Espen Egil Hansne viet i 2016 forsiden på Aftenposten til et brev til Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg.

DEBATT:

Glipptak om plattform­regulering

«Min vanligvis svært kloke eks-kollega Espen Egil Hansen foreslår gjennom Medier24 at de nordiske landene skal hive seg rundt og regulere de sosiale nettverkene i stedet for å vente på EU. Det er et dårlig forslag.», skriver Einar Hålien.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Før jul i fjor la EU-kommisjonen frem forslag til to såkalte nøkkel-forordninger: Digital Services Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA). Den første skal regulere ansvaret for formidling av ulovlige varer, tjenester og ytringer, og den andre skal hindre de globale tech-gigantene i å misbruke portvokterrollen sin og ødelegge konkurransen.

Nå behandles disse forslagene i EU-parlamentet og i Ministerrådet. Bare til DSA har det kommet 7000 endringsforslag fra parlamentet, og nå pågår forhandlingene for å finne en løsning som har bred tilslutning. Slikt tar tid, men ut fra et demokratisk perspektiv er prosessen solid. Det må den også være med forslag som er så komplekse og med så mange dilemmaer. Det er forventet at trialogene, det vil si drøftingene mellom kommisjonen, parlamentet og rådet, skal starte på nyåret, noe som igjen betyr at DSA og DMA blir vedtatt i løpet av neste år.

Dersom de nordiske landene skulle begynne på dette nå, så ligger de cirka to år etter EU, og det er ingen grunn til å tro at kompleksiteten i et slikt arbeid blir mindre - eller annerledes - enn det EU har forstått for lengst.

I Schibsted skrev vi en rapport om regulering av sosiale nettverk, balansert mot hensynet til ytringsfriheten, for drøye to år siden. Etter det har vi arbeidet systematisk for å få vårt syn frem for både nasjonale politikere og EU-systemet. Bare til nå i år har vi hatt 60-70 møter med EU-parlamentarikere og embetsverk der vi har gått dypt inn i forslagene og foreslått forbedringer. For DMAs del har faktisk noe av den viktigste oppgaven vært å bidra til at et meget djervt og godt forslag fra kommisjonen ikke blir vannet ut i prosessen.

I DSA har vi vært svært opptatt av å få et harmonisert og effektivt system for å få fjernet ulovlig innhold etter at nettverkene er varslet om at slikt innhold finnes i nettverket deres. Krevende spørsmål her er om en plikt til å fjerne ulovlig innhold også skal gjelde tilsvarende postinger man ikke er varslet om, hva slags frister man skal ha for fjerning av ulovlig innhold, hvordan man skal forholde seg til innhold som ikke åpenbart er ulovlig og så videre.

Et annet tema vi har arbeidet hardt for er at innhold fra redaktørstyrte medier ikke skal kunne fjernes eller endres av nettverkene. Her har Espen Egil Hansens egen legendariske “Dear Mark” vært vårt fremste eksempel. Men dette er heller ingen enkel sak.

Ingen land i Europa har bedre «verktøy» for å definere en publisist enn det vi har i Norge. Vi har Medieansvarsloven, Redaktørplakaten og et presseetisk system som blir respektert. Slik er dessverre ikke situasjonen i mange andre land.

Et nettverk av faktasjekkere i Europa gikk før helgen ut og advarte mot en særbehandling av redaksjonelt innhold i nettverkene nettopp av denne grunn. De er redd en rekke aktører som ikler seg publisistenes klær, men som i realiteten driver med konspirasjoner og hets, skal slippe unna nettverkenes kontroll. Jeg nevner dette bare for å vise noen av de problemstillingene det arbeides med.

I Schibsted er vi også bekymret for enkelte endringsforslag som er spilt inn til både DSA og DMA, blant annet et ugjennomtenkt forslag om å forby målrettet markedsføring. Vi har likevel tro på at begge disse forordningene kommer til å bringe oss et langt stykke videre i en nødvendig opprydding i det digitale landskapet.

Schibsted er et selskap som i all hovedsak opererer i Norden, og vi har stor tro på at Norden kan ha en viktig stemme, ikke minst i spørsmål som har med ytringsfrihet, demokrati og balanserte reguleringer å gjøre. Men å starte et eget reguleringsarbeid nå, kanskje mindre enn ett år før EU har gjort sine vedtak, er både unødvendig og direkte kontraproduktivt. Det Norden bør stå samlet om nå er å gi fornuftige innspill i innspurten av det arbeidet som gjøres i EU.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS