Mari Velsand vil ikke at hverken ungdom eller Kjetil Rolness skal måtte ha "tykk hud" når de er på nett.

MENINGER:

Målet må være at det digitale rommet er trygt for alle

«Man kan få inntrykk av at Rolness er mer opptatt av å misforstå enn av å forstå. La meg derfor presisere Medietilsynets vurderinger når det kommer til unge og netthets.», skriver Mari Velsand i Medietilsynet.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Kjetil Rolness kommer i et innlegg i Medier24 den 21. februar med kritikk av Medietilsynets rapport «Man må ha tykk hud eller unngå å være på nettet», som omhandler ungdoms opplevelser med hatprat på nett.

Rolness viet rapporten oppmerksomhet også i et innlegg i Aftenposten, 12. februar, som jeg svarte på i samme avis 17. februar.

Man kan få inntrykk av at Rolness er mer opptatt av å misforstå enn av å forstå. La meg derfor presisere Medietilsynets vurderinger når det kommer til unge og netthets.

Ytringsfriheten er forankret i Grunnlovens paragraf 100, som innebærer at alle lovlige ytringer er beskyttet av Grunnloven. Det betyr at grensene må være definert med lov, og at de lovlige hatefulle ytringene må møtes med andre virkemidler.

Medietilsynet har aldri påstått at vi skal ha noen rolle når det gjelder å vurdere hvilke ytringer som er lovstridige og ikke. Dette er politiets og domstolenes ansvar.

I våre innspill til arbeidet med EU-forordningen Digital Services Act, har Medietilsynet også vært tydelig på at kun ulovlige ytringer må omfattes av reguleringen.

Hatefulle ytringer kan ramme hardt, selv om de ikke er lovstridige. Ikke minst gjelder det ungdommer i en sårbar alder. Nettopp derfor er det viktig å ha en diskusjon om hva slags ytringsklima vi ønsker. Sosiale medier har utvidet ytringsfriheten og gitt flere tilgang til den offentlige debatten.

Det er viktig å anerkjenne de positive sidene med sosiale medier, selv når ytringsklimaet er tøft.

En av ungdommen i våre fokusgrupper fortalte at man måtte ha "tykk hud" for å være på nettet. Sitatet er en illustrasjon på at de aller fleste ungdommer håndterer sosiale medier på en god måte.

Men hvor mye man tåler, varierer fra person til person, og vår rapport dokumenterer at de negative konsekvensene kan være store for noen.

Vi vet at også lovlige hatefulle ytringer bidrar til å gjøre terskelen høyere for å delta i den offentlige debatten og gå inn i politikken.

Dette problemet kan best møtes med god informasjon og undervisning om ytringsansvar.

Målet må være at det digitale rommet er trygt for alle, også for dem som ikke har like tykk hud som Rolness.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS