Discovery nedbemanner 17 årsverk. Gjør større omstilling enn først planlagt

– Det er aldri lett for dem som rammes av nedbemanning, men vi mener det er forsvarlig å gjennomføre denne prosessen nå i høst, sier Espen Skoland.

Publisert

Discovery opplyser i en pressemelding at minst 17 stillinger kan forsvinne i selskapet.

– Vi har bedrevet en konstant omstilling av selskapet de fem siste årene, og like før COVID-utbruddet i mars gikk vi i gang med en ny omstrukturering av deler av organisasjonen. Etter planen ville denne prosessen innebære en nedbemanning på rundt ni stillinger, skriver Espen Skoland, operativ leder i Discovery Norge. 

– Erfaringene vi har gjort oss under COVID-perioden har imidlertid lært oss at det er mulig å jobbe annerledes enn vi tradisjonelt har gjort. Samtidig ser vi at behovet for å utvikle lokalt og digitalt innhold er større enn noen gang. Vi må derfor fortsette å omstille oss, og tilpasse oss nye rammebetingelser, skriver Skoland i meldingen.

Den opprinnelig planlagte omorganiseringen ble satt på hold på grunn av koronasituasjonen i mars.

Prosessen selskapet nå går i gang med vil kunne berøre rundt 17 roller.

Skoland forteller at å produsere mer norsk innhold og sport, i tillegg til å utvikle brukervennligheten på Dplay fremover er deres hovedprioritet. 

– Behovet for å frigjøre ressurser som kan reinvesteres i innhold og digitale tjenester har økt raskt og vil bare bli enda større i fremtiden. Omstruktureringen av selskapet er bare ett av flere initiativer som skal hjelpe oss å sikre nettopp dette, skriver Skoland.

Videre forteller Skoland at de i mars valgte å sette prosessen på vent av hensyn til de som potensielt kunne bli berørt.

–  Vi står fortsatt overfor usikre fremtidsutsikter, men vi opplever at vi nå har en mer stabil situasjon her i landet enn vi hadde i mars. Det er aldri lett for dem som rammes av nedbemanning, men vi mener det er forsvarlig å gjennomføre denne prosessen nå i høst, skriver Discovery-lederen

Siden 2015 har Discovery nedbemannet rundt 100 stillinger, mens rundt 60 nye roller har kommet til. De nye rollene som er kommet til er i hovedsak knyttet til Dplay, sport og innholdsproduksjon.

Medier24 har ikke lyktes i å få en kommentar fra klubbleder Anita Raaberg. 

Powered by Labrador CMS