Politiinspektør Johan Fredriksen, her på en pressekonferanse i 2015.

Når enkelte medier «erfarer» at PST ikke anbefalte valg av våpen, er det åpenbart riktig. Det er ikke deres oppgave eller ansvar

REPLIKK: - Oslo politidistrikt ser et behov for å presisere og kommentere omtalen av trusselvurderinger og politiets sikkerhetstiltak, skriver Johan Fredriksen. 

Denne artikkelen er over to år gammel.

 

De siste dagene har flere medier slått stort opp at enkelte polititjenestepersoner bevæpnet med tohåndsvåpen var til stede da statsminister Erna Solberg besøkte festivalen Miniøya.

Oslo politidistrikt ser et behov for å presisere og kommentere omtalen av trusselvurderinger og politiets sikkerhetstiltak.

 

Det er det enkelte politidistrikt som har ansvaret for å vurdere og beslutte sikkerhetstiltak rundt myndighetspersoners besøk og andre arrangementer i eget distrikt. Politiet kan orientere statsministre, statsråder eller partiledere om trusselvurderinger og eventuelle tiltak, men beslutningene tas av politiet ut fra en helhetlig vurdering. I dette tilfellet ble ikke statsministeren informert om valg av våpentype i forkant, dette er heller ikke vanlig praksis. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ansvar for myndighetspersoners nærsikkerhet. Når en statsminister eller statsråd skal delta på et arrangement eller en reise, kan PST utarbeide trusselvurderinger som det aktuelle politidistriktet deretter bruker som en del av det samlede beslutningsgrunnlaget for hvilke tiltak politiet mener er nødvendig å iverksette ut fra informasjonen man har.

Så at enkelte medier «erfarte» at PST ikke anbefalte oss valg av våpentype på lørdag, er åpenbart riktig. Det er verken PSTs oppgave eller ansvar. 

 

Under lørdagens besøk på Miniøya var det Oslo politidistrikt som hadde det overordnede ansvaret for sikkerheten til både statsministeren og alle andre i forbindelse med arrangementet.

Vi står inne for sikkerhetstiltakene vi iverksatte, selv om vi har stor forståelse for at enkelte reagerer på bevæpnet politi på en arena der barn er til stede.

På den annen siden, ble politiets operasjonssentral også oppringt av flere bekymrede foreldre som ønsket mer synlig politi på arrangementet.

Politiet må forholde seg til et forhøyet trusselnivå i øyeblikket, og ser på hendelser i land rundt oss like mye som nasjonale forhold - og iverksetter tiltak ut fra et komplekst helhetsbilde. Politiet var på Miniøya for å kunne respondere raskt i tilfelle noen ville benytte arrangementet og statsministerens besøk som et angrep på vårt åpne demokrati.

I dette konkrete tilfellet ble sluttvurderingen av valg av våpentype gjort av innsatsleder i samråd med operasjonsleder ut fra en taktisk vurdering og de geografiske forhold.

 

Sikkerhet er krevende. Politiet skal ivareta alles sikkerhet, samtidig som man ikke skal bidra til unødig frykt. Oslo er hver dag arena for en rekke arrangementer, og vi har lang erfaring med å ta de grep vi mener er nødvendige ut fra en totalvurdering.

Vår felles utfordring er at dette trolig er et dilemma vi må leve med så lenge vi har et forhøyet trusselnivå, og det faktum at vi i utgangspunktet er et ubevæpnet politi. Vi håper med dette å ha bidratt til hvilke ansvarsforhold som generelt gjelder i denne sammenheng, og i dette konkrete tilfellet.

Avgjørelsen om bevæpning i det enkelte oppdrag, er ene og alene Oslo politidistrikts ansvar.

 

Powered by Labrador CMS