En mediepolitikk på vent?

Medie-topp utfordret politikerne på hvor ofte man skal få post: - Nordmenn flest leser fortsatt papiraviser

Irene Halvorsen i Nationen utfordret Skei Grande og de andre politikerne under den store mediedebatten i Arendal. - Mitt hjerte banker ikke for vinduskonvolutter, men det banker for avisene, svarte Trine Skei Grande og lovte å finne en løsning.

Publisert

Onsdag møttes noen av de mektigste politikerne i medienorge til debatt i Arendal. I panelet satt blant annet kulturminister Trine Skei Grande, Tage Pettersen (H), Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp). 

- Jeg mener generelt at norske journalister er ganske kompetente folk. Det mener jeg er ekstra viktig å si akkurat i dag, sa Trine Skei Grande under åpningen av debatten. 

Sp: - Vi har mast på en melding lenge

Rundt jul er det ventet en ny stortingsmelding om mediepolitikk. Åpningsdiskusjonen under dagens debatt gikk blant annet på innretningen av mediestøtte, og hvordan man kan skape forutsigbarhet for mediene i årene som kommer. 

- Å skape en forutsigbarhet for mediene i årene som kommer, noe som er noe av det aller viktigste vi må få til, sa Tage Pettersen, mediepolitiske talsperson i Høyre. 

Åslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet sa at hun mener regjeringen og regjeringspartiene må skynde meg med meldingen. 

- Senterpartiet, og andre, har mast på en melding lenge. Senest i vår tok jeg det opp i spørretimen - for nå begynner det å haste, sa Åslaug Sem-Jacobsen (Sp). 

- For Finnmark betyr det kroner null

En av debattens heteste poteter var diskusjonene rundt fritak for arbeidsgiveravgift for bransjen. Særlig var Sem-Jacobsen opptatt av at dette må komme på plass. 

- Blant annet er vi opptatt av å få fritak for arbeidsgiveravgift i en kort periode, sa Sem-Jacobsen. 

På det området møtte hun kraftig motstand fra Trine Skei Grande. 

- Da Mediemangfoldsutvalget kom med det forslaget om arbeidsgiveravgift var det en akutt krise i mediene. Da gikk vi heller inn med momsfritaket, nå ser vi en annen utvikling, sa Grande og understreket at hun mener at fritak for arbeidsgiveravgift ikke er god distriktspolitikk. 

- Hadde vi gjort det grepet med arbeidsgiveravgift, hadde det vært en stor overføring til Oslo-mediene, mens distrikstmediene hadde fått null. Så hvis man er opptatt av distrikstpolitikk, virker ikke dette tiltaket, sa Grande. 

- Dette synes jeg blir litt vanskelig. Vi har en differensiert arbeidsgiveravgift, så det betyr jo ikke kroner null, svarte Sem-Jacobsen. 

- For Finnmark betyr det kroner null, svarte Grande kontant. 

KrFs mediepolitiske talsperson, Geir Jørgen Bekkevold, understreket ar KrF er åpne for å se på den muligheten som Mediemangfoldsutvalget trakk fram i sin rapport. 

- Når det gjelder arbeidsgiveravgiften, så har vi, siden den anbefalingen ble lagt fram, sagt at det er noe vi burde se på. Dette er ikke en støtteordning som skal vare inn i evigheten, men en periode på fire år, for at bransjen skal komme seg over kneika, sa Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

Har mistet nesten halvparten av redaksjonen på ti år

En rekke redaktører stod klare til å utfordre politikerne. Blant dem var Adressa-redaktør Kirsti Husby. 

- I den her perioden har jeg sagt farvel til 24 redaksjonelle medarbeidere. De siste ti årene har vi måtte si farvel til nesten femti prosent av redaksjonen. Det er dramatisk, sa Husby. 

Hun fortalte at det fører til flere gråsoner og blindsoner for redaksjonen, og at fallende inntekter direkte fører til at kutt i redaksjonene. Hovedutfordringen er hvordan man skal kompensere for fallende annonseinntekter. 

- Kvaliteten på det som lages er fortsatt høy, og har fortsatt ressurser til å jobbe med de store gravesakene, for eksempel Kystad-avsløringene, og vi lykkes med brukerbetaling. Til tross for dette er det ikke sånn at dette kompenserer for det bortfallet av annonseinntekter vi har sett de siste årene, sa Husby. 

- En fri presse er basisen i et demokrati

Trine Skei Grande svarte først med noen generelle betraktninger om avisenes rolle i demokratiet. 

- En fri presse er selve basisen i et demokrati, og det er basisen vår i arbeidet med mediepolitikken, svarte kulturministeren. 

Hun var opptatt av at hun ikke har tro på at en midlertidig pause i arbeidsgiveravgift for bransjen ikke er riktig løsning i hennes øyne. 

- Det å tro at en sånn midlertidig ordning skal døyve den omstillinga, tror jeg ikke er riktig. Men jeg tviler ikke et sekund på at det har vært hardt, sa Grande. 

Skei Grande understreket også at teknologien har bidratt til en vesentlig effektivisering av journalistikken. 

- Jeg vet ikke om jeg er fornøyd med svaret, men jeg hører jo hva du sier, sa Husby. 

- Det vanskeligste er hvilke virkemidler som skal brukes 

Redaktør i Fædrelandsvennen, Eivind Ljøstad, utfordret blant annet politikerne på NRKs rolle og bidrag til mediemangfoldet. 

- Det vanskeligste er å vite hvilke virkemidler vi skal benytte, sa Tage Pettersen.

- Vi ser de utfordringene som er. Og vi hører dere, men vi vet at gode allmennkringkastere, og sterke allmennkringkastere fører til et godt mediemangfold i et land, sa Grande. 

Trine Skei Grande fortalte også at de kommer til å legge de fire års styringssingalene til NRK inn i den kommende meldinga. 

- Dette er kanskje en nyhet, spurte hun salen. 

- Risikerer å miste flere titalls aviser over natta

Irene Halvorsen i Nationen fikk utfordre panelet på hva som skjer med utviklingen i Posten. 

- Mediebransjen er opptatt av å vise fram at vi jobber med digitalisering, men nordmenn flest, de leser fortsatt papiraviser, og nordmenn flest foretrekker papiraviser, sa Halvorsen. 

Med det i mente måtte politikerne svare på hvordan de ser på forslaget som ligger på bordet, hvor man vurderer å kutte antallet dager med post. 

- Det kan over natta kaste flere titalls aviser ut over natta. Det er veldig, veldig dramatisk, sa Halvorsen. 

- Hvis man vil satse på lokalaviser, kan man ikke gjøre dette 

Sem-Jacobsen var ikke overraskende svært negativ til reduksjon i antall dager med post. 

- Hvis vi politikere blir enige om at vi skal slutte å fordele post på den måten du skisserer, da handler vi strengt tatt ikke i tråd med grunnlovens paragraf 100. Hvorfor skal deler av landet ikke få delta i den samme debatten, og få den samme informasjonen som alle andre? 

- Hvis man vil satse på lokalaviser, som er grunnfjellet i mediemangfoldet vårt, kan man ikke gjøre dette, sa Sem Jacobsen. 

- Vi må erkjenne at Posten må gjennom en omstilling, og det er vår feil, for vi skriver ikke brev lenger, sa Bekkevold. 

Også Skei Grande sa at man her er opptatt av å finne en god løsning for avisene. 

- Mitt hjerte banker ikke for vinduskonvolutter, men det banker for avisene. Vi har diskutert dette mye, om hvordan vi skal finne gode løsninger. Avisene må vi finne en løsning for her, ikke at vi skal få vinduskonvolutter oftere, sa Grande. 

Kan ikke lønne journalister med vakre ord 

- Vakre ord er lite å lønne journalister med, så her treng det handling. Lokalavisene er viktigere enn noen gang, sa Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser (LLA). 

Han var opptatt av at det haster. 

- Nå haster det, skal lokalavisene henge med. Vil dere gjøre noe med dette fort og som monner? 

Skei Grande kunne ikke gi noen konkrete løfter, men lovet at dette er noe de jobber med.  

- Jeg skal innrømme at dette er noe av det som bekymrer meg mest. Det er noe vi sitter og regner på nå, og som vi må finne en god løsning på, sa Grande. 

Powered by Labrador CMS