at handlingen Henrik Evertsson og Linus Andersson er tiltalt for, ikke er brudd på den svenske loven om gravfred. Det er urovekkende at å utføre sin journalistiske plikt kan føre til straffeforfølgelse i et vestlig demokrati som Sverige. Det faktum at den svenske regjeringen nå har bestemt seg for å foreta dykk på egenhånd, gjør at hele rettssaken nærmest blir komisk.

En del av det journalistiske oppdraget er å stille spørsmål, analysere og søke ny informasjon om begivenheter av samfunnsmessig interesse, og å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for et større publikum. Dette har vært drivkraften bak arbeidet vårt med dokumentarserien om Estonia.

Funnene i serien er av betydelig interesse og har ført til nye undersøkelser. Et utkast til revisjon av den svenske gravfredsloven skal presenteres i mars 2021, og det skal foretas nye etterforskningsdykk sommeren 2021 som følger av dokumentaren.

Powered by Labrador CMS