Marius Tetlie, fagredaktør i NRK Nyhetsdivisjonen, svarer på kritikken av NRKs skattesaker.

MENINGER:

Vi burde ikke brukt begrepet hemmelig i våre saker, og vi ser at det er feil

«NRK har ingen meninger om hva som er riktig eller gal beskatning av selskaper i Norge», skriver Marius Tetlie.

Publisert

I en kommentar kritiserer ansvarlig redaktør Erik Waatland NRKs artikler om selskapsskatt i Norge.

Han gir inntrykk av at NRK ikke har skjønt at regnskapsmessig resultat ikke er det samme som skattemessig resultat. Vi er kjent med denne forskjellen.

Det NRKs funn viser er den overraskende store forskjellen mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat.

I NRKs sak har vi ikke hevdet at selskapsskatten skal være på 22 prosent av regnskapets overskudd. Vi har vist hvor stor forskjellen er mellom regnskapsmessig overskudd og det skattbare overskuddet.

Ingen har tidligere systematisk vist hva selskaper og konsern betaler i selskapsskatt i Norge. Dette har til nå vært ukjent for offentligheten. Vi burde ikke brukt begrepet hemmelig i våre saker, og vi ser at det er feil. Det retter vi i saken.

NRK har gjennom et innsyn fra Skatteetaten vist at tusenvis av selskaper med store regnskapsmessige overskudd betaler lite eller ingenting i selskapsskatt. Dette innsynet har vi sammenlignet med årsregnskapene til 200 000 selskaper.

Et viktig funn er at 34 000 lønnsomme bedrifter i årene 2017 til 2022 ikke betalte selskapsskatt i det hele tatt. Disse selskapene hadde til sammen et regnskapsmessig årsresultat på 550 milliarder kroner. Dette overrasker flere skatteforskere NRK har intervjuet, og det har de siste dagene utløst politisk debatt om det norske skattesystemet.

Waatland legger til at enhver som kan lese regnskap og noter, vet at det bedrifter faktisk betaler i skatt, står i skattenotene i årsregnskapene.

NRKs tall viser at en del årsregnskaper ikke viser samme betalbare skatt som tallene til Skatteetaten. En rekke konsernregnskap har andre tall enn det de har betalt i selskapsskatt til Norge.

Det gjelder for eksempel et selskap som Waatland vier plass i sin kommentar, Ivar Tollefsen-kontrollerte Fredensborg.

I konsernregnskapet til selskapet står det under betalbar skatt at det betalte 215 millioner kroner i 2020.

Dette tallet viser faktisk ikke hva Fredensborg betalte i selskapskatt i Norge i 2020. Tall fra Skatteetaten viser at selskapene i Fredensborg betalte 622 000 kroner i selskapsskatt i Norge, et betydelig lavere tall.

NRK har ingen meninger om hva som er riktig eller gal beskatning av selskaper i Norge. Men det går til kjernen i vårt journalistiske oppdrag å belyse hvordan skattesystemet fungerer i praksis.

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS