Kjersti Løken Stavrum, leder av ytringsfrihetskommisjonen
Kjersti Løken Stavrum oppfordrer kunstnerorganisasjonene til å inkludere ytringsfrihet i vedtektene.

MENINGER:

Ytringsfrihet er ikke kunstner­organisasjonenes formål

«Når det kommer til ytringsfrihet, er det stor forskjell på vedtektene for kunstnerorganisasjonene og presseorganisasjonene», skriver Kjersti Løken Stavrum.

Publisert Sist oppdatert

Kunstfolket har samlet seg om et nytt opprop, denne gang i Bergen.

Kunstnerne protesterer mot dommen som fastslo at Organisasjonen Papillon ikke hadde rett til å si opp Rianne Vogels og at hennes ytringer ikke var i strid med ytringsfriheten.

I en kommentar om dette slår Aftenpostens Frank Rossavik fast at kunstnernes opprop undergraver ytringsfriheten. Han spør retorisk om hvem, andre enn kunstnerne, som er mer avhengig av ytringsfrihet.

Rossavik trekker en parallell til oppropet 15 kunstnerorganisasjoner undertegnet for to år siden mot ytringsfrihetskommisjonen.

Oppropet den gang førte til en intens kulturdebatt i mediene gjennom hele sommeren som jeg selv sto midt oppe i, med undring.

Ligger svaret i vedtektene?

Jeg har brukt mye tid på å forstå hvorfor et nær samlet kulturfelt valgte å undertegne et opprop mot en ytringsfrihetskommisjon – raskt og uten debatt – fordi vi hadde invitert Are Søberg til et innspillsmøte. Søberg er kjent som mannen bak Facebook-kontoen Sløseriombudsmannen som harselerte med offentlig støtte av kunst, noe kunstnerne var svært opptatt av.

Kanskje noe av svaret ligger i organisasjonenes vedtekter og formål?

En gjennomgang av vedtektene til organisasjonene som undertegnet den gang, viser at ingen av dem – med noen unntak – har ytringsfrihet som vedtektsfestet formål.

Dette gjelder vedtektene for Norske Dansekunstnere som tok initiativ til oppropet og Norske Billedkunstnere, Norsk Skuespillerforbund, Norske Dramatikeres forbund, Norske kunsthåndverkere, Forbundet Frie Fotografer, Grafill, GramArt, Norsk Oversetterforening, Norsk Komponistforening, Norsk Forening for komponister og tekstforfattere, Norsk Filmforbund og Norske Filmregissører.

Heller ikke Norsk Teater og Orkesterforening som mente ytringsfrihetskommisjonen burde sett oppropet komme, har noe om ytringsfrihet i sine vedtekter.

Noen unntak

Det betyr at organiserte dansere, billedkunstnere, skuespillere, dramatikere, kunsthåndverkere, fotografer, musikere, komponister og filmregissører ikke har ytringsfrihet som sitt fremste formål.

Unntaket er Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere som ifølge vedtektene skal «forsvare ytringsfriheten», men som likevel undertegnet.

Den norske Forfatterforening undertegnet oppropet, men trakk senere signaturen etter store protester fra flere toneangivende medlemmer og en spørreundersøkelse blant medlemmene. DnF skal ifølge vedtektene arbeide for å styrke og verne om forfatteres ytringsfrihet.

Norsk Faglitterær Forfatterforening ville ikke signere den gang og gikk raskt ut og forklarte hvorfor. NFFO har vedtektsfestet at organisasjonen skal trygge ytringsfriheten.

Jeg er enig med Rossavik i at det er naturlig å anta at kunstnere tar verdien av ytringsfrihet på alvor – og at de bør forstå at friheten åpner for retten til å ytre seg begge (alle) veier, og at ytringer som beskyttes ikke alltid er et uttrykk for «det gode».

Men etter å ha sett på vedtektene og formålene til kunstnerorganisasjonene, kan det synes som om kunstfeltets utgangspunkt er et helt annet og at ytringsfrihet har vært en blindsone når disse er blitt utarbeidet.

Arbeid for medlemmenes økonomiske og sosiale vilkår står derimot sentralt hos alle organisasjonene.

Uforståelig for pressefolk

Rossaviks ståsted er naturlig nok journalistikken og det publisistiske.

Til sammenligning skal Norsk Journalistlag i henhold til sine vedtekter «verne om ytringsfriheten». Norsk Redaktørforening «har som sitt overordnede mål å sikre full informasjons- og ytringsfrihet for alle». Fagpressen skal ifølge vedtektene være en «garantist for ytringsfrihet». Mediebedriftenes Landsforbund skal «bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten, som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn.» Norsk Presseforbund har som formål at det skal «ivareta og forsvare ytringsfriheten og pressefriheten.»

Kan hende er det derfor oppropet fra kunstnerne er så uforklarlig for pressefolk?

Å formålsfeste arbeid for ytringsfriheten er av stor betydning. For det første vil man derved forplikte organisasjonen og dens medlemmer til å engasjere seg i den evige diskusjonen og det kroniske arbeidet som en vid ytringsfrihet krever.

Dertil vil man også måtte avveie egne aktiviteter – som signaturer på opprop – mot hensynet til ytringsfriheten.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS