Frilansjournalist Sindre Leganger.

Jeg støtter streiken. Vikarer fortjener lik lønn for likt arbeid. Men det gjør også frilansere

- Jeg håper streikende journalister husker de solidariske parolene også etter konflikten blir løst. NRK kan ikke være blant de verste i klassen når det kommer til frilanshonorarer, skriver Sindre Leganger.

Denne artikkelen er over to år gammel.

  • SINDRE LEGANGER, frilansjournalist

Jeg støtter fullt ut streiken til NRK-journalistene. Alle skjønner at det føles urettferdig å få mye mindre betalt enn folk man sammenligner seg med, når man gjør omtrent det samme arbeidet.

Midlertidig ansatte i NRK fortjener også bedre behandling. Det gir ikke mening at kompensasjonen for usikkerheten ved en midlertidig kontrakt er lavere lønn enn for faste.

Jeg har selv opplevd hvordan vikarlivet i NRK kan arte seg. I 2014 ble jeg sendt til «lufting» etter to års opphold i dokumentaravdelingen på Marienlyst.

Det er fantastisk å se NRK-ringrever som Sissel Vold og Ole Torp kjempe for vikarenes kår. For en solidaritet!

Fagforeningslaget NRKJ har et veldig godt poeng når det påpekes hvordan lavtlønnede midlertidige gir et insentiv til arbeidsgiveren å erstatte den faste arbeidsstokken med billigere vikarer. Det er ingen tjent med – hverken vikarene eller de faste.

Det samme gjelder for frilansere.

I 2015 ble NRK pålagt at fra i år må de bruke minst 40 prosent av budsjettet til innholdsproduksjon hos eksterne leverandører.

Det er fra da NRK Trøndelags NJ-medlemmer gikk ut i streik.

Mens vikarer er i midlertidige ansettelsesforhold, driver eksterne leverandører (som frilansere) egne selskaper og fakturerer for salg av tjenester. Spesielt på radiosiden benytter NRK nå flere frilansjournalister enn før.

Dessverre virker det som at kunnskapen om hva frilansjournalister må koste for å kunne drive virksomhetene sine forsvarlig, ikke alltid fulgte med i NRKs strategiendring.

Rundt prisforhandlingsbordet møter jeg ofte NJ-organiserte mellomledere som virker å mene at frilansere ikke fortjener de samme premissene som ansatte i redaksjonen. Det dreier seg om et honorarnivå som rommer utgifter som sykeforsikring, pensjonssparing og kompetanseutvikling.

Det er et paradoks at mange av disse mellomlederne nå streiker for bedre behandling av NRKs midlertidige og avtalefestet rett til egen kompetanseutvikling.

Jeg håper NRK-journalistene vinner frem med kravene sine. Samtidig håper jeg de ikke glemmer de fine parolene med det samme blekket på avtalen tørker.

Solidariteten med de som produserer innhold for NRK bør ikke stanse ved vikarkontrakten. Jeg forstår at det ikke er mellomlederne som bestemmer størrelsen på redaksjonens frilansbudsjett, men det er gjerne de som forhandler prisen på enkeltprosjekter.

Da gjelder det å huske slagordene som i disse dager gjaller utenfor Marienlyst.

Frilansjournalister fortjener også lik lønn for likt arbeid. Det må kommuniseres klart og tydelig oppover til de som styrer lisenspengesekken at NRK ikke kan være blant de verste i klassen når det kommer til frilanshonorarer.

Samtidig må vi frilansere slutte å si ja til dårlig betalte oppdrag. Ved å akseptere dårligere premisser enn for de ansatte i bedriftene vi jobber for, undergraver vi både vår egen, vikarenes og de fast ansattes lønnskamp.

NJ og Mediebedriftenes landsforbund (MBL) inngikk tidligere i år en rammeavtale for kjøp og salg av frilansstoff.

Den sier at frilanshonorarer skal beregnes «med utgangspunkt i blant annet lønnsnivået for de redaksjonelt ansatte i oppdragsgivers virksomhet og frilanserens driftskostnader».

På bakgrunn av avtalen har NJ utarbeidet veiledende frilanssatser, basert på næringsdrivendes kostnader og gjennomsnittslønnen til NJ-organiserte journalister. Det er det samme tallmaterialet som jeg antar NRKJ bruker til å vise lønnsgapet som de krever at kortes ned.

NRK er ikke medlem av MBL, og er dermed ikke bundet av den nye rammeavtalen og frilanssatsene.

I forlengelsen av streiken bør NRKJ jobbe for at arbeidsgiveren deres raskt tilslutter seg en lignende avtale og fremover benytter frilanssatsene. Det bør også stilles krav om at NRKs eksterne leverandører (som produksjonsselskaper og frilansere) også følger satsene for sine underleverandører.

Noe annet vil få solidariteten som nå frontes til å fremstå ganske hul.

Når streiken er over (forhåpentligvis snart, jeg savner NRK-radio!) gleder jeg meg til å forhandle om nye frilansprosjekter med NRK.

Når jeg da krever like premisser som for de ansatte, forventer jeg å møtes med solidariske hurra-rop. For alle skjønner at det føles urettferdig å få mindre betalt enn folk man sammenligner seg med.

Stå på krava, folkens!

Powered by Labrador CMS