Randi S. Øgrey og Trine Ohrberg fra MBL skriver om den nye mangfoldsrapporten.

DEBATT:

Dugnad for mangfold

«De siste årene har det blitt mer og mer tydelig at vi ikke er i nærheten av en balanse på flerkulturelt mangfold og kompetanse i mediebedriftene. Dette må vi bli bedre på, vi må få til en endring», skriver Randi S. Øgrey og Trine Ohrberg i MBL.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Siden 2018 har hele den norske mediebransje vært med på en dugnad for å øke kjønnsbalansen i mediebedriftene. Med bevisstgjøring av status, tydelig målsetting og konkrete tiltak har dugnaden vist resultater.

I 2020 økte kvinneandelen i toppledelsen i norske mediebedrifter med 10 prosentpoeng, når vi nå igjen har målt kjønnsbalansen viser det at man på toppledernivå nærmer seg 50 prosent og i de fleste mediebedriftene øker andelen kvinner. Vi er ennå ikke i mål, men vi er på god vei til å klare dette. Vi må holde trykket oppe og fortsette å fokusere på kjønnsbalanse og definere det som et tydelig mål for bedriftene.

De siste årene har det blitt mer og mer tydelig at vi ikke er i nærheten av en balanse på flerkulturelt mangfold og kompetanse i mediebedriftene. Dette må vi bli bedre på, vi må få til en endring. Mange mediebedrifter er nå bevisste på dette, og anerkjenner at de ikke har vært gode nok på dette området. I MBLs ferske mangfoldsundersøkelse sier over halvparten av mediebedriftene som deltar i undersøkelsen at de ikke er fornøyde med det flerkulturelle mangfoldet og kompetansen de har i sin bedrift i dag.

Disse tallene bekrefter våre antagelser etter samtaler med medieledere over hele landet. Mange ønsker et større mangfold av både kjønn og flerkulturell kompetanse, mange har så vidt begynt å jobbe med det – og noen få er veldig godt i gang med arbeidet. Men det er helt klart at vi har lagt for lite vekt på dette i bransjen frem til nå. Det ønsker vi i MBL å gjøre noe med. Å bedre mangfoldet er et arbeidsgiveransvar, det ansvaret skal vi ta og forvalte.

Da vi sammen med Medienettverket satte fokus på kjønnsbalansen i bransjen og laget et mentorprogram, fikk vi samtidig medieledere og konsernledere til å forplikte seg til å ha kjønnsbalanse som fokusområde i interne strategier de neste tre årene. Det har gitt resultater. Det vi bestemmer oss for – det får vi til!

Vi i MBL mener det er viktig med en faktabasert tilnærming for å løse dette, derfor er mangfoldsundersøkelsen første steg på veien. Vi må finne ut hvor vi står – og så legge tydelige strategier og mål for hvor vi vil. Noen må adressere nå-situasjonen og invitere til samarbeid og løsninger – det gjør vi nå.

Vi inviterer nå en samlet mediebransje, medlem i MBL eller ikke, til en felles dugnad for å øke alle typer mangfold. Det er lettere å gjøre dette sammen og å løfte i samme retning. Vi ønsker å fasilitere, utfordre, oppfordre og legge til rette for denne dugnaden.

Velkommen til dugnad! Det vi bestemmer oss for – det får vi til!

Powered by Labrador CMS