«Norge burde håndtert denne saken annerledes, og tatt et større samfunnsansvar med tanke på å forsvare Snowdens ytringsfrihet»

- Vi er svært skuffet over at Høyesteretts ankeutvalg har forkastet anken i Snowden-saken, skriver norske medieorganisasjoner.

Publisert Sist oppdatert

(PRESSEMELDING):

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag har sammen med Norsk PEN vært partshjelpere i Snowdens søksmål mot den norske stat.

Spørsmålet har vært om han kunne få en forhåndsgaranti for ikke å bli utlevert til USA, i forbindelse med at han opprinnelig skulle ha kommet til Norge 18. november for å motta årets Ossietzky-pris. 

Ankeutvalget var ikke enig i at den diplomatiske noten fra den amerikanske ambassaden til norske myndigheter, om å arrestere Snowden, kan anses som «en konkret utleveringsbegjæring påtalemyndigheten har fremmet for domstolene», og har dermed avvist muligheten for at domstolene overhodet kan behandle Snowdens søksmål.

Etter presseorganisasjonenes syn er lekkasjene fra Snowden er en historisk varslersak. Snowden har vist en hel verden informasjon som gjelder demokratiets og journalisters rammevilkår, og han varslet gjennom seriøse redaksjoner som visste hvordan man profesjonelt håndterer varslerens rolle og det viktige materialet han viste oss.

Det er viktig at alle demokratiske land legger forholdene best mulig til rette for varsling.

Etter vårt syn burde Norge håndtert denne saken annerledes, og tatt et større samfunnsansvar med tanke på å forsvare Snowdens ytringsfrihet, slik at han trygt kunne kommet til Norge for å motta en anerkjent ytringsfrihetspris.

Konsekvensen av kjennelsen er at det i realiteten er umulig å søke domstolenes vern i Norge på dette området, idet Snowden må komme til Norge først, noe han ikke kan gjøre på grunn av den diplomatiske noten.

Norsk Presseforbund, Nils Øy

Norsk Journalistlag, Thomas Spence

Norsk Redaktørforening, Arne Jensen

LES OGSÅ: Høyesterett forkaster anken til Edward Snowden – Norge vil ikke garantere mot utlevering til USA

Powered by Labrador CMS