Slik svarer NJ-lederen på kritikken mot Stavrums dobbeltrolle og styreplass i Schibsted-stiftelse

DEBATT: - Hvis en konflikt skulle oppstå, er NJ trygg på at Kjersti Løken Stavrum vil klare å skille mellom rollene i Presseforbundet og Stiftelsen Tinius.

Publisert Sist oppdatert
  • THOMAS SPENCE, leder i Norsk Journalistlag

Styret i Norsk Presseforbund (NP) drøftet i mai 2015 retningslinjer for utpeking av representanter fra NP til stiftelser i ulike mediehus.

I den forbindelse ble også NPs generalsekretær Kjersti Løken Stavrums (KLS) posisjon som varamann (som ble til fast plass i januar 2016) i Stiftelsen Tinius drøftet og gitt klarsignal for.

Alltid årvåkne journalist Vidar Ystad er kritisk til vedtaket og spør om det er «evna eller viljen til prinsipiell tenkning det skortar på.». Spørsmålet reises også med jevne mellomrom i Demokratens spalter signert tidligere sekretær i NP, Gunnar Bodal-Johansen.

Jeg takker for spørsmålet som gir meg anledning til å orientere om bakgrunnen på vegne av Norsk Journalistlag.

LES OGSÅ: 

Først:

Norsk Presseforbund har etter ønske fra diverse mediehus som Fredriksstad Blad, Dagbladet, Polaris Media, Moss Avis og Dagsavisen gjennom mange år oppnevnt medlemmer til deres stiftelser som skal overvåke og sikre at formålsparagrafen følges.

Mediehusene etterspør alment respekterte personer som har integritet og presseetisk kompetanse.

For NP, som har som mål «..å fremme den etiske standard, yrkesetikken og integriteten i norske medier, og derigjennom styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten», er det naturlig å etterkomme ønsket.

Med Stiftelsen Tinius forholder det seg noe annerledes. Den består av tre personer som opprinnelig ble personlig oppnevnt av Tinius Nagell-Erichsen, og som igjen er gitt fullmakt til å oppnevne sine varaer, til evig tid.

Per Egil Hegge oppnevnte i 2007 Løken Stavrum som sin vara. Hun var den gang som Hegge ansatt i Aftenpostens redaksjon.

Stiftelsens formål er blant annet:

  • Schibsted-konsernet skal drives etter de redaksjonelle og forretningsmessige hovedlinjer som ble lagt til grunn ved opprettelsen av konsernet og deretter har vært retningsgivende.
  • Schibstedkonsernet skal drives på en måte som sikrer frie og uavhengige redaksjoner i konsernets aviser og øvrige datterselskaper med redaksjonell virksomhet.
  • Schibstedkonsernet utgivelser skal tilstrebe kvalitet og troverdighet i alle sine publikasjoner. De skal forsvare verdier som trosfrihet, toleranse, menneskerettigheter og demokratiske prinsipper.
  • Stiftelsen skal arbeide for en langsiktig, sunn økonomisk utvikling av Schibstedkonsernet.

Stiftelsen kontrollerer 26,1 prosent av aksjene i Schibsted ASA, og har makt blant annet til å hindre vedtektsendringer.

Stiftelsen er således en viktig aktør, både for ansatte i Schibsteds mediehus, men også for brukerne, og sunnheten og åpenheten i det norske samfunnet.

NJ krever og støtter alle eiere som ivaretar sitt publisistiske ansvar utover uforpliktende festtaler.

Vi vil påvirke eiere til å utføre sitt oppdrag (topplinjen) også når økonomien (bunnlinjen) skrumper inn.

Derfor er vi for eiere, ledelse og tillitsvalgte som har forståelse og engasjement for uavhengige medier.

Løken Stavrum var en kort periode ansatt i NHO. Den gang mente flere i Aftenpostens redaksjonsklubb at hun burde trekke seg fra plassen i stiftelsen, fordi hun ikke lenger hadde et profesjonelt redaksjonelt ståsted.

Jeg var enig med dem, og drøftet også dette med Løken Stavrum under ansettelsesintervjuet i NP.

Når Løken Stavrum forlot NHO og begynte i NP, stiller saken seg annerledes.

Jeg kontaktet derfor klubbleder Frank Lynum i Aftenposten og ba om en ny vurdering av Løken Stavrums plass i stiftelsen.

Tilbakemeldingen fra Aftenpostens klubbstyre var at dette så de positivt på, og at det er en fordel at tung presseetisk kompetanse som Løken Stavrum besitter er representert i Schibsteds styrende organer.

Det er en holdning som NJs ledelse deler, og som førte til at vi støtter opp om både NPs representanter i andre mediestiftelser, og for at Løken Stavrum kan fortsette sitt brennende engasjement for kvalitet og uavhengighet i mediene, også gjennom Stiftelsen Tinius.

Hvis en konflikt skulle oppstå, er vi trygg på at hun vil klare å skille rollene.

I et lite samfunn som det norske er det vanskelig å unngå at med- og motspillere i ulike bransjer er i slekt, har jobbet samme sted, er naboer etc.

Så også her:

Løken Stavrum kommer fra Aftenposten, som jeg har permisjon ifra.

Tidligere har jeg hatt lykkelige år i Dagbladet sammen med Vidar Ystad.

Powered by Labrador CMS