Randi S. Øgrey, adm dir i MBL

MENINGER:

– Mediene er ikke en hvilken som helst vare, de er en del av demokratiets infrastruktur

«Jeg håper at de som ikke så ofte bruker mediene gir sitt lokale mediehus en sjanse neste år», skriver administrerende direktør i MBL, Randi Øgrey.

Publisert

I en verden der krisene står i kø og med krig i Europa, kan våre utfordringer fremstå som små.

Likevel, mediene er demokratiets infrastruktur og derfor er det viktig å sørge for at vi har et godt, velfungerende mediemangfold over hele landet. Redaktørstyrte mediers rolle i samfunnet er nå enda viktigere og derfor er det bekymringsfylt når løypemeldingen i utgangen av året er mer motbakke og en bratt økonomisk inngang i det nye året.

Solidaritet

Etterspørselsvridning under pandemien, samt energi- og varemarkeder i ubalanse som følge av Russlands invasjon i Ukraina, har ført til den høyeste inflasjonen på 30 år i industrilandene.

Dette får naturligvis også konsekvenser for folks mediebruk og betalingsvilje og ikke minst betalingsevne.

Jeg er glad for at Mediebransjen står samlet om å vise solidaritet og hjelp til våre ukrainske kollegaer, og det varmer at flere nå velger å gi julegaver og donasjoner til det ukrainske mediefondet. 

Vi har mye å være stolte av i det norske mediemarkedet og i mediehusene. Vi har et godt utgangspunkt for å utvikle produktene videre. Digitale fortellerteknikker videreutvikles, og bruken av datastøttet journalistikk vil øke i 2023.

Det vil bli mer innhold som engasjerer på alle flater - noe som er helt nødvendig fordi befolkningens medievaner endrer seg raskt i retning av digitale plattformer og levende lyd og bilder.

Her vil vi dessverre se at teknologigigantene får muligheter til å gire opp mens regjeringens reversering av nullmomsen på digitale nyheter med hovedsaklig lyd og levende bilder gjør det mer krevende å videreutvikle seg for de norske mediehusene. Her jobber vi intenst for gjeninnføring av fritaket i løpet av 2023!

Momsbombe

Nylig fikk vi nok en momsbombe, hvor Torvikutvalget foreslår å fjerne hele momsfritaket.

Men dere, mediene er ikke en hvilken som helst vare, de er en del av demokratiets infrastruktur. Prinsippet om å ikke skattlegge det frie ord er en norsk tradisjon - avisene har hatt fritak så lenge vi har hatt moms, og før det omsetningsavgift, nettopp for å sikre medienes viktige samfunnsrolle.

Fritaket er avgjørende for å sikre at vi har et stort mediemangfold i og stor oppslutning om mediene i befolkningen. Dette forslaget vil få store negative konsekvenser for det unike mediemangfoldet vi har i Norge. Jeg vil gå så langt som å si at ingen ansvarlig regjering kan gå videre med et slikt forslag.

Vi vil se store endringer neste år, og nettopp når tidene er mer krevende må den teknologiske utviklingen i bransjen fortsette. De siste ukers engasjement rundt Chat GPT-lanseringen er et godt eksempel på dette, kanskje er 2023 året hvor Kunstig Intelligens virkelig får fotfeste? Dessuten vil vi se endringer knyttet til utgivelse på papir. Og så tror jeg publikum vil merke at mange girer opp den digitale satsingen.

Nå de yngre

Dette er helt nødvendig for å nå yngre mediebrukere. Jeg håper at de som ikke så ofte bruker mediene gir sitt lokale mediehus en sjanse neste år. Vi får et spennende lokalvalg, og her vil våre lokale mediehus spille en viktig rolle. 

Og så håper jeg at alle de flotte medarbeiderne i mediehusene ser hvilken viktig jobb de gjør, og er stolte over hva de får til.

2022 har gitt oss imponerende, gravende og grensesprengende journalistikk, og nyskapninger både kommersielt og redaksjonelt i mediehusene. Medarbeiderne i mediehus over hele landet er den viktigste kapitalen vi har, de er DNAet til bransjen og helt uvurderlige.

Jeg håper at flere unge oppdager hvor spennende det er å jobbe i mediebransjen.

Vi trenger talenter innenfor alle deler av virksomhetene som kan være med på å utvikle fremtidens journalistikk og fremtidens medier.

2023 blir et spennende men også utfordrende år for norsk mediebransje!

———————————————-

Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i Medier24? Send ditt innlegg til meninger@medier24.no.

Powered by Labrador CMS