Raser mot ny moms­forskrift: – Gammel­dags og kunstig

Styreleder i Teknisk Ukeblad, Trond Markussen, sier de nå må vurdere om manglende momsfritak for tu.no vil få konsekvenser for tilbudet til leserne.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Onsdag offentliggjorde Finansdepartementet den nye forskriften for momsfritak for digitale bøker og tidsskrifter, som blant annet omfatter fagpressen i Norge. 

Tidligere har kulturminister Trine Skei Grande lovet at det blir nullmoms – også for digital fagpresse, men forskriften viser at det ikke blir tilfellet i denne omgang. Forskriften legger begrensninger for de heldigitale fagpressemediene.

Administrerende direktør i Fagpressen, Per Brikt Olsen, har vært ute og understreket skuffelsen fra Fagpressen, som lenge har jobbet for nullmoms for deres medlemmers digitale utgaver. 

Nå henger Trond Markussen, styreleder i Teknisk Ukeblad og president i NITO, seg på. 

– Regjeringen ser i denne omgang ikke ut til å gjennomføre sitt forslag om momsfritak på digitale medier som Stortinget har bedt om. Vi ser at regjeringen forsøker å lage et regelverk som skal tilpasses den digitale utviklingen, men vi skjønner ikke hvorfor det ikke gjennomføres fullt ut slik at også den digitale dybdepressen som publiserer hver dag kommer med, sier Markussen i en melding til Medier24. 

– Digital journalistikk er dynamisk

Finansminister Siv Jensen, som formelt sett har ansvaret for regelverket rundt moms i Norge, har tidligere understreket at de jobber med å finne en løsning som alle parter kan se seg fornøyde med, og som ikke begrenser innovasjonstempoet i bransjen. 

 Denne innretningen sikrer fleksibilitet for mange tilbydere av elektroniske tidsskrifter. Samtidig er virkeligheten for mange elektroniske tidsskrifter at det arbeides kontinuerlig med publisering og oppdatering. Vi ønsker å fremme innovasjon, og vil sikre at regelverket ikke er begrensende for den digitale utviklingen. Derfor arbeider vi videre med mål om å finne en avgrensning som i større grad åpner for å utnytte mulighetene som ligger i digital publisering, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding onsdag ettermiddag. 

Et elektronisk tidsskrift defineres i forskriften som en periodisk publikasjon med minst to og maksimalt 51 nummer i året, hvor man åpner for forhåndspublisering av to enkeltartikler per uke, og til en viss grad for bruk lyd og levende bilder.

Forskriften stiller ikke krav om at det må finnes en trykt utgave av det elektroniske tidsskriftet.

Markussen tror ikke den modellen som forskriften legger opp til er tilstrekkelig, og viser til at de har innført nullmoms på digital dybdejournalistikk i Sverige. 

– Den sier at det skal jobbes videre med en avgrensning, men denne skulle komme nå, ikke senere. Sverige har jo tatt steget, hvorfor kan ikke vårt Finansdepartement følge på med det samme? At det behøves en ESA-avklaring er av den grunn også vanskelig å forstå, sier Markussen.

– Gammeldags

Han mener forskriften som nå foreligger er gammeldags – allerede den dagen den ble presentert. 

– Digital journalistikk i sin natur er dynamisk og det er selvsagt at saker publiseres fortløpende til leserne. At regjeringen med dette gir en begrensing på «dynamiske elektroniske publikasjoner» er gammeldags og kunstig. Det er underlig at medier som bruker innslag av lyd og bilder og som publiserer når det er mest aktuelt ikke får momsfritak. Bruk av slike moderne fortellerteknikker og videre innovasjon av interaksjon mellom mediet og leserne er en naturlig del av alle mediers arbeid i 2019, sier han i meldingen. 

Teknisk Ukeblad, hvor Markussen er styreleder, håper regjeringen tenker seg om en gang til.

– Vi håper fortsatt at regjeringen kan gi en bedre løsning. TU skal uansett fortsette arbeidet for å være det fremste nettmagasinet for teknologi i Norge, en allmenn digital nyhetskanal med fokus på teknologi. Men med ekstra momsbelastning på 25 prosent vil det by på ekstra utfordringer når konkurrerende dagspressemedier er innvilget nullmoms. Regjeringen har forstått konkurransevridningen med dagens skattlegging og at denne er lovet å være tilpasset innen 2019. Vi følger med og skal bistå konstruktivt til at reglene blir så gode som mulig for den dynamiske digitale dybdepressen, sier han og understreker at dette kan få konsekvenser for tilbudet til leserne. «TU skal nå vurdere sine tjenester og se det i forhold til inntjening og utelukker ikke at dette vil ha konsekvenser for tilbudet», skriver han videre. 

Forventer framtidsrettet løsning

Også presidenten i Tekna håper på det hun kaller «en mer framtidsrettet løsning». – Vi er glad for at regjeringen anerkjenner at vi trenger et regelverk som er i tråd med den digitale utviklingen, og forventer nå at vi snarest får på plass en mer framtidsrettet løsning for de dynamiske tidsskriftene, supplerer president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg i en melding.

Mediebedriftenes Landsforbund (MBL) er skuffet over det som kom fram i forskriften, men glade for at Finansdepartementet åpner døra for å forhandle om en annen løsning. 

– Mva-fritaket er vi glad for, men det er skuffende at de kravene forskriften stiller i praksis vil bety 'papirpublisering' på nett og vil være innovasjonshindrende, sier MBLs fagsjef Bjørn Wisted i en melding. 

For ordens skyld: Tekna og NITO eier Teknisk Ukeblad, som igjen er største eier i Medier24. 

Powered by Labrador CMS