Derfor blir det mekling: 7 grunner til at NRK-journalistene brøt forhandlingene

DEBATT: - Vi vil ha slutt på urimelige lønnsforskjeller, gratisjobbing og misbruk av midlertidige ansettelser, skriver NRKJ-leder Richard Aune.

Publisert Sist oppdatert
  • RICHARD AUNE, leder av NJ-klubben i NRK (NRKJ)

Opprinnelig publisert på NJ.no

Penger til å dra opp kolleger som tjener minst var et viktig krav for NRKJ i lønnsforhandlingene.

Her ser du punkt for punkt hvorfor forhandlingene fortsetter hos Riksmekleren 11.mai:

  1. Vi vil utjevne uforståelige og urimelige lønnsforskjeller. Det er i dag store lønnsforskjeller internt i redaksjonene og mellom redaksjonene. Vi vil sette av 1 000 kroner pr journalist til en pott som skal gå til de som er dårligst betalt i forhold til sin lønnsansiennitet. NRK avviste kravet.
  1. Vi vil ha slutt på gratisjobbing i NRK og beslag på vår fritid. Jobbing på sosiale medier er like mye journalistisk arbeid som alt annet, og skal betales på samme måte. I dag jobbes det mye gratis på fritiden og jobbingen registreres ikke som en del av den normale arbeidstiden. Vi krever at NRK forplikter seg til rydde opp i dette.
  1. Vi vil ha slutt på misbruk av midlertidige ansettelser. Derfor vil vi ha en bestemmelse som sier at NRK skal begrunne hvorfor de mener det er nødvendig å benytte seg av midlertidig arbeidskraft og hvor lenge den midlertidige ansettelsen antas å vare.
  1. Vi vil gi journalister i NRK bedre mulighet til å øke og utnytte sin kompetanse flere steder i i bedriften. Journalister som er ønsket i andre avdelinger i NRK blir i dag ofte nektet muligheten til å flytte på seg. Det taper både NRK og medarbeiderne på.
  1. Vi vil ha en fridag til i året. Vi jobber stadig mer. Både fordi turnusene endres og at vi derfor får mindre fri, og fordi vi lager stadig mer innhold, med stadig færre folk og færre ressurser. I tillegg har mange av oss helt reelt mistet en fridag fordi NRK har innført et nytt datasystem. Vi mener derfor at vi har behov for og rett til en ny fridag.
  1. Vi vil at lønnsgapet mellom NRKs journalister og de øvrige journalistene reduseres. I dag tjener en NRK-journalist rundt 100 000 kroner mindre enn våre journalistkolleger i de andre store mediehusene. Lønnsgapet tilsier at et høyt krav, likevel har vi fremmet et moderat og ansvarlig krav sett i lys av situasjonen i NRK og resten av Medie-Norge.
  1. Vi vil ha ulempesatsene justert opp, for å holde tritt med lønnsutviklingen. NRKs "tilbud" fører til at ulempekompenasjonens verdi i realiteten synker. Det er ikke godt nok.
Powered by Labrador CMS